Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Нормативни актове и нормативи за стопанската дейност

Министерски съвет

25,00 лв.

разгледай
cover image

Библиографски справочник на правната литература по външнотърговските въпроси в България

Колектив

55,00 лв.

разгледай
cover image

Коментар върху закона за наследството Том четвърти

Д.С.Тончев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Коментар върху закона за наследството Том шести

Д.С.Тончев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Коментар върху закона за наследството Том пети

Д.С.Тончев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Семеен кодекс

Колектив

8,00 лв.

разгледай
cover image

Юрисконсултът в социалистическите организации

Борислав Пенчев, Мануел Марков, Неделчо Събев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Народни съвети Закони, укази, правилници, наредби, инструкции и др.

Илия Тимов

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 30,00 лв.

разгледай
cover image

Закон за данък върху общия доход

Владимир Григориев, Левчо Гюров

8,00 лв.

разгледай
cover image

Телесните повреди по наказателния кодекс на НРБ

д-р. Иван Печилков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Тълкувателни решения на президиума на народното събрание - 1948 - 1967 г. Справочник

Димо Попов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Държавната стопанска организация основна единица в народното стопанство

проф. д-р Витали Таджер

20,00 лв.

разгледай
cover image

Адвокатската защита в пенсионното производство

Велемир Георгиев, Лука Василев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателен кодекс

Димитър Димитров

10,00 лв.

разгледай
cover image

Взаимно осигуряване членовете на трудово-производителните кооперации Обезщетения, помощи и пенсии

Велемир Георгиев

17,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателно-процесуален кодекс

Колектив

12,00 лв.

разгледай
cover image

Имуществена общност на съпрузите

д-р. Любомир Петров

12,00 лв.

разгледай
cover image

Указател на нормативни актове

Елена Стойчева, Станимира Миленова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Инструкция за документационната дейност в столичния народен съвет, общинските народни съвети, техните органи и подчинените им организации

Столичен народен съвет

15,00 лв.

разгледай
cover image

Законъ за имуществата, собственостьта и сервитутите/ Закон за имуществата, собствеността и сервитутите Текстъ, юриспруденция и мотиви/ Текст, юриспруденция и мотиви

Вл. Мутафчиев, Славчо Стоилов

40,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателно право на Народна република България Обща част

проф.д-р Иван Ненов

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Българско гражданско процесуално право

Живко Сталев

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика / Търговско право - том 1 част 1 - 3 Коментар проф. д-р. Огнян Герджиков с текстовете на нормативните актове

проф. д-р. Огнян Герджиков

45,00 лв.

разгледай
cover image

Трудово възнаграждение и обезщетения

к.ю.н. Борис Михайлов, Людмил Павлов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Приносът по чл. 12, ал. II от Закона за наследството

Кръстю Цончев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Симулацията в гражданското право

Кръстю Цончев

цената зависи от състоянието на книгата
22,00 - 25,00 лв.

разгледай
cover image

Нормативни актове за стопанската дейност

Министерски съвет

12,00 лв.

разгледай
cover image

Семеен кодекс

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Единен информатор за административни услуги на населението

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник закони по министерството на правосъдието Закон за устройството на съдилищата. Закон за прокуратурата. Указ за адвокатурата. Правилник за приложение указа за адвокатурата. Правилник за работата на съдебните изпълнители. Правилник за нотариалната работа

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Закон за собствеността на гражданите/ Правилник за приложение на закона за собствеността на гражданите

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Общи условия за доставки на стоки между организации на страните - членки на СИВ (ОУД СИВ 1968г.)

Министерство на външната търговия

30,00 лв.

разгледай
cover image

Собственост и наемни отношения Закони, правилници, тарифи и др.

Дим. Димитров

8,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика / Трудово право Коментар проф. д-р. юрид. н. Васил Мръчков - том 3.1

проф. Васил Мръчков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Правен режим на държавните земи

Петър Вълчев, Тодор Петков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Конституция на Република България Анотирана с Тълкуванията на Конституционния съд

Нено Неновски

17,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на правото на Европейския съюз

проф.д-р Жасмин Попова

8,00 лв.

разгледай
cover image

Гражданско право - обща част: Дял 1

проф. д-р Витали Таджер

35,00 лв.

разгледай
cover image

Актът за начет Съставяне, правна природа и действие

Страшимир Ив. Кучев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник нормативных материалов по вопросам Внешней торговли СССР - выпуск 1

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Авторско право и сродните му права в република България

Георги Саракинов

цената зависи от състоянието на книгата
6,00 - 7,00 лв.

разгледай
cover image

Гражданско право: Обща част том 1-2

проф. д-р Мария Павлова

18,00 лв.

разгледай
cover image

Административен процес на република България

Доц. д-р Димитър Костов, Доц. д-р Дончо Хрусанов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Административно право на република България Обща част

Доц. д-р Димитър Костов, Доц. д-р Дончо Хрусанов, Проф. д-р Иван Дерменджиев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство по нотариални действия във връзка със собствеността

Христо Омарбалиев

8,00 лв.

разгледай
cover image

Елементарно ръководство по гражданско право Две книги: Привилегии и ипотеки, Имущества, владение, собственост, сервитути

Марсел Планиол

150,00 лв.

разгледай
cover image

Криминалистика

Цеко Цеков

18,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на международното право

Михаил Геновски

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Граждански процесуален кодекс Текст, съдебна практика, литература

Н.Райчев, Ст.Димитров, Тр.Лазаров

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Осигурително право

Красимира Средкова

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 22,00 лв.

разгледай