Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Техническа литература

cover image

Сборник рецепти за диетични ястия За заведенията за обществено хранене и лечебно профилактичните заведения

д-р. Домна Хубенова, д-р. Любомир Петров, д-р. Хелда Боева, Ярмила Джамбазова

70,00 лв.

разгледай
cover image

Технологии за обработка на твъди отпадъци - част 1

Велика Янева, Марин Койчев

40,00 лв.

разгледай
cover image

Рязане на материалите

проф. д-р инж. Иван Андонов

28,00 лв.

разгледай
cover image

Интересни лампови и транзисторни схеми

инж. Димитър Рачев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Производствен инженеринг

доц. д-р инж. Иван Симеонов Даков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Обща електротехника с основи на електрониката За техникуми

Анна Скринска, Латинка Боткова

30,00 лв.

разгледай
cover image

Строителни изолации

Димитър Назърски

30,00 лв.

разгледай
cover image

Инженерна екология

проф. д-р. инж. Димитър Киров

25,00 лв.

разгледай
cover image

Брикети и палети от растителна биомаса

проф. Николай Йосифов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Електроника и електротехника Суперучебник за всички

Ангел Стоев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Луминесцентно осветление

к.т.н. доц. инж. Кирил Й. Богатев

14,00 лв.

разгледай
cover image

Старинни трактати по технология и техника на живописта Том 1, Книга 1 и Книга 2

Атанас Шаренков

95,00 лв.

разгледай
cover image

Модели с дистанционным управлением

Гюнтер Миль

20,00 лв.

разгледай
cover image

Моят приятел магнетофонът

М. А. Згут

8,00 лв.

разгледай
cover image

Магнитен запис

Добромир Дяков, инж. Иван Аршинков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Любителско заваряване Ръчно електродъгово заваряване

Чаба Крищоф

15,00 лв.

разгледай
cover image

Горски пътища Теоретични основи и практически насоки

Надка Моллова

18,00 лв.

разгледай
cover image

Механика на скалите

Ради Парашкевов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Хидрокинетични електроцентрали

Георги Тончев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Полупроводникова техника част първа Полупроводникови елементи

Атанас Шишков

10,00 лв.

разгледай
cover image

Adobe Premiere Pro Официален учебен курс

Васил Пенчев, Владимир Владимиров, Силвия Михайлова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Методи за търсене и проучване на полезни изкопаеми За техникумите по минна и рудна промишленост

Инж.- геол. Е. Захариев

40,00 лв.

разгледай
cover image

Добиване на легирани стомани

Цоло В. Рашев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на тонрежисурата - 1 част Въведение в тонрежисурата

Михаил Люцканов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Порен натиск и устойчивост на насипните язовирни стени

доц. Георги Дингозов

35,00 лв.

разгледай
cover image

Земно насипни и каменно насипни язовирни стени Инжинерни проблеми на проектирането и строителството

д-р. инж. Джеймз Ширърд, инж. Ричърд удуърд, инж. Стенли Гизиенски, инж. Уилиъм Кливънджър

30,00 лв.

разгледай
cover image

Специален курс по хидравлика

проф. д-р. М. Д. Чертоусов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Наръчник по канализация

Инж. Иван Иванов, Инж. Крум Кузуджийски

25,00 лв.

разгледай
cover image

Оловно-цинковите находища в България

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Управление на автомобила в есенно-зимни условия

Б. Петров

10,00 лв.

разгледай
cover image

Компютри и музика

инж. Емил Лазаров, инж. Симо Лазаров

7,00 лв.

разгледай
cover image

Звукозаписни системи

доц. инж. Славчо К.Маляков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Науката да се управлява автомобил

Виктор Иванов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Подготовка и работа с автомобила при зимни условия

Николай Ц.Сълев

8,00 лв.

разгледай
cover image

Безопасно спиране на автомобила

Димитър И.Попов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Физиологична акустика За тонрежисьори

Михаил М.Люцканов

22,00 лв.

разгледай
cover image

Електроакустични преобразуватели

доц. инж. Славчо К.Маляков

25,00 лв.

разгледай
cover image

Графическа статика на строителните конструкции Том II

проф. д-р инж. Х. Мюлер-Бреслау

35,00 лв.

разгледай
cover image

Статика на строителните конструкции Част I

Пейчо Поппетров

30,00 лв.

разгледай
cover image

Специална технология за стругари-фрезисти Част втора

инж. Иван Б.Брайков, инж. Стоян Х.Величков, инж. Христо И.Христов

45,00 лв.

разгледай
cover image

Теоретические основы технических разведок

Ю.К. Меньшаков

100,00 лв.

разгледай
cover image

Метрология и измервателна техника Ръководство за упражнения

доц. д-р. инж. Бранко Сотиров, доц. д-р. инж. Цвятко Корийков, д-р. инж. Борис Сакакушев, инж. Младен Петров

15,00 лв.

разгледай
cover image

Електрокари

Васил Василев, Георги Дамянов, Христо Христов

45,00 лв.

разгледай
cover image

Технологично проектиране на инструментални цехове

Ал. Сучков, В. Костадинов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Технология на леярското производство

Иван Радославов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Технологично проектиране на ремонтно-механични цехове

Ал. Сучков, В. Костадинов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Стъкларска технология Учебник за III и IV курс

инж. Васил Пр.Пеев, инж. Димитър Пасков, инж. Лиляна В.Попова

30,00 лв.

разгледай
cover image

Технология на боите Учебник за IV курс

инж. Иванка С.Иванова, инж. Марин П.Недялков

25,00 лв.

разгледай
cover image

Водоподготовка и воден режим на ТЕЦ и ЯЕЦ

доц. Милко Йовчев

14,00 лв.

разгледай
cover image

Предсказване времето на море по местни признаци

Александър Зубков

10,00 лв.

разгледай