Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Сборник постановления и тълкувателни решения на върховния съд на НР България 1953-1973

Колектив

7,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник постановления и тълкувателни решения на върховния съд на НР България по граждански дела 1953-1991 Година-1, кн.1

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на Върховния съд на НР България Наказателна колегия 1975

Милчо Теодосиев, Неделчо Ралев, Христо Ганков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на Върховния съд на НР България Наказателна колегия 1985

Бочо Нинов, Милчо Кръстев, проф. д-р Ташо Ташев

8,00 лв.

разгледай
cover image

Теория на държавата и правото

К. А. Мокичев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Семейно право на Народна република България

проф. д-р Лиляна Ненова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на държавата и правото на НРБ Част Първа

Димитър Димитров, Михаил Геновски

15,00 лв.

разгледай
cover image

Гражданско съдопроизводство. Лекции Том 1

П. Абрашевъ

60,00 лв.

разгледай
cover image

Договори за продажба на новопостроени държавни жилища

доц. Петко Попов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Съвременни стандарти за защита от дискриминация

Институт за изследване на интеграцията

25,00 лв.

разгледай
cover image

История на дипломацията - том 5, кн. първа и втора

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Уставите на федерацията на научно-техническите съюзи в българия 1885 - 2005 г.

Васил Сгурев

50,00 лв.

разгледай
cover image

Елементарно ръководство по гражданско право Дарения и завещания

Марсел Планиол

88,00 лв.

разгледай
cover image

Право на НРБ втора част

Колектив

12,00 лв.

разгледай
cover image

Право на НР България първа част

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Семейно право

д-р Н.Меворах

20,00 лв.

разгледай
cover image

Правните актове на народните съвети

Богоя Станков Веселинов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Международно право

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Лекции за следдипломна специализация на юристи Том 1-3: Практикуващи юристи

Колектив

120,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебни грешки

Рене Флорио

20,00 лв.

разгледай
cover image

Нормативни актове за дейността на органите за държавен и народен контрол

Колектив

12,00 лв.

разгледай
cover image

Върховният касационен съд 1880-2005 The Supreme court of cassation

Петко Добчев

50,00 лв.

разгледай
cover image

Международно право

В.В. Евгениев, Проф. Е.А.Коровин, С.Б. Крилов, С.В. Молодцов, Ф.И. Кожевников

20,00 лв.

разгледай
cover image

Основни проблеми на съдебната психиатрия

проф. Никола Шипковенски

35,00 лв.

разгледай
cover image

Полови престъпления

Петър Корнажев

8,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство по разрешаване на трудовите спорове Разяснения по кодекса на труда

Димитър Анчев, Димитър Лилков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Право на трудово кооперативните земеделски стопанства

проф. д-р Витали Таджер

35,00 лв.

разгледай
cover image

Признаване и допускане изпълнение на чуждестранни съдебни решения в НРБ

д-р Цоню Дамянов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник постановления и разпореждания на Министерския съвет на Народна република България Година ХХ, 1969.

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Наследствените пенсии

Кръстю Марков

8,00 лв.

разгледай
cover image

Какви обезщетения се плащат при трудови злополуки и от кого

Атанас Гълъбов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Автослучка

Иван Стоянов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Страници от едно наказателно дело

Петко Здравков

12,00 лв.

разгледай
cover image

Правен режим на социалното осигуряване при временна нетрудоспособност

Николай Г.Каменов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Договорни отношения по износа и вноса

Петко Петрински

25,00 лв.

разгледай
cover image

Правен режим на отпуските Коментар-справочник

к.ю.н. Борис Михайлов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Основни права и задължения на кооператорите в ТКЗС

Траян Г.Лялев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Правилник за прилагане закона за бюджета, отчетността и предприятията

Колектив

35,00 лв.

разгледай
cover image

Закон за бюджета, отчетността и предприятията

Колектив

18,00 лв.

разгледай
cover image

Условия за пенсиониране

Богомил Налбантов

8,00 лв.

разгледай
cover image

Застрояване на населените места Правна уредба

Любомир Сокеров

20,00 лв.

разгледай
cover image

Морско право

проф. Янко Сираков

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 16,00 лв.

разгледай
cover image

Съкратен курс по гражданско съдопроизводство Випуск I

П. Абрашев

75,00 лв.

разгледай
cover image

Обществено-икономическо устройство на НР България

проф. д-р Витали Таджер

25,00 лв.

разгледай
cover image

Правни последици от прекратяването на брака поради развод

Атанас Гълъбов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство Върху закона за Имуществата, за собствеността и сервитутите

Ив.С. Тишев

180,00 лв.

разгледай
cover image

Закон за движението по пътищата Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата

подполковник П.Тодоров

7,00 лв.

разгледай
cover image

Стандартни образи на чартери Прилагани във външната търговия и морското търговско корабоплаване на Народна Република България

Институт по външна търговия

30,00 лв.

разгледай
cover image

Търговско корабоплаване Сборник от нормативни актове и други документи по търговското корабоплаване

Иван Хр. Антонов, Йордан Б. Ласков, Пенко М. Пенков

цената зависи от състоянието на книгата
22,00 - 30,00 лв.

разгледай
cover image

Коносаменти на социалистическите страни

Министерство на външната търговия

25,00 лв.

разгледай