Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Споразумението в българския наказателен процес

Гергана Маринова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Субективната страна на престъплението

Стоян Стойков

10,00 лв.

разгледай
cover image

Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС

д-р Александър Корнезов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Непозволено увреждане Текст с коментар и синтез на съдебната практика

Борис Балабанов, Боян Йосифов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Адвокатската защита по граждански дела

Филко Розов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Сборникъ на законите и правилниците Обнародвани въ "Държавенъ вестникъ" презъ 1942 година. Първо полугодие

Колектив

38,00 лв.

разгледай
cover image

Курсъ по общо държавно право Част 1: Общо учение за държавата

Проф. Любомир Владикин

50,00 лв.

разгледай
cover image

Договор за дарение

Кръстю Цончев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Административният акт

Проф. д-р Иван Дерменджиев

18,00 лв.

разгледай
cover image

Принудителни административни мерки

проф. Кино Лазаров

25,00 лв.

разгледай
cover image

Въпроси на административния процес Понятие за административен процес

проф. Кино Лазаров

20,00 лв.

разгледай
cover image

Права на гражданите на Ервопейския съюз Том 1-3

доц. Атанас Семов

65,00 лв.

разгледай
cover image

Юридическа мисъл. Година 2 Книга 1-10

Колектив

100,00 лв.

разгледай
cover image

Юридическа мисъл. Година 1 Книга 1-10

Колектив

180,00 лв.

разгледай
cover image

Облигационно право. Част първа Общо учение за облигацията

Иван Апостолов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Курс по обща теория на правото, част 1 Курсъ по обща теория на правото, часть 1

В. Ганев

50,00 лв.

разгледай
cover image

Le compte courant

Joseph Cholat

80,00 лв.

разгледай
cover image

Законът за гражданското съдопроизводство Том 1-2 Коментиран с тълкувателната практика на ВКС. Книжнина. Образци

д-р Севдалин Пенчев

80,00 лв.

разгледай
cover image

Закон за данъка върху военновременните печалби Законъ за данъка върху военновременните печалби

Колектив

8,00 лв.

разгледай
cover image

Прагматизъм. Принос към историята на съвременната философия Прагматизъмъ . Приносъ към историята на съвременната философия

проф Иван В.Саръилиев

28,00 лв.

разгледай
cover image

Осигурително право

проф. Васил Мръчков

10,00 лв.

разгледай
cover image

Наредба-закон за гербовия налог

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Правна информатика

Вихър Кискинов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Патентно право на Република България

проф. д-р Мария Павлова

10,00 лв.

разгледай
cover image

История на българското право Лекции и изследвания

С.С.Бобчев

65,00 лв.

разгледай
cover image

Основни въпроси за изпълнение на наказанията без лишаване от свобода

Михаил М. Лулев

40,00 лв.

разгледай
cover image

Международно частно право на НР България

проф. Владимир Кутиков

8,00 лв.

разгледай
cover image

Закон за задълженията и договорите.Том 2: Особена част Текст, съдебна практика и коментарни бележки

к.ю.н. Людмил Цачев

28,00 лв.

разгледай
cover image

Сборникъ на действуващите съдебни закони въ царството / Сборник на действащите съдебни закони в царството (1878-1938) Часть 1 / Част 1

Колектив

38,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателният закон, част 1

Иван Николов

45,00 лв.

разгледай
cover image

Държавно право. Част първа: Общо учение за държавата

К.Н.Соколов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Морско право

Горан Иванов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Престъпления против обществената собственост

Никола Манчев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство по административно правосъдие

Ангел С. Ангелов, Петко Стайнов

40,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник от закони и правилници

10,00 лв.

разгледай
cover image

Коментар по закона за ограничение кражбите, убийствата, тежките телесни повреди и палежите

Богомил Касабов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Курс по търговско право. Том 1 и 2.

Любен Диков

80,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник на действащите съдебни закони 1878-1948, част II: Наказателни закони

45,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник от действащи закони в княжество България

85,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник на действащите съдебни закони 1878-1937

30,00 лв.

разгледай
cover image

Избрани съдебни речи, книга четвърта

Ф.Н.Плевако

20,00 лв.

разгледай
cover image

Правният институционализъм Методология на юриспруденцията

Георги Бойчев

цената зависи от състоянието на книгата
25,00 - 30,00 лв.

разгледай
cover image

Българска адвокатура 1878-2000

Петко Добчев

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Българско гражданско процесуално право

Живко Сталев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на международното право

Михаил Геновски

10,00 лв.

разгледай
cover image

Конституционно право част трета

проф. Стефан Г. Баламезов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Административен процес на НРБ

Иван Дерменджиев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник на действащите съдебни закони в царството 1878-1937

П.Хр.Иванов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Практическо ръководство по нотариалните служби фототипно издание

Христо Колебинов

10,00 лв.

разгледай
cover image

История на българската държава и право Част първа. Средновековие

доц. д-р. Гълъбина Петрова

10,00 лв.

разгледай