Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Casebook по римско вещно право

Херберт Хаусманингер

30,00 лв.

разгледай
cover image

102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела

Димитър Митев, Петър Кошничарски

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Философия на правото учебно помагало

Георги Бойчев

цената зависи от състоянието на книгата
8,00 - 10,00 лв.

разгледай
cover image

Криминалистика 1 и 2 книга Криминалистика. Криминалистика - методика на разследване на отделните видове престъпления.

проф. Иван Вакарелски

25,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на държавата и правото на НРБ Част втора

Веселин Христофоров, Димитър Димитров, Карол Телбизов, Михаил Геновски

цената зависи от състоянието на книгата
18,00 - 25,00 лв.

разгледай
cover image

Криминалистика

проф. Иван Вакарелски

15,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник закони в три тома - 1991 г Съдоустройство, гражданско и наказателно право - III том

Сборник

20,00 лв.

разгледай
cover image

Закон за международния търговски арбитраж Коментар

Живко Сталев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Правосъдието отвътре

Илко Р.Петров

15,00 лв.

разгледай
cover image

Административно право Специална част

к.ю.н. Александър Воденичаров, проф. Георги Костадинов, Проф. д-р Иван Дерменджиев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Полицейско право Нормативни актове и коментар

Марчо Марков, Христо Иванов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство за практическа подготовка по трудово право

Красимира Средкова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Инструкция за организацията на деловодната дейност в централния комитет на българската комунистическа партия Приложение № 3 Поверително

15,00 лв.

разгледай
cover image

Работодателят като страна по индивидуалното трудово правоотношение

Миролюб Топалов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Изкуството да се задават въпроси

Питър Мегарги Браун

цената зависи от състоянието на книгата
19,00 - 25,00 лв.

разгледай
cover image

Международно право

проф. Иван Владимиров

20,00 лв.

разгледай
cover image

Договорите на Световната организация за интелектуална собственост относно авторското право, изпълненията и звукозаписите и други актуални авторскоправни проблеми

Емил Лозев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателно право Обща част

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Система на българското вещно право

Петко Венедиков

12,00 лв.

разгледай
cover image

Договори за правна помощ, конвенции за двойното гражданство и други актове

Спиридон Цонков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Разузнавателна защита на конституционния ред в демократичната държава

Колектив

28,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на правото Увод в гражданското право. Вещно право. Облигационно право

проф. д-р Георги Стефанов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Осиновяването по българското семейно право

Панчо Бешков

25,00 лв.

разгледай
cover image

Търговско право Обща част. Видове търговци. Търговски сделки. Несъстоятелност

Веселин Христофоров, Емил Златарев

цената зависи от състоянието на книгата
8,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на военното законодателство в Народна република България Учебно помагало за висшите военни учебни заведения

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Икономическа дипломация

проф. д-р. Георги Георгиев

18,00 лв.

разгледай
cover image

История на българската държава и право

проф. Димитър Ангелов, проф. Михаил Андреев

цената зависи от състоянието на книгата
14,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Финансово право Специална част

проф. Страшимир Кучев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Конституционен съд Юриспруденция 1991 - 1996

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Феноменът "Футболно хулиганство" Теоретични аспекти

доц. Христо Иванов, д-р. Камен Пенков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Систематичен курс по българско търговско право

Проф. Константин Кацаров

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 19,00 лв.

разгледай
cover image

Германски граждански законник

Колектив

55,00 лв.

разгледай
cover image

За принудително възпитание на порочната и престъпна младеж

Владимир Н.Аврамов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Новите методи за борба с младежката запуснатост и престъпност Доклад върху непосредствени проучвания в Германия, Чехословакия и Австрия

Иван Иванов, Кирил Петков

28,00 лв.

разгледай
cover image

Устав на взаимноспомагателните каси на служителите при стопанските камари в страната

10,00 лв.

разгледай
cover image

Кооперацията и отечественофронтовската власт

Илия Бояджиев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Примерни договори По закона за задълженията за личен труд

Дарина Пеева Зиновиева

15,00 лв.

разгледай
cover image

1917-1942 двадесеть и петь години борба съ детската престъпность 1917-1942 двадесет и пет години борба с детската престъпност

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Престъпностьта у малолетните въ връзка съ днешните възпитателни фактори Престъпността у малолетните във връзка с днешните възпитателни фактори

Стефан Шопов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Престъпността на непълнолетните в София Комплексно изследване

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Съветско държавно право

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателно-процесуален кодекс

Колектив

8,00 лв.

разгледай
cover image

Практическо ръководство по международно частно право/ Practical guidence in private international law

Христо Бижев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Специфични търговски сделки Критичен преглед на доктрината и съдебната практика

д-р Борислав Найденов

22,00 лв.

разгледай
cover image

Избрани съдебни речи, книга първа

А.Ф.Кони

25,00 лв.

разгледай
cover image

Библиотечно дело в България Сборник от нормативни документи 1878 - 2012

Александър Димчев, Анета Дончева

25,00 лв.

разгледай
cover image

Христоматия по парламентарна реторика - част 1 Сборник избрани парламентарни дебати от европейски страни, преведени и подготвени за печат от студенти по специалността "Право"

проф. д-р. Росица Йорданова

25,00 лв.

разгледай
cover image

Христоматия по парламентарна реторика - част 1 Сборник избрани парламентарни речи, преведени и подготвени за печат от студенти по специалността "Право"

проф. д-р. Росица Йорданова

25,00 лв.

разгледай
cover image

Кодекс за застраховането

Колектив

7,00 лв.

разгледай
cover image

Делови решения и сигурност на организацията

Румен Георгиев

12,00 лв.

разгледай