Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Математика

cover image

Бюлетин Материали по темата "За висок успех и трайни знания по математика"

Колектив

18,00 лв.

разгледай
cover image

Математически игри

Владимир Чуканов

8,00 лв.

разгледай
cover image

Алгебра Пособие за учители

Иван Драганов, Митьо Манев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Увод в теория на вероятностите и нейните приложения - част 1

Уилям Фелър

55,00 лв.

разгледай
cover image

Приложна математика

доц. д-р Димитър Л.Дамгалиев, доц. д-р Жозеф К.Теллалян

10,00 лв.

разгледай
cover image

Математика Учебник за дистанционно обучение

проф. Николай Божинов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Увод в теорията на вероятностите

Апостол Обретенов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Елементи на висшата математика Учебник за дистанционно обучение

проф. Николай Божинов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Задачи за полиноми

доц. Любомир Давидов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Геометрия на триъгълника Задачи

Христо Хитов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Златно сечение

Е. Солаков, К. Чимев

18,00 лв.

разгледай
cover image

Как се строят графики

Г. Е. Шилов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Хомотетията в задачи

Йордан Табов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Правилни многостени

Генчо С.Скордев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Жива математика Математически разкази и главоблъсканици

Я.И.Перелман

14,00 лв.

разгледай
cover image

Вектори и преобразувания в равнината

Владимир Георгиев, Грозьо Станилов, Йордан Кучинов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Беседи по история на математиката Част трета

Г.И.Глейзер

12,00 лв.

разгледай
cover image

Въведение в алгебрата

А.И.Кострикин

50,00 лв.

разгледай
cover image

Съвременна алгебра

Гарет Биркхоф, Саундърз Маклейн

15,00 лв.

разгледай
cover image

Оптимизационни задачи

В.Ветерлинг, Л.Колац

25,00 лв.

разгледай
cover image

Геометрия

Никола Маринов

22,00 лв.

разгледай
cover image

Алгебра и элементарные функции часть 1/ Алгебра и елементарни функции част 1

Е.С.Кочетков, Е.С.Кочеткова

12,00 лв.

разгледай
cover image

Числени числа първа част

Б.Сендов, В.Попов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Математически анализ

Дойчин Дойчинов

22,00 лв.

разгледай
cover image

Математически анализ втора част

Благовест Сендов, Виктор Садовничи, Владимир Илин

15,00 лв.

разгледай
cover image

Приложение на комплексните числа в геометрията

Иван Тонов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Старинные задачи по элементарной математике/ Древни задачи в елементарната математика

В.Д.Чистяков

28,00 лв.

разгледай
cover image

Петдесет занимателни вероятностни задачи с решения

Фредерик Мостелер

10,00 лв.

разгледай
cover image

Как трябва да се изчислява Помагало за учениците от VI клас на средните училища

В.М. Брадис

8,00 лв.

разгледай
cover image

Метод на математическата индукция

И.С. Сомински

12,00 лв.

разгледай
cover image

Непрекъснати дроби

Елена Любенова, Тома Тонев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Алгоритми

Павел К.Азълов, Петър Х.Бърнев

10,00 лв.

разгледай
cover image

525 главоблъсканици

Х. Дюдни

10,00 лв.

разгледай
cover image

Пробуждаща се наука Математика на древния Египет, Вавилон и Гърция

Б.Л.ван дер Варден

16,00 лв.

разгледай
cover image

Математический анализ Том I-II

Липман Берс

28,00 лв.

разгледай
cover image

Расчеты деталей и механизмов точных приборов/ Изчисления на части и механизми на прецизни инструменти

Т.А.Гевондяна

15,00 лв.

разгледай
cover image

Курс высшей алгебры

А.Г.Курош

18,00 лв.

разгледай
cover image

Курс дифференциального и интегрального исчисления том 1-3/ Курс по диференциално и интегрално смятане, том 1 - 3

Г.М.Фихтенгольц

75,00 лв.

разгледай
cover image

Справочник по математике/ Справочник по математика Для научных работников и инженеров/ За учени и инженери

Г.Корн, Т.Корн

12,00 лв.

разгледай
cover image

Курс теории вероятностей/ Курс по теория на вероятностите

А.А.Боровков

12,00 лв.

разгледай
cover image

Лекции по общей алгебре/ Лекции по обща алгебра

А.Г.Курош

20,00 лв.

разгледай
cover image

Да, не или може би... Разкази за статистическата теория на управлението и експеримента

Яков И. Хургин

10,00 лв.

разгледай
cover image

В света на логаритмите

Енчо Солаков, Кирил Чимев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Аз съм математик

Норберт Винер

8,00 лв.

разгледай
cover image

Что такое математика?/ Какво е математика?

Г. Роббинс, Р. Курант

22,00 лв.

разгледай
cover image

Весела аритметика. Задачи

Т.А. Томов

20,00 лв.

разгледай
cover image

По стъпките на Питагор

Шчепан Еленски

25,00 лв.

разгледай
cover image

Верижни дроби

Александър Я.Хинчин

18,00 лв.

разгледай
cover image

Введение в неравенства

Р. Беллман, Э. Беккенбах

15,00 лв.

разгледай
cover image

Абелевы группы и модули

Мишина А.П, Скорняков Л.А.

15,00 лв.

разгледай