Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Коментар на търговския закон - том 1 Книга 3: Акционерно дружество, чл. 158-218

проф. д-р. Огнян Герджиков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Коментар на търговския закон - том 1 Книга 2: Дружество с ограничена отговорност, чл. 113-157

проф. д-р. Огнян Герджиков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Законът на съда в българското международно частно право

Тодор Тодоров

22,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на Върховния съд на НРБ Граждански отделения 1959 г.

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на Върховния съд на НРБ 1954 г.

Н. Цветковски

25,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на Върховния съд на НР България Наказателна колегия 1967

Милчо Кръстев, Неделчо Ралев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник териториално и селищно устройство Закони, укази, правилници, наредби

Димитър Попов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Въпроси на съпружеската имущесвена общност по семейния кодекс от 1985 г.

проф. Петко Венедиков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Гражданско право - обща част Сборник нормативни материали и др.

Мария Н. Попова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Законодателство в областта на околната среда Том I, II, III, IV, V и VI

Колектив

цената зависи от състоянието на книгата
180,00 - 220,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на Върховния съд на НР България Гражданска колегия 1970

Сава Манчев, Христо Бамбалски, Христо Георгиев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателен процес на НРБ Нормативни актове, постановления и решения

Костадин Кочев

45,00 лв.

разгледай
cover image

Финансови начети Систематизирани решения на върховния съд на НРБ за 1953 - 1956 г.

Димитър Златинов, Никола Янев

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателно-изпълнително право

Евгени Стоянов

цената зависи от състоянието на книгата
8,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Търговско право. Обща част

Ангел Калайджиев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Пчеларство - сборник Закони, укази, постановления, разпореждания, решения, наредби, инструкции и други нормативни актове

Ангел Шишков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Наследяване по закон

доц. Цанка Цанкова

7,00 лв.

разгледай
cover image

Специална закрила на някои категории работници

Красимира Средкова

7,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на Върховния съд на НР България Наказателна колегия 1984

Бочо Нинов, Милчо Кръстев, проф. д-р Ташо Ташев

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 14,00 лв.

разгледай
cover image

Валутни престъпления и нарушения Текст съдебна практика, литература

Г. Христов, Ив. Палазов, С. Макавеева, Хр. Павлов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Нормативни актове по прилагането на кодекса на труда

Боян Иванчев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник наказателни закони

Христо Маринов

8,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на Върховния съд на НР България Наказателна колегия 1969 г.

Иван Войводов, Милчо Кръстев, Неделчо Ралев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Постановления и тълкувателни решения на върховния съд на република България по наказателни дела 1953-1990

Бочо Петров, Иван Папазов, Марин Петков, Милчо Кръстев, проф. д-р Ташо Ташев

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на Върховния съд на НРБ Граждански отделения 1957

Колектив

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 17,00 лв.

разгледай
cover image

Спорове по закона за изобретенията и рационализациите и правилника за приложението му

Боян Йосифов

цената зависи от състоянието на книгата
25,00 - 27,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на Върховния съд на НР България Наказателна колегия 1971

Иван Войводов, Милчо Кръстев, Неделчо Ралев

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 18,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на Върховния съд на НР България Наказателна колегия 1968

Иван Войводов, Милчо Кръстев, Неделчо Ралев

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 18,00 лв.

разгледай
cover image

Семейният кодекс и реформата в семейното право

проф. д-р Лиляна Ненова

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Прекратяване на трудовия договор

Кругер Милованов

цената зависи от състоянието на книгата
7,00 - 8,00 лв.

разгледай
cover image

Договорът за мир в Ньой

Константин Муравиев

цената зависи от състоянието на книгата
28,00 - 30,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник български държавни стандарти. Хранително-вкусова промишленост Том 4, Част 3: Риби и рибни продукти

Сборник

40,00 лв.

разгледай
cover image

Търговско право Търговско качество. Търговско предприятие. Търговско представителство. Търговски дружества - общи положения. Търговски сделки - общи положения.

проф. д-р Георги Стефанов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Обща теория на правото

Доц. д-р Димитрина Милкова

25,00 лв.

разгледай
cover image

Въведение в правото

Тенчо Колев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на правото

Людмила Мукова

38,00 лв.

разгледай
cover image

Застраховане теория и организация

Доц. д-р Йордан Близнаков, Проф. д-р Христо Драганов

цената зависи от състоянието на книгата
7,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Вопросы теории государства и права Въпроси по теория на държавата и правото

акад. А.Я.Вишински, акад. А. Я. Вышинский

20,00 лв.

разгледай
cover image

Ново вещно право

Петко Венедиков

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 17,00 лв.

разгледай
cover image

Римско частно право

проф. Михаил Андреев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Ораторското изкуство на древния изток

проф. днф Величко Руменчев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Сравнителна публична администрация Държавно управление и администрация в други страни

Ивона Спиридонова - Хект, Проф. д-р Емилия Къндева

цената зависи от състоянието на книгата
20,00 - 25,00 лв.

разгледай
cover image

Право, законодателство и свобода Том 3: Политическият ред на свободния народ

Фридрих Хайек

25,00 лв.

разгледай
cover image

Държавната власт Правно-политически разграничения и съответствия

Янаки Стоилов

40,00 лв.

разгледай
cover image

Права на човека Сборник "Международноправни актове"

доц. д-р Благой Видин

10,00 лв.

разгледай
cover image

Търговско право Отделни видове търговци / Отделни видове търговски сделки / Търговска несъстоятелност

проф. д-р Георги Стефанов

цената зависи от състоянието на книгата
18,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Постановления и тълкувателни решения на върховния съд на НР България по граждански дела 1953 - 1979 г.

Дамян Дамянов, Христо Бамбалски, Христо Георгиев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Имуществени отношения между съпрузите по семейния кодекс

Васил Гоцев

цената зависи от състоянието на книгата
8,00 - 18,00 лв.

разгледай
cover image

Движението за трезвеност в Разградски окръг 1920 - 1982

Христо Стойков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Теория на счетоводството

Доц. д-р Трифон Трифонов

15,00 лв.

разгледай