Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Учебници. Помагала

cover image

Българска граматика Комплект учебници за шести, седми и осми клас на общообразователните училища

Колектив

35,00 лв.

разгледай
cover image

Българско наследствено право

Христо Тасев

7,00 лв.

разгледай
cover image

Управление на изкуствата

Лидия Върбанова

55,00 лв.

разгледай
cover image

Обща теория на правото

Жан Луи Бержел

40,00 лв.

разгледай
cover image

Учитесь рисовать/ Научете се да рисувате

Николай Кириченко

15,00 лв.

разгледай
cover image

Метеорология за всеки

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Технология на зърнопреработването - част 1 "Основи на зърнопреработването"

доц. д-р. Ана Петрова Кръстева, проф. д. н. Димитър Николов Балджиев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Индустриална икономика

гл. ас. Анета Еленкова, доц. д-р. Събина Ракарова

16,00 лв.

разгледай
cover image

Туристическа анимация Учебно пособие

доц. д-р Димитър Каменов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Планиране и прогнозиране

Ирена Славова

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Ботаника Учебник за институтите за прогимназиални учители

А. Коцев, доц. Ив. Ганчев, проф. Б. Китанов, проф. К. Попов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Технология на хляба, хлебните и сладкарските изделия За техникумите и СПТУ по хранително-вкусова промишленост

доц. д-р. Гроздан Караджов, инж. Мария Николова, ст. н. с. д-р. Радка Василева

20,00 лв.

разгледай
cover image

Химия Учебник за студенти по медицина и стоматология

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Технология на консервиране на плодове и зеленчуци Вакуумно, конфитюрно, пулпово и други производства

доц. Матю Бонев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Помагало по българска морфология> Глагол

Петър Пашов, проф. Руселина Ницолова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Рисуването За средните специални художествени училища

Александър Станев

цената зависи от състоянието на книгата
40,00 - 45,00 лв.

разгледай
cover image

Водно строителство

проф. к. т. н. инж. Иван Патоков

12,00 лв.

разгледай
cover image

Почвознание

проф. д-р. Марин Пенков

22,00 лв.

разгледай
cover image

Задачи за полиноми

доц. Любомир Давидов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Геометрия на триъгълника Задачи

Христо Хитов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Педагогика

Гавраил Хрусанов, Дечо Денев, Иван Иванов, Марин Андреев, Стефан Чернев

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Детски и инфекциозни болести Учебник за стоматолози

доц. Иван Радев, проф. Лора Бакалова

30,00 лв.

разгледай
cover image

Обша хидрогеология и минерални води

Ив. Ж. Стоянов, Хр. Ст. Антонов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Електропотребление и енергийно съчетание

инж. Константин Михайлов, инж. Ради Радев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Буквар за първи клас на единните средни училища

Колектив

28,00 лв.

разгледай
cover image

Буквар за първи клас на единното средно политехническо училище

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Енциклопедичен речник по физика

доц. Венцеслав Тодоров

12,00 лв.

разгледай
cover image

Режими на електроенергийни системи

доц. д-р. Димо Г. Стоилов, доц. д-р. Кирил И. Янев

35,00 лв.

разгледай
cover image

Количествени методи и модели в управлението

Мая Ламбовска

30,00 лв.

разгледай
cover image

Физиотерапия Учебник за студенти по медицина

Л. Николова, Н. Тодоров, Ст. Йонков

10,00 лв.

разгледай
cover image

Стратегическо бизнес планиране

доц. д-р Димитър Каменов

38,00 лв.

разгледай
cover image

Конструиране на мебели, врати и прозорци Учебник за професионалните гимназии

проф. д-р. Георги Кючуков

12,00 лв.

разгледай
cover image

Обща микробиология

проф. Александър Иванов, проф. Стоян Влахов

45,00 лв.

разгледай
cover image

Неврология - том 1 Обща неврология

Колектив

45,00 лв.

разгледай
cover image

Патология - том 1 Обща патология

Колектив

70,00 лв.

разгледай
cover image

Психиатрия Обща и клинична психиатрия

Колектив

50,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник с решени логически задачи и тестове по Химия. Строеж на веществата. Химични процеси За зрелостници, кандидат-студенти и ученици от средните училища - част 1

Лена Недялкова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Увод в андрагогията - част 1 Теория на образованието на възрастните

Александър Павлов Кейл

15,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство Сборник от решени и нерешени тестове, задачи и казуси

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

П. К. Яворов. Д. Дебелянов Литературни интерпретации / Успешна матура №5

Антонио Гинев, Милена Янкова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Икономическа психология

доц. д-р. Илия Пеев, доц. д-р. Райна Стойнешка

12,00 лв.

разгледай
cover image

Икономика и организация на предприятието

доц. д-р. Любчо Варамезов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Геоикономика и регионално развитие

Камен Петров, Соня Докова

18,00 лв.

разгледай
cover image

Бизнес информатика Учебно пособие

Емил Цанов, Кремена Маринова, Петър Дачев, Юрий Кузнецов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Бизнес информатика

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Пчеларство За техникумите по селско стопанство, специалност Пчеларство, бубарство и преработване на пчелни продукти

Атанас Топалов, доц. к. с. н. Петър Ненчев, Иванка Желязкова, ст. н. с. к. и. н. Георги Кацаров

18,00 лв.

разгледай
cover image

Икономикс

доц. д-р. Йордан Василев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на гражданското право

проф. д-р Георги Стефанов

цената зависи от състоянието на книгата
20,00 - 22,00 лв.

разгледай
cover image

Цветарство Учебник

доц. Недялка Николова-Христова, проф. Васил Ангелиев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Цветарство Учебник за техникумите и СПТУ

доц. Елена Щилиянова, доц. Светла Генчева, ст. н. с. Маргарита Динова

15,00 лв.

разгледай