Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Учебници. Помагала

cover image

Зоология. Кратък курс

Бойко Георгиев, Вълко Бисерков, Тодор Генов

35,00 лв.

разгледай
cover image

Език за програмиране С

инж. Димитър Василев Богданов, инж. Иван Цонев Мустакеров

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна психиатрия Учебник за студенти по право

Георги Михаилов, Мая Стоименова, проф.д.м.н. Йордан Стоименов

40,00 лв.

разгледай
cover image

Френски с Уолт Дисни картинен речник

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Геология на България с палеонтология и исторична геология

доц. Борис Стр.Кръстев, доц. Стефан Ив.Зафиров, проф. Стефан Д.Башев

15,00 лв.

разгледай
cover image

География на България Природа, население, селища, стопанство, региони

доц. д-р Даниела Златунова, проф. д-р Петър Славейков

10,00 лв.

разгледай
cover image

Хидрология на България

Александър И.Петков, Иван М.Иванов, Калчо М.Иванов, Тодор П.Панайотов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Биохимия на растенията

проф. д-р Никола П.Машев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Микроводорасли Масово култивиране и приложение

ст.н.с. д-р Христо Дилов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Растениевъдство на тропика и субтропика

Дико Деков, Радка Димова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Български език и литература За VII клас на гимназиите

Георги Цанев, Емил Георгиев, Малчо Николов, Цветан Минков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Прогнозиране и планиране

доц. д-р Найден Й.Найденов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Възпитание на децата от ранната възраст в детските заведения

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Експериментално проучване на нова програма по физическо възпитание в детските градини и изследване на нейното въздействие върху психическото и морфофункционалното развитие на децата от предучилищна възраст Автореферат

Адриан Константинов Стоев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Развитие на играта през ранна детска възраст Автореферат

Юлия Стоянова Митева

12,00 лв.

разгледай
cover image

Бокс

К.В.Градополов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Какво и как да разказваме на децата от предучилищна възраст

В.М.Федяевская

18,00 лв.

разгледай
cover image

География на промишлеността, селското стопанство и транспорта

проф. А.С.Бешков

10,00 лв.

разгледай
cover image

Увод в психологията

Леон Леви

12,00 лв.

разгледай
cover image

Интегрални структури в учебното съдържание на средното училище Хуманитарно направление

Колектив

27,00 лв.

разгледай
cover image

Обща, възрастова и педагогическа психология

Б. Петрова, М. Иванов, Р. Милкова, Ст. Иванов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Педагогика Учебник за педагогическите училища

Д. Минчев, Ив. Величков, проф. Жечо Атанасов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Елементарна теория на музиката

Пенка Минчева, Пенка Попова

17,00 лв.

разгледай
cover image

Учебникъ по търговска кореспонденция за търговски училища и самоуци Часть втора

Михаил Симеонов, проф. Георги Йонков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Екология

доц. д-р Байко Байков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Личността на ученика от трудововъзпитателното училище

доц. Виолета Борисова

18,00 лв.

разгледай
cover image

Какъв съм аз? Психологически тестове

Тед Джонсън

8,00 лв.

разгледай
cover image

Психология и педагогика на ранното детство Под редакцията на Райна Драгошинова

Василка С.Манова-Томова, Райна Д.Съртмаджиева, Райна Ц.Арнаудова, Юлия С.Митева

20,00 лв.

разгледай
cover image

Психодиагностика на ранното детство

Тотко Татьозов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Проблеми на дефектологическата диагностика

В. Боянова, Д. Георгиева, Зл. Добрев

18,00 лв.

разгледай
cover image

Диагностика на отклоненията в психическото развитие на детето

Иван Карагьозов

28,00 лв.

разгледай
cover image

Психология и педагогика на ранното детство Под редакцията на Райна Драгошинова

Василка С.Манова-Томова, Райна Д.Съртмаджиева, Райна Ц.Арнаудова, Юлия С.Митева

10,00 лв.

разгледай
cover image

Психологично изследване на детето в начална училищна възраст

Борис Минчев, Весела Банова, Иван Башовски, Невена Минчева

45,00 лв.

разгледай
cover image

Умствено изостанали деца Диагностика и подбор за специално образование в Гърция и България

Даниела Вардулаки

28,00 лв.

разгледай
cover image

Солфежи от Хайдн, Моцарт и Бетховен

Камен Попдимитров

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Диагностициране на деца при насочването им към помощно училище

Яни Андреев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Деца и семейства през погледа на социалния педагог

доц. Виолета Борисова

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Обща патология на детето

А.Йовкова, М.Михов, Ст.Чинчева

15,00 лв.

разгледай
cover image

Възрастова и педагогическа психология

Людмил Кръстев, Наталия Александрова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Диагностика на отклоненията в психическото развитие на детето и юношата

Иван Карагьозов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Нервни болести Учебник за студенти по медицина

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Психиатрия Под редакцията на проф. Иван Темков

проф.д.м.н. Йордан Стоименов, проф. д-р Владимир Иванов, проф. д-р Ташо Ташев, проф, Иван Темков

10,00 лв.

разгледай
cover image

Нервни заболявания в ранното детство

Иван П.Керековски

10,00 лв.

разгледай
cover image

Психология и психодиагностика на интелигентността

проф. Генчо Пирьов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Клинична психология

проф. Вл. Иванова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Практическая психодиагностика Методики и тесты

Даниил Я.Райгородский

10,00 лв.

разгледай
cover image

Сексология и психотерапия За студенти по специална педагогика

доц. д-р Райко Петров

25,00 лв.

разгледай
cover image

Медицинска психология Учебник за средните медицински училища

д-р Д.Коларова, К.Ницкевич

10,00 лв.

разгледай
cover image

Педагогическа психология

Димо Йорданов, д-р Петър Николов, Наталия Александрова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Макроикономически анализи и прогнози Методология и практика

проф. д-р Катя Владимирова

14,00 лв.

разгледай