Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Техническа литература

cover image

Напоителни системи в НР България

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Компютърна дидактика

К.Костов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Технология на зърнопреработването - част 1 "Основи на зърнопреработването"

доц. д-р. Ана Петрова Кръстева, проф. д. н. Димитър Николов Балджиев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Българско кисело мляко

доц. д-р. инж. Желязко Илиев Симов, д-р. инж. Мария Стефанова Кондратенко

75,00 лв.

разгледай
cover image

Земнонасипни и каменнонасипни язовирни стени Инженерни проблеми на проектирането и строителството

д-р. инж. Джеймз Ширърд, инж. Ричърд Удуърд, инж. Стенли Гизиенски, инж. Уилиъм Кливънджър

32,00 лв.

разгледай
cover image

Обработване на металите под налягане

акад. проф. инж. Пьотр Полухин, доц. инж. Димитър Витанов, проф. Валери Тюрин, проф. инж. Петър Давидков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Технология на металите Учебник за техникумите по механотехника, енергетика, фина механика и оптика и др.

инж. Василка Джиджева, инж. Иван Ханджиев, инж. Милка Маврова, инж. Светлана Милчева

10,00 лв.

разгледай
cover image

Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия За техникумите и СПТУ по хранително-вкусова промишленост

доц. д-р. Гроздан Караджов, инж. Мария Николова, ст. н. с. д-р. Радка Василева

20,00 лв.

разгледай
cover image

Водно строителство

проф. к. т. н. инж. Иван Патоков

12,00 лв.

разгледай
cover image

Електропотребление и енергийно съчетание

инж. Константин Михайлов, инж. Ради Радев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Българските кораби

Илия Тодоров

20,00 лв.

разгледай
cover image

Режими на електроенергийни системи

доц. д-р. Димо Г. Стоилов, доц. д-р. Кирил И. Янев

35,00 лв.

разгледай
cover image

Конструиране на мебели, врати и прозорци Учебник за професионалните гимназии

проф. д-р. Георги Кючуков

12,00 лв.

разгледай
cover image

Windows 10 for Dummies

Анди Ратбоун

15,00 лв.

разгледай
cover image

Бъдещето на ядрената енергетика Малки модулни реактори

Йордан Йорданов, Йордан Янков

25,00 лв.

разгледай
cover image

Наръчник по леене на цветни метали и сплави

инж. Виолета Л.Атанасова, инж. Манол И.Манолов, инж. Рашко Р.Славов

цената зависи от състоянието на книгата
35,00 - 40,00 лв.

разгледай
cover image

Технология на керамичните изделия и материали Ceramic technology

Колектив

55,00 лв.

разгледай
cover image

Електронна техника в растениевъдството

Калин Каров, Никола Вичев

40,00 лв.

разгледай
cover image

Трудове на научноизследователския институт по свързващи материали и строителна керамика Том 5.1973 - 1974

Колектив

50,00 лв.

разгледай
cover image

Емулсиите и тяхното приложение в промишлеността

Димитър К. Цанев, Нели Й. Бенбасат, Николай Н. Колев

35,00 лв.

разгледай
cover image

Книга за саламуреното сирене

д-р Георги Славчев, проф. Мария Балтаджиева

45,00 лв.

разгледай
cover image

Практикум по винарска технология

Колектив

65,00 лв.

разгледай
cover image

Наръчник за кожухарската промишленост

Васил Константинов, Дора Билева, доц. Левон Л.Папазян, Иван Ботев, Леонид Есауленко

25,00 лв.

разгледай
cover image

Технология на захарното производство

М.П. Силин

цената зависи от състоянието на книгата
18,00 - 22,00 лв.

разгледай
cover image

Електроакустични преобразуватели

Димитър Попянев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Звукозаписът като вторческо занимание

Джон Гарднър

7,00 лв.

разгледай
cover image

Справочник конструктора точных приборов

И. Я. Левин

20,00 лв.

разгледай
cover image

Справочник на специалиста от ароматичната промишленост

доц. д-р Албена Стоянова, доц. к.с.н. Евгений В. Георгиев

180,00 лв.

разгледай
cover image

Анализ на минерални суровини и продукти

инж. Георги Н.Бабачев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Наръчник на технолога в месопреработвателното предприятие

д-р инж. Иван Захариев

55,00 лв.

разгледай
cover image

Хронометрия

В. А. Шполянский

50,00 лв.

разгледай
cover image

Елементи на фината механика Учебник за института по фина механика и оптика

инж. Петър Минков, Михаил Русинов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Норми и разценки за изместване на временни и полупостоянни руднични жп линии (в сила от 1. VIII. 1968 г.) Корегирани с К=0.943 и тарифни ставки при петдневната работна седмица

Държавно минно предприятие "Марица-изток"

30,00 лв.

разгледай
cover image

Неорганична химична технология Учебник за техникумите по химическа промишленост

доц. инж. Васил Гочев, инж. Найден Найденов, инж. Славка Тошева

15,00 лв.

разгледай
cover image

Икономика и организация на хранително-вкусовата промишленост

проф. Камен Луканов

40,00 лв.

разгледай
cover image

Приложна електрохимия

проф. Цвятко Мутафчиев

75,00 лв.

разгледай
cover image

Химия на дървесината и полимерни материали Учебник за студентите от ВЛТИ

доц. Анка Парушева

15,00 лв.

разгледай
cover image

Наръчник на пивовара

инж. Величко Д.Петров, инж. Никола Й.Радков, Кръстина С.Кавалджиева

35,00 лв.

разгледай
cover image

Технология на зърнопреработването

проф. д-р Димитър Балджиев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Наръчник по млекарство

проф. Н. Димов, проф. Н. Николов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Справочник на специалиста от ароматичната и козметичната промишленост

доц. к.с.н. Евгений В. Георгиев, доц. к.т.н. инж. Димитър Н. Димитров, к.т.н. инж. Мария И. Ангелакова

250,00 лв.

разгледай
cover image

Технология на млечните продукти Сирене, масло, вторични млечни продукти. За студенти от ВИХВП

проф. Мария А.Балтаджиева

50,00 лв.

разгледай
cover image

Суровини и материали за производството на алкохолни и безалкохолни напитки

доц. Йовчо Кабзев, инж. Тоска Янкова

12,00 лв.

разгледай
cover image

Технологично обзавеждане на предприятията за зърнопреработване и хлебопроизводство

доц. инж. Михаил Г.Ломев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Суровини и материали за приизводство на хляб, хлебни и сладкарски изделия

проф. Ангел А.Вангелов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Химия и технология на кожите

Колектив

цената зависи от състоянието на книгата
20,00 - 28,00 лв.

разгледай
cover image

Наръчник за кожарската промишленост

инж. Димитър И.Пейчев, инж. Мирослав А. Панталеев, инж. Цанко И. Цанков

цената зависи от състоянието на книгата
22,00 - 30,00 лв.

разгледай
cover image

Технология на пивото и безалкохолните напитки За студентите от ВИХВП - Пловдив

доц. Георги Владимиров, доц. Йовчо Кабзев, проф. Стамат Манчев

35,00 лв.

разгледай
cover image

Технология на парфюмерийното и козметичното производство

Димитър Димитров

100,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство за производство на хляб и хлебни изделия Суровини, рецептури, технологии

инж. Борис Митов, Йорданка Найденова

60,00 лв.

разгледай