Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Учебници. Помагала

cover image

Неорганична химия

проф. д-р. Никола Коларов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Учебник по биохимия

проф. Иван Д. Попов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Биология и болести по пчелите Учебник за студентите по ветеринарна медицина

Ал.Тошков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на лесовъдството Учебник за II степен на единното средно политехническо училище професия механизатор в горското стопанство

инж. И. Чешмеджиев, инж. Х. Въчовски

50,00 лв.

разгледай
cover image

История на българия За гимназиалната степен на общообразувателните и професионалните училища

Боби Бобев, Георги Бакалов, Димитър Цанев, Петър Ангелов, Стойчо Грънчаров, Цветана Георгиева

15,00 лв.

разгледай
cover image

Генетика и селекция на дървесните видове Учебник за ВУЗ

проф. Иван Добринов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Въведение в етиката Учебник

Кирил Нешев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Методика на обучението по литература В средния и горния курс на политехническото училище

Лозан Ницолов

7,00 лв.

разгледай
cover image

Металознание

проф. инж. Ангел Балевски

12,00 лв.

разгледай
cover image

Разбор на мостри Учебник за II, III и IV курс на техникумите по текстил

Банко М. Хаджийски, Иван Бояджиев, Стефан Съмналиев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на инженерното проектиране

доц. д-р инж. Милчо Георгиев, проф. д-р инж. Милка Вичева, проф. д-р инж. Михаил Лепаров

22,00 лв.

разгледай
cover image

Теоретична механика

доц. к. т. н. инж. Радослав Маленов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Технология на производството на ДВГ Учебник за техникумите

инж. Михаил Петков, инж. Таньо Костов, инж. Тодор Тодоров

15,00 лв.

разгледай
cover image

Теория и конструкция на автомобила Учебник за техникумите по механотехника и енергетика

инж. Иван Кременски, инж. Константин Цветков, инж. Цветан Цолов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Психология и педагогика на ранното детство Под редакцията на Райна Драгошинова

Василка С.Манова-Томова, Райна Д.Съртмаджиева, Райна Ц.Арнаудова, Юлия С.Митева

25,00 лв.

разгледай
cover image

Двигатели с вътрешно горене

доц. инж. Христо Савов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Електрообзавеждане и електроника на автомобила и кара Учебник за техникумите и СПТУ

доц. д-р инж. Борислав Трайков, инж. Чавдар Киров

25,00 лв.

разгледай
cover image

Биостратиграфия

доц. Тодор Г. Николов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Техническо документиране Ръководство за упражнения на студентите от електротехнически факултет

инж. Василка Станчева, инж. Калинка Тодорова

25,00 лв.

разгледай
cover image

Оптична минералогия

доц. д-р. Филип Мачев

35,00 лв.

разгледай
cover image

Практическа петрография

Бануш Банушев

55,00 лв.

разгледай
cover image

Търговско право Обща част. Видове търговци. Търговски сделки. Несъстоятелност

проф. Веселин Христофоров, проф. Емил Златарев

7,00 лв.

разгледай
cover image

Кристалография

Георги Киров, Цвета Станимирова

45,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на геохимията

Мария Стефанова

50,00 лв.

разгледай
cover image

Академично писане за докторанти и постдокторанти

доц.д-р Иванка Мавродиева, Йовка Тишева

15,00 лв.

разгледай
cover image

Науката да се управлява автомобил

Виктор Иванов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Психология на човека

Борис Минчев, Румен Стаматов

40,00 лв.

разгледай
cover image

Обща теория на правото

Жан Луи Бержел

40,00 лв.

разгледай
cover image

Българска възрожденска литература Проблеми, жанрове, творци. Том 1, 2

Дочо Леков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на счетоводството Учебник за I курс на икономическите техникуми

Г. Атанасов, К. Стоилчев, Н. Върбанов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство и анализ на баланса на промишленото предприятие

проф. д-р. Дим. Йорданов, проф. Тотю Тотев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на хладилната техника и технология

проф. Ангел Фикиин

18,00 лв.

разгледай
cover image

Теория на счетоводството и счетоводство на строителните организации

доц. Георги Тодоров

20,00 лв.

разгледай
cover image

Курс по счетоводство

доц. Г. Димов, проф. Б. Бойчев, ст. преп. Г. Наумов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство на социалистическите търговски предприятия Учебник за III курс на икономическите техникуми

Б. Христов, Д. Динов, П. Търпоманов, П. Хадживасилев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство на банките и бюджетните учреждения

гл. ас. Веселин Тинчев, доц. Георги Наумов, доц. Петко В. Петков, проф. Васил Павлов, проф Коста Пергелов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Отчетност в търговията за II и III курс на средните търговски училища Специалност: Търговия и отчетност в търговията

Д. Динов, Ж. Попов, Ив. Йолов, Кр. Марангозов, М. Етрополски, П. Хадживасилев, Ст. Велев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство на социалистическото търговско предприятие

доц. Г. Радев, доц. д-р. Г. Дечев, доц. Д. Спасов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Цветарство Учебник за студентите от ВСИ "Васил Коларов" със специалност лозаро-градинарство

доц. Недялка Николова-Христова, проф. Васил Ангелиев

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 14,00 лв.

разгледай
cover image

Антология Европейска философия XVII - XIX век - част 2 Учебно помагало

доц. Иван Стефанов, проф. д-р Елена Панова, ст. н. с. Генчо Дончев

цената зависи от състоянието на книгата
20,00 - 35,00 лв.

разгледай
cover image

Буквар за първи клас на единното средно политехническо училище

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Видни български художници Животописни бележки

Виктор Ненков

7,00 лв.

разгледай
cover image

Съвременни лингвистични теории Помагало по синтаксис

Светла Коева

20,00 лв.

разгледай
cover image

Инвестиции Трето издание

Алекс Кейн, Алън Маркъс, Зви Боди

650,00 лв.

разгледай
cover image

Бизнес обучение и предприемачество Учебник

Колектив

40,00 лв.

разгледай
cover image

Антология. Европейска философия XVII-XIX век - част 1 Учебно помагало

доц. Иван Стефанов, Людмила Генева, проф. д-р Елена Панова, Сълза Петканова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Теория на числата

проф. д-р. Н. Обрешков

35,00 лв.

разгледай
cover image

Наука със стил Писане на дипломен проект

Милена Цветкова

цената зависи от състоянието на книгата
18,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Коневъдство За студентите от ВИЗВМ аграрно-животновъден факултет

доц. к. с. н. Георги Бързев, проф. к. с. н. Рангел Караиванов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Отглеждане на селскостопански животни За учениците от специализираните училища по земеделие, първо квалификационно равнище специалност "Земеделски работник"

Колектив

15,00 лв.

разгледай