Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Международно частно право Субекти, имущество, задължения

Тодор Тодоров

12,00 лв.

разгледай
cover image

Президентът в българския конституционен модел

Пламен Киров

18,00 лв.

разгледай
cover image

Сборникъ на действуващите съдебни закони въ царството (1878-1937) Част II

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Сборникъ на действуващите съдебни закони въ царството (1878-1942) Част I

Колектив

60,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебно медицинска експертиза на живи лица Под редакцията на проф. Стойчо Раданов

Колектив

12,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на международното право Книга първа

Михаил Геновски

18,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник нормативни актове за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Илия И.Бусаров

22,00 лв.

разгледай
cover image

Трудово право - 99 въпроса и отговора

Лилия Христовска, Мирела Веселинова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Държавно застраховане в СССР

Ф.В.Коншин

38,00 лв.

разгледай
cover image

50 най-важни решения на съда на европейските общности С коментари на Жан Булюи и Роже-Мишел Шевалие

Колектив

цената зависи от състоянието на книгата
18,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Решения по трудовите дела на Върховния съд на Република България (1994-1995)г.

к.ю.н. Борис Михайлов

19,00 лв.

разгледай
cover image

Развитие на социалистическото право в България

Колектив

39,00 лв.

разгледай
cover image

Дружества на търговското право Устройство, представителство, искове

Соломон Розанис

9,00 лв.

разгледай
cover image

Лизингът - финансов и правен аспект

д-р Борислав Найденов

9,00 лв.

разгледай
cover image

Банково право

д-р Марио Бобатинов

9,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебни решения Книга първа

Соломон Розанис

цената зависи от състоянието на книгата
9,00 - 10,00 лв.

разгледай
cover image

Мениджмънт и правна инфраструктура на културата Практики и процеси в България от края на XX и началото на XXI век

Иван Кабаков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Международни договори, свързани с войните за обединението на българския народ от 1912 - 1913 г.

Анастас Ю. Тотев, Габриела Н. Владимирова

8,00 лв.

разгледай
cover image

Римско частно право

проф. Михаил Андреев

42,00 лв.

разгледай
cover image

Въпроси на отчуждаванията по закона за териториално и селищно устройство

Георги Марков

8,00 лв.

разгледай
cover image

Международните отношения след 1945г.

Морис Ваис

35,00 лв.

разгледай
cover image

Акредитивът

Ангел Калайджиев

14,00 лв.

разгледай
cover image

История на българскта държава (680-1878)

доц. д-р. Гълъбина Петрова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Съпоставка на Мойсеевия закон и римските закони Collatio legum mosaicarum et romanarum

Малина Новкиришка - Стоянова, Мария Костова, Теодор Пиперков

25,00 лв.

разгледай
cover image

Глаголическа конституция на Европа Glagolic constitution for Europe

Атанас Тотляков, Константин Денев

50,00 лв.

разгледай
cover image

Коментар на новия граждански процесуален кодекс

Благовест Пунев, Ружа Иванова, Силви Чернев

33,00 лв.

разгледай
cover image

Процедури по НПК

Колектив

13,00 лв.

разгледай
cover image

Мемоаръ до XIV Обикновенно Народно Събрание подаденъ отъ българските аптекари-концесионери Консултация дадена отъ Адвоката Никола Радевъ

150,00 лв.

разгледай
cover image

Престъпление и наказателна отговорност

проф. д-р Веселин Каракашев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателно право Обща част

Александър Стойнов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на военното законодателство в Народна република България Учебно помагало за висшите военни учебни заведения

Рачо Рачев

цената зависи от състоянието на книгата
25,00 - 28,00 лв.

разгледай
cover image

Закон за задълженията и договорите

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Семеен кодекс Закон за наследството

Колектив

6,00 лв.

разгледай
cover image

Облигационно право - специална част Отделни видове договори

Божидар Василев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Суверенитетът в съвременното международно право и сътрудничеството между държавите

Денчо Георгиев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Съветската държава в отечествената война

акад. А.Я.Вишински

30,00 лв.

разгледай
cover image

Право на Европейския съюз

Орлин Борисов

8,00 лв.

разгледай
cover image

Международно публично право

проф. Орлин Борисов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Право върху търговската марка в Република България

Георги Саракинов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Гражданско право на Народна република България Обща част

проф. д-р Любен Василев

55,00 лв.

разгледай
cover image

Отговорност на превозвача според конвенцията относно договора за международен превоз на стоки по шосе

Жасмина Попова

25,00 лв.

разгледай
cover image

De constitutionibus principum serdicae datis Императорски конституции, издадени в Сердика

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Международна харта за правата на човека 40-годишнина на Всеобщата декларация за правата на човека 1948-1988

Колектив

5,00 лв.

разгледай
cover image

Граждански процесуален кодекс и други нормативни актове по граждански процес

Дамян Дамянов, Сава Ц.Манчев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателен кодекс. Наказателно-процесуален кодекс. Закон за изпълнение на наказанията

Колектив

5,00 лв.

разгледай
cover image

Психичните увреждания и промените на съзнанието като "телесна павреда"

доц. д-р Иван Рачев, проф.д.м.н. Йордан Стоименов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Социално законодателство Исторически преглед (XVIII-XX век)

Албена Чавдарова

18,00 лв.

разгледай
cover image

Учебник по обща теория на правото Том 1

проф. Венелин Ганев

40,00 лв.

разгледай
cover image

Изобретателско и патентно дело и патентна информация

Димитър А.Славейков, инж. Славейко И.Мерджанов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Авторско право: Международно и национално

Цветана Каменова

цената зависи от състоянието на книгата
18,00 - 20,00 лв.

разгледай