Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Техническа литература

cover image

Наръчник на книговезеца

Димитър П. Димитров, Константин Н.Иванов, Малин И.Димитров

15,00 лв.

разгледай
cover image

Стоманобетонни мостове

доц. д-р инж. Костадин Топуров, проф. д-р инж. Илия Иванчев

28,00 лв.

разгледай
cover image

Ензимни препарати Производство и приложение

проф. инж. Ирина М.Грачьова, проф. инж. Янка Г.Попова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Потенциометрия Йонометрия

Васил Д.Симеонов, Радка К.Христова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Теория на разписанията Задачи от вида "Job Shop"

д-р инж. Цоню Михайлов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Теория на разписанията Задача на Джонсън

д-р инж. Цоню Михайлов, Михаил Михайлов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Автомобил "Волга" Ръководство по обслужването с кратки ремонтни и регулировъчни данни

Колектив

24,00 лв.

разгледай
cover image

Морско право Учебник за техникумите по корабостроене и корабоплаване и ССУМОР

Владимир Досев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Разузнавателна техника

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Строеж на пътища, алеи и площадки в зелените площи

инж. Любомир Попов, инж. Михаил Цочев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Монтаж, експлоатация и ремонт на хладилна техника Учебник за техникуми

инж. Георги Х. Гатев, инж. Невенка П. Йорданова, инж. Цвета И. Попова

12,00 лв.

разгледай
cover image

Каталог за АТПР-100-4. АТПР-120-4 Станки ткацкие автоматические пневморапирные.

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Приемане на радио и телевизионни програми чрез спътници и по кабел

доц. д-р инж. Добри М.Добрев, доц. д-р инж. Лидия Т.Йорданова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Здравословни и безопасни условия на труд

Атанаска Миленкова

10,00 лв.

разгледай
cover image

AutoCAD 2006

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

История на механиката

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Акустика на околната среда

инж. Никола З.Любенов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Подобряване на фактора на мощността и икономия на електрическа енергия Част втора

инж. Константин Михайлов, инж. Никола Ковачев, Любен Петков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Стереофония за всички

инж. Александер Виторт

7,00 лв.

разгледай
cover image

Магистрали на бъдещето

Юрий Новоселцев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Техника на високите напрежения

Михаил Б.Георгиев, проф. Нанчо Ст.Нанчев

19,00 лв.

разгледай
cover image

Сигнализация, автоматика и телемеханика

доц. инж. Петър И.Дановски

29,00 лв.

разгледай
cover image

Наръчник по осветителна техника Том 1

Колектив

9,00 лв.

разгледай
cover image

Основни методи и проблеми на операционните изследвания

Колектив

12,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник задач по сопротивлению материалов Под редакцията на В.К. Качурина

Колектив

9,00 лв.

разгледай
cover image

Общ курс по електрозадвижване

проф. М.Г. Чиликин

19,00 лв.

разгледай
cover image

Конструиране на озвучителни тела

инж. Димитър Ф.Попянев

35,00 лв.

разгледай
cover image

Електронни музикални ефекти

инж. Симо Лазаров

цената зависи от състоянието на книгата
9,00 - 10,00 лв.

разгледай
cover image

Електроакустика и звукозапис

инж. Асен Й.Маринов, инж. Никола З.Любенов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Любителска тонтехника

Хаген Якубашк

8,00 лв.

разгледай
cover image

Касетофони

Даниел Чабаи

10,00 лв.

разгледай
cover image

Техника на звукозаписването и звуковъзпроизвеждането

доц. инж. Иван Й.Вълчев, инж. Славчо К.Маляков

10,00 лв.

разгледай
cover image

Високоговорители и озвучителни тела

инж. Димитър Ф.Попянев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Руководство по звукотехнике

Гордон Кинг

18,00 лв.

разгледай
cover image

Конструиране на цветомузикални устройства

инж. Люлин Л.Събев

8,00 лв.

разгледай
cover image

Висококачествено възпроизвеждане на музика в къщи

инж. Славчо К.Маляков

8,00 лв.

разгледай
cover image

Электронный прибор для настройки музикальных инструментов / Електронен прибор за настройка на музикални инструменти

В. Н. Елисеев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Основы стереофонии

В. Хоег, Г. Штайнке

8,00 лв.

разгледай
cover image

Клиометрия

Юри Тодоров

13,00 лв.

разгледай
cover image

Компютри и музика Основи, технологии, обработка, композиране и запис

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Българско кисело мляко

Колектив

75,00 лв.

разгледай
cover image

Справочник на технолога по механична обработка, 1 и 2 том Под редакцията на проф. к. т. н. инж. Станчо Пашов

Колектив

65,00 лв.

разгледай
cover image

Математически методи в електронноизчислителна техника в стопанската дейност на предприятията от промишлеността и строителството Сборник

Колектив

18,00 лв.

разгледай
cover image

Международная система единиц

Владимир Базакуца

15,00 лв.

разгледай
cover image

Аудиометрия

д-р Любомир Шишков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Монтаж на кабелни линии

Дончо Ст.Баръмов, инж. Антон Ст.Баръмов, инж. Руси З.Вълчев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Анализ и синтез на логически схеми

Людмил Даковски

8,00 лв.

разгледай
cover image

Невидимите мрежи

Тодор Сираков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Човекът и техносферата

Иван Вълччев

7,00 лв.

разгледай
cover image

Съпоставимост на емпирични изследвания

Венцеслав Бондиков

10,00 лв.

разгледай