Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Техническа литература

cover image

Акустика на зали и борба с шума

Н. Зарков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Теплопередача При противотоке, прямотоке и перекрестном токе

Хельмут Хаузен

20,00 лв.

разгледай
cover image

Вътрешна архитектура Учебник за техникумите по дървообработване и вътрешна архитектура

Благовест Саулски

20,00 лв.

разгледай
cover image

Теория на експеримента

проф. д-р Атанас Митков

28,00 лв.

разгледай
cover image

Механизация, електрификация и автоматизация в животновъдството

Гено Грозев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Машини за личното стопанство

Колектив

7,00 лв.

разгледай
cover image

Багрене и апретиране на трикотажа

Любен А.Аврамов, Стойко П.Енев, Тома В.Наплатанов

цената зависи от състоянието на книгата
20,00 - 25,00 лв.

разгледай
cover image

Автомобили КрАЗ-256Б, КрАЗ-257 и КрАЗ-258 Ръководство за експлоатация

15,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство за производство на тухли по ръчен начин

Л. Тончев, Т. Попов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Механизация на животновъдните ферми

Н.Г.Соминич

12,00 лв.

разгледай
cover image

Наръчник за помпиера

инж. Георги А.Пиронков, инж. Кънчо П.Табаков, инж. Марко М.Георгиев, Христо С.Найденов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Машинно чертане с допуски, сглобки и технически измервания За СПТУ и техникумите и модулно обучение

доц. инж. Елена Златанова, проф. инж. Бранимир Сандалски

15,00 лв.

разгледай
cover image

Машинно и електротехническо чертане Учебник за СПТУ по електротехника

инж. Атанас А.Ранделов, инж. Атанас Р.Рашков

12,00 лв.

разгледай
cover image

Записки по хидравлични елементи и системи

инж. Събо П.Белешки

20,00 лв.

разгледай
cover image

Оптимална технология и механизация на земни работи

инж. Атанас Т.Батков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Топографско и маркшайдерско чертане

инж. Борис Стоянов, инж. Никола Цонков

10,00 лв.

разгледай
cover image

Търкалящи лагери Пресмятане, конструкция, монтаж и размери

Георги Ангелов, доц. Борис К.Попов, доц. Пенко Патарински, инж. Симеон Бояджиев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Картографско чертане

И.Стайкова

25,00 лв.

разгледай
cover image

Наръчник по леене на цветни метали и сплави

инж. Виолета Л.Атанасова, инж. Манол И.Манолов, инж. Рашко Р.Славов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Построяване на сенки в архитектурните чертежи В ортогонална проекция

проф. арх. Иван П.Попов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Асансьори Устройство и управление на асансьора. Част 1

доц. инж. Нурхан К.Чавушян, инж. Петър П.Тодоров, инж. Снежана М.Еленкова

25,00 лв.

разгледай
cover image

Минни машини

доц. инж. Васил Д.Василев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Ремонт на домашни хладилници и замразители

Х. Ахтарджиев

5,00 лв.

разгледай
cover image

Техническа термодинамика

Живко Кръстев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Металургията и топлотехниката през вековете

Александър Златарски

15,00 лв.

разгледай
cover image

Терминологичен речник по металообработване

доц. Златко П.Македонски, доц. Иван Г.Тошев, доц. инж. Никола Т.Тодоров, инж. Върба Петрова, проф. инж. Николай В. Лолов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Механизация на растителната защита

инж. Ив.Гешев, инж. Ив.Цонков, Хр.Маринов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Механизирано сушене на селскостопанската продукция

М.Иванов, М.Митев, Н.Камдзелис, Цв.Луков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Изграждане и използване на пасищни комплекси Кейдови стопанства

инж. Иван Младенов, М. Иванов, Н. Петровски

15,00 лв.

разгледай
cover image

Технология на зърнопреработването Учебник за XI клас на ЕСПУ и СПТУ

инж. Кунка Илиева, инж. Николай Маринов, проф. д-р Димитър Балджиев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Пропарване на дървесината

доц. Андрей С. Райчев, инж. Ненчо С. Делийски, проф. Свилен Й. Николов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Промишлена микробиология

проф. Милен Бешков

13,00 лв.

разгледай
cover image

Фотограметрия за гората

доц. Трифон Трифонов, инж. Христос Петров

30,00 лв.

разгледай
cover image

Механизация и технология на дърводобива Учебник за студенти от ВЛТИ

проф. Нино Статков

25,00 лв.

разгледай
cover image

Учебно помагало за вода на плавателен съд до 10 бруто регистър тона

цената зависи от състоянието на книгата
18,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Горски транспорт

проф. Стоичко Христов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Технология на пирогенетичното преработване на дървесината

А.А.Нимвицки, В.Н.Козлов

35,00 лв.

разгледай
cover image

Технология на тапицерството Учебник за II и III курс на техникумите по дървообработване и вътрешна архитектура

Христо С.Илчев

29,00 лв.

разгледай
cover image

Технология на мебелите

Андрей Кавалов

40,00 лв.

разгледай
cover image

Специална технология на кожата Учебник за II и III курс на техникумите по кожарство

Борис И.Вълчев, Йордан Ст. Джоров, проф. Георги М.Близнаков, Христо Хин. Христов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Специална технология на кожата Учебник за II и III курс на техникумите по кожарство

д-р Георги Ив. Пожарлиев, Йордан Ст. Джоров, проф. Георги М.Близнаков, Христо Хин. Христов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Технология на обувното и галантерийното производство

Петко Цветков

30,00 лв.

разгледай
cover image

Наръчник за обувната промишленост

Колектив

27,00 лв.

разгледай
cover image

Химия и технология на кожите

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Конструкция и технология сборки механических часов

С.М.Тагиров

15,00 лв.

разгледай
cover image

Ремонт часов

А.М.Пинкин

15,00 лв.

разгледай
cover image

Elektrische uhren

Felix Schmidt

15,00 лв.

разгледай
cover image

Теория и проектирование приборов времени

Захар М.Аксельрод

10,00 лв.

разгледай
cover image

Проектирование часов и часовых систем

Захар М.Аксельрод

10,00 лв.

разгледай
cover image

Ремонт часов

Василий В.Трояновский

15,00 лв.

разгледай