Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Учебници. Помагала

cover image

Иван Вазов / Изследвания и прочити

проф.д-р. Милена Цанева

30,00 лв.

разгледай
cover image

Записки по българска възрожденска литература

Юлия Николова

40,00 лв.

разгледай
cover image

Рязане на металите и металорежещи машини

инж. Стойко З. Колев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Adobe Illustrator CS4 - Официален учебен курс Официално ръководство за самообучение от Adobe Systems

Колектив

28,00 лв.

разгледай
cover image

Макроикономика Учебник

доц. д-р. Огняна Стоичкова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Информатика Учебник

доц. д-р. Виолета Краева

20,00 лв.

разгледай
cover image

Органична химия Учебник за II курс на техникумите по индустриална химия

инж. Георги Демиров, Мария Димова, проф. Димчо Димитров, Тончо Тонев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Биомеханика на физическите упражнения Учебник за студенти от "Г. Димитров"

д-р Петър Богданов

45,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство по акупресура (за рехабилитатори) + приложение - атлас на точките за акупресура

д-р Иванка Кирова

28,00 лв.

разгледай
cover image

Педагогика Учебник за средно общообразователно училище

доц. Емилия Василева, доц. Жулиета Савова, проф. Марин Андреев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Учебник по музиката за педагогическите училища. Духовните семинарии, горните класове на мъжките и девически гимназии и за самоучение

К. Махан

125,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на управлението

Румяна Нейкова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Българска литература XVIII-XIX век Един опит за история

Николай Аретов, Николай Чернокожев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Антична литература Учебно помагало

Антонио Гинев, Даниел Георгиев, Иво Ников

22,00 лв.

разгледай
cover image

Зоология За учителските институти

Г. Козаров, Г. Паспалев, Д. Божков, Ив. Василев, П. Михайлова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Говориш ли правилно? Пишеш ли правилно?

Вяра Михайлова, Екатерина Котова

12,00 лв.

разгледай
cover image

Наръчник по мебелно производство

В. Узунов, Д. Трифонов

28,00 лв.

разгледай
cover image

Буквар за първи клас на единното средно политехническо училище

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Аналогова схемотехника, 10. кл. Учебно помагало за задължителна подготовка в професионалните гимназии

Величка Спасова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Импулсна техника Учебник за техникуми

проф. д. т. н. инж. Стефан Вълков

10,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на импулсната и цифровата схемотехника - том 1 Основи на цифровите електронни системи

доц. д-р. инж. Александър Атанасов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Автоматизация на управлението на въздушното движение - част първа

Пламен Петров

35,00 лв.

разгледай
cover image

Проблеми от стопанската история на България Сборник

гл. ас. Мария Николова, доц. дин Иван Стоянов, доц. д-р Димитър Саздов, доц. к. и. н. Вера Кацаркова, доц. к. и. н. Людмил Спасов, к. и. н. Илка Петкова, ст. ас. Марко Димитров

12,00 лв.

разгледай
cover image

Учебник по палеонтология За студентите от специалностите: геология и проучване на полезните изкопаеми и инженерна геология и хидрогеология при минно-геоложкия институт

Б. Страшимиров

50,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство за лабораторни упражнения по материалознание

Колектив

35,00 лв.

разгледай
cover image

Материалознание - том 1 и 2 Получаване на машиностроителните материали. Технологични процеси и обработваемост

проф. Александър Желев

80,00 лв.

разгледай
cover image

Зоология на гръбначните животни

проф. д-р. Г. В. Паспалев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на селското стопанство Учебник за студентите по биология

д-р. Здравко Стефанов Гунчев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Книговезка техника Учебник за IV, V и VI клас на народната графическа гимназия

Ангел Спасов

35,00 лв.

разгледай
cover image

Цветарство Учебник за студентите от ВСИ "Васил Коларов" със специалност лозаро-градинарство

доц. Недялка Николова-Христова, проф. Васил Ангелиев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Оформяне на книгата Учебник за IV и V курс на техникумите по графика

Георги П. Върбанов, Петър А. Григоров

15,00 лв.

разгледай
cover image

Ботаника Учебник за институтите за прогимназиални учители

А. Коцев, доц. Ив. Ганчев, проф. Б. Китанов, проф. К. Попов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Руският роман от втората половина на XIX век История, типология, херменевтика

Христо Манолакев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Разбор на мостри Учебник за II, III и IV курс на техникумите по текстил

Банко М. Хаджийски, Иван Д. Бояджиев, Стефан Ил. Съмналиев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Тъкачество - част 2 Учебник за учениците от текстилните училища и ръководство за текстилни техници и майстори в текстилната индустрия

Стоян Каравълев

35,00 лв.

разгледай
cover image

Памучно предачество Учебник за Ф. З. Ш. И. техникуми за работниците в памуко-предачната индустрия

инж. Георги Ив. Спиридонов

55,00 лв.

разгледай
cover image

Текст и стил

Мая Велева

28,00 лв.

разгледай
cover image

Материалознание - техника и технология Том 2: Технологични процеси и обработваемост

проф. Александър Желев

50,00 лв.

разгледай
cover image

Етика или нравоучение

Антон Безеншек

250,00 лв.

разгледай
cover image

Английски за медици, медицински сестри, рехабилитатори English for the Medical Community

Любов М.Кожухарова

28,00 лв.

разгледай
cover image

Топографска анатомия Учебник за студенти по медицина

проф. В. Ванков, проф. К. Ичев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Атлас / Глава Анатомия. Мимика. Пластика

Христо И.Кирчев

35,00 лв.

разгледай
cover image

Антология Европейска философия XVII - XIX век - втора част Учебно помагало

доц. Иван Стефанов, проф. д-р Елена Панова, ст. н. с. Генчо Дончев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Икономика на благосъстоянието Учебник за дистанционно обучение

доц. д-р. Евгения Пенкова, доц. д-р Лилия Йотова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Иновационна политика и международен бизнес Учебник за дистанционно обучение

доц. д-р. Миланка Славова, проф. д. ик. н. Марин Петров

24,00 лв.

разгледай
cover image

Макроикономика и публичен сектор Учебник за дистанционно обучение

доц. д-р. Стати Статев, Петкан Илиев

16,00 лв.

разгледай
cover image

Теория на игрите с икономически приложения

доц. Иван Иванов

45,00 лв.

разгледай
cover image

Детска психология Учебник за институтите за детски учители

П. Николов, Ст. Жекова, Цв. Асенов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Подвижни игри Учебник за студентите от ВИФ "Г. Димитров'

Михаил Севев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Теория и методика на физическото възпитание Учебник за студентите от ВИФ "Г. Димитров"

проф. Петко Щерев

25,00 лв.

разгледай