Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Основи на правото на Европейския съюз

проф.д-р Жасмин Попова

цената зависи от състоянието на книгата
7,00 - 8,00 лв.

разгледай
cover image

Ипотеки залог привилегии С бележки в промените в правното законодателство след 1948 г.

проф. Петко Венедиков

8,00 лв.

разгледай
cover image

Писмени доказателства и свидетелски показания в гражданския процес

проф. Петко Венедиков

10,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика По тълкуване на конвенцията от 1924 г. за коносаментите в първоначалната редакция (хагските правила) и в редакцията според протоколите от 1968 и 1979 г. за изменението и допълнението и (хагско-висбийските правила)

проф. Иван Владимиров

8,00 лв.

разгледай
cover image

Въпроси на съпружеската имуществена общност

проф. Петко Венедиков

12,00 лв.

разгледай
cover image

Коментар по закона за наследството Доктрина, съдебна практика, разбор и обобщения

Александър Г.Цонов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Погасителна давност по българското частно право Теория и практика

Любен Велинов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Проблеми на търговското право

Соломон Розанис

8,00 лв.

разгледай
cover image

Вещно право на Република България Част 4: Владение

проф. д-р Витали Таджер

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Въпроси на гражданския процес

Соломон Розанис

цената зависи от състоянието на книгата
9,00 - 10,00 лв.

разгледай
cover image

Вещно право

Александър Джеров

цената зависи от състоянието на книгата
7,00 - 10,00 лв.

разгледай
cover image

Търговски сделки Книга по част трета на Търговския закон

Огнян Герджиков

7,00 лв.

разгледай
cover image

Промените в наследственото право

доц. Цанка Цанкова

цената зависи от състоянието на книгата
8,00 - 10,00 лв.

разгледай
cover image

Наследяване, завещание, делба

Соломон Розанис

цената зависи от състоянието на книгата
8,00 - 10,00 лв.

разгледай
cover image

Търговско право Учебник за дистанционно обурение

доц. д-р Борис Ланджев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство по делата за развод Теория, съдебна практика, образци на искови молби

Панчо Бешков

30,00 лв.

разгледай
cover image

Наредба №2. За непредвидените в закона за адвокатите адвокатски възнаграждения гр. София, 10 април 1940 г.

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Казуси по наказателно право на Народна република България Сборник-помагало

Димитър Михайлов, Цветан Ценков

18,00 лв.

разгледай
cover image

Субективни права и тяхната същност Според индивидуалистични и отрицателни теории върху юридически личности

Венелин Ганев

40,00 лв.

разгледай
cover image

Система на българското вещно право

проф. Петко Венедиков

40,00 лв.

разгледай
cover image

Учебник по държавно право

доц. Александър Илков, проф. Янко Сираков

45,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на историята на българското право. Византийските правни школи и техните отражения върху българското и славянското право. Ръководство по гражданско учение и частно право

Антон Сакъзов, Гани Буков, д-р Владислав Алексиев, Лукса Г.Данаилова

100,00 лв.

разгледай
cover image

Общо учение за държавата

Проф. Любомир Владикин

75,00 лв.

разгледай
cover image

Кратък курс по римско право

проф. П. Венедиков

50,00 лв.

разгледай
cover image

Коментар на закона за бюджета, отчетността и предприятията И правилника за прилагането му

Георги Славов, Дим. Сотиров, Дим. Тодоров

80,00 лв.

разгледай
cover image

Права и задължения на работниците и работодателите по трудовите закони

Димитър Лилков, Кръстю Станев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Тракийският въпрос Пред мирната конференция в Париж

д-р Делчо Димитров

15,00 лв.

разгледай
cover image

Система на българското наследствено право Второ преработено издание, съобразено с промените в законодателството до 1 август 1945 г.

проф. Петко Венедиков

80,00 лв.

разгледай
cover image

Международно частно право 1. Обща част. 2. Стълкновение на законите

проф. Георги П. Генов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Кредити и банки. Поправки. Закон за гражданското съдопроизводство - книга 1, 2 и 3 Лекциите, четени в Държавния и Свободния У-тет

С. С. Демостенов

65,00 лв.

разгледай
cover image

Ипотеките, вписванията и привилегиите - книга 1 и 2 Теоритично-практическо ръководство по тълкуването на закона за привилегиите и ипотеките

д-р. Конст. Симеонов

120,00 лв.

разгледай
cover image

Търговско право Лекции

д-р. Горан Иванов

35,00 лв.

разгледай
cover image

Междудържавно право Въведение и обща част

проф. Георги П. Генов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Управлението на държавата предъ и презъ войната / Управлението на държавата пред и през войната (военно-административно право)

проф. Петко Стайнов

38,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателенъ законъ / Наказателен закон С приложение в края на брошурата и други закони, по които се налагат наказания

Колектив

50,00 лв.

разгледай
cover image

Коментар върху закона за публично-частно партньорство и правилника за неговото прилагане

Александър Трифонов

16,00 лв.

разгледай
cover image

Договор за гледане и издръжка

проф. Петко Венедиков

10,00 лв.

разгледай
cover image

Законъ за гражданското съдопроизводство/ Закон за гражданското съдопроизводство

Министерство на правосъдието

цената зависи от състоянието на книгата
25,00 - 45,00 лв.

разгледай
cover image

Систематиченъ курсъ по несъстоятелностьта / Систематичен курс по несъстоятелността Том 1

Венелин Ганев

120,00 лв.

разгледай
cover image

Конституция на Народна Република България Обнародвана в "Държавен вестник" брой 284, от 6 декември 1947 г.

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Практическо ръководство по нотариални производства

Добри Симеонов, Христо Омарбалиев, Цвятко Панчев

цената зависи от състоянието на книгата
9,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Организация на демократичната държава Курс по общо държавно право, част 2

Проф. Любомир Владикин

цената зависи от състоянието на книгата
50,00 - 75,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна статистика

проф. д-р. Анастас Ю. Тотев

цената зависи от състоянието на книгата
8,00 - 10,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на върховния съд на НР България Гражданска колегия 1965

Недьо Колев, Сава Манчев, Христо Георгиев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник постановления и тълкувателни решения на върховния съд на НР България 1953-1963

Колектив

цената зависи от състоянието на книгата
8,00 - 10,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на Върховния съд на НР България Наказателна колегия 1970

Иван Войводов, Милчо Кръстев, Неделчо Ралев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на Върховния съд на НР България Гражданска колегия 1984

Дамян Дамянов, Любен Н.Грозданов, Недко И.Марков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник нормативни материали по гражданско право на НРБ

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Капиталови търговски дружества

д-р Таня Бузева, Камелия Касабова, проф. д-р Витали Таджер, проф. д-р Георги Стефанов, проф. д-р. Огнян Герджиков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Търговски сделки

проф. д-р. Огнян Герджиков

15,00 лв.

разгледай