Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Как да се справим с обществените поръчки?

Александър Караоланов, Звезделина Божинова, Пламен Немчев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Правото и правата като културен феномен

Тенчо Колев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Морал, право и демокрация

Юрген Хабермас

30,00 лв.

разгледай
cover image

Закон на Константин Юстиниан Правно-историческо проучване. Софийски препис

проф. Михаил Андреев

65,00 лв.

разгледай
cover image

Учение за държавата - том 4 Събрани съчинения

проф. д-р. Цеко Торбов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебни експертизи

Колектив

35,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на счетоводната отчетност и съдебно-счетоводните експертизи

проф. Александър П.Георгиев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебни експертизи Нормативна уредба, съдебна практика

Веселин Вучков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник от нормативни актове по безопасно използване на ядрената енергия - том 1 и 2

Колектив

95,00 лв.

разгледай
cover image

Право и модерност

Иво Христов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Закон на насилието Арести, следствия и съдебни процеси на български писатели

Никола Първанов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Законодателство на Народна република България 1944-1986 Справочник

Гергана Йолова, Любка Кискинова

12,00 лв.

разгледай
cover image

Годишникъ на Софийския университет/ Годишник на Софийския университет Том 17 (1920-1921 година). Юридически факултетъ

Колектив

120,00 лв.

разгледай
cover image

Адвокатът, конституцията, приложимото право С анотирана практика на Конститунционния съд

проф. Пенчо Пенев

45,00 лв.

разгледай
cover image

Международно публично право Обща част

доц. д-р Благой Видин

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на правото Учебник за професионалните гимназии по икономика

ас. Христина Христова, проф. д-р Георги Стефанов, ст.ас. Калин Костов, ст. ас. Христо Дочев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Антология на ораторската реч. Книга 1-3 III хил. пр.н.е. - средата на II хил. с.л.н.е.

проф. днф Величко Руменчев

180,00 лв.

разгледай
cover image

Речи

Изократ

25,00 лв.

разгледай
cover image

Съветско държавно право Текст и практика

Колектив

12,00 лв.

разгледай
cover image

Брак и развод по новия семеен кодекс

Димитър И.Константинов

цената зависи от състоянието на книгата
8,00 - 10,00 лв.

разгледай
cover image

Планово изграждане на населени места Закони, укази, постановления, разпореждания, правилници, наредби и други

инж. Стефан Шиваров, Любомир Сокеров

20,00 лв.

разгледай
cover image

Правен режим на културните ценности Материали от проведената от института за правни науки кръгла маса на 29 октомври и 17 ноември 1998г.

Институт за правни науки

цената зависи от състоянието на книгата
45,00 - 55,00 лв.

разгледай
cover image

Как се решава частноправен казус

Кристиан Таков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Закон за авторското право и тарифа + Държавен вестник - брой 35, 5 май 1972 г. За хонорарите на авторите, преводачите, редакторите, художниците, коректорите и на сътрудниците на дирекцията на радиоинформацията

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

История на средновековната българска държава и право

Димитър Ангелов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Международният технологически обмен и лицензионни договори

Господин Добрев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство по дипломатически протокол и етикет Нормативна база и практически примери

Колектив

35,00 лв.

разгледай
cover image

Правилник за водението подведомствените на духовните съдилища дела

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Речник по международно право

Димитър Романов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Парламентарната реторика на българския преход

Оля Харизанова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Kanuni i Lekë Dukagjinit The code of Lekë Dukagjinit

Shtjefën Gjeçovi, Щетен Джеков

100,00 лв.

разгледай
cover image

Търговско право

доц. д-р Борис Ланджев

18,00 лв.

разгледай
cover image

Брачен процес

д-р Атанас И.Борисов

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Фирмено право Учебник за професионалните гимназии по икономика и СОУ

Колектив, проф. д-р Георги Стефанов

8,00 лв.

разгледай
cover image

Семейно право на република България Второ основно преработено издание

проф. д-р Лиляна Ненова

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на правото Учебник за дистанционно обучение

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Интелектуалната собственост на индустриалната фирма

Борислав Борисов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Интелектуална собственост в културата Учебник за дистанционно обучение

д-р Владя Борисова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство по общо учение за държавата

проф. Стефан Баламезов

35,00 лв.

разгледай
cover image

Народностна държава и международно право

Георги П. Генов

15,00 лв.

разгледай
cover image

ЮНЕСКО Международноправни въпроси на статута и дейността на организацията

Емил Александров

20,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебни консулски и други договори На Народна Република България

Недялко Славов, Спиридон Илиев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Международноправна закрила на културните ценности и обекти

Емил Александров

25,00 лв.

разгледай
cover image

Бързо производство в гражданския процес

доц. д-р. Любен Корнезов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Актуални въпроси на касационното производство Тълкувателно решение № 1/2001 г. ОСГК ВКС с коментар от проф. д-р. Огнян Стамболиев

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Доказването в исковото съдопроизводство

доц. д-р. Огнян Стамболиев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Актуални студии по вещно право

Асен Запрянов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Международна подсъдност - книга първа

Николай Ангелов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник с коментари Нормативни актове в областта на административноправното обслужване в българия

Андрей Бешковски, Маргарита Тончева, Петко Гамейски

20,00 лв.

разгледай
cover image

Облигационно право - книга 1 и 2 Общо учение за облигационното отношение

проф. Александър Кожухаров

15,00 лв.

разгледай