Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

О праве войны и мира / За правото на войната и мира Три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также принципы публичного права / Три книги, в които се обяснява естественото право и правото на народите, а също и публичното право

Гуго Гроций, Хуго Гроций

56,00 лв.

разгледай
cover image

Кратко ръководство по международно право и международно частно право

проф. Ф.Лист, проф. Ф.Мартенс

30,00 лв.

разгледай
cover image

Авторско право и сродните му права в република България

Георги Саракинов

6,00 лв.

разгледай
cover image

Закон за задълженията и договорите

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник постановления и тълкувателни решения на върховния съд на НР България по граждански дела 1953-1991 Година-1, кн.1

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Семеен кодекс Закон за наследството

Колектив

6,00 лв.

разгледай
cover image

Облигационно право - специална част Отделни видове договори

Божидар Василев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Въведение в правото Част трета: Социология на правото

проф. Стефка Наумова

18,00 лв.

разгледай
cover image

Суверенитетът в съвременното международно право и сътрудничеството между държавите

Денчо Георгиев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Съветската държава в отечествената война

акад. А.Я.Вишински

30,00 лв.

разгледай
cover image

Българско гражданско процесуално право

Живко Сталев

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Христоматия по интелектуална собственост Патенти. Търговски марки. Авторско право

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Право на Европейския съюз

Орлин Борисов

8,00 лв.

разгледай
cover image

Стълкновителните норми по наследственото право на НР България

д-р Цоню Дамянов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Международно публично право

проф. Орлин Борисов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Ораторското изкуство на древния изток

проф. днф Величко Руменчев

24,00 лв.

разгледай
cover image

Търговски сделки Книга по част трета на Търговския закон

Огнян Герджиков

5,00 лв.

разгледай
cover image

Запазената част в наследството

Петко Венедиков

5,00 лв.

разгледай
cover image

Европейско право Помагало

Кристиян Цакер

12,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник постановления и тълкувателни решения на върховния съд на НР България 1953-1973

Колектив

6,00 лв.

разгледай
cover image

Разделността на властите в конституцията

Петко Стайнов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Право върху търговската марка в Република България

Георги Саракинов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Търговско право Обща част. Видове търговци. Търговски сделки. Несъстоятелност

Емил Златарев, проф. Веселин Христофоров

8,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебната система на Европейския съюз и САЩ

Георги Георгиев, доц. Атанас Семов, Зорница Грекова, Христо Христев

цената зависи от състоянието на книгата
8,00 - 10,00 лв.

разгледай
cover image

Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения

Анелия Мингова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Извънреден труд

Красимира Средкова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Гражданско право на Народна република България Обща част

проф. д-р Любен Василев

55,00 лв.

разгледай
cover image

Отговорност на превозвача според конвенцията относно договора за международен превоз на стоки по шосе

Жасмина Попова

25,00 лв.

разгледай
cover image

De constitutionibus principum serdicae datis Императорски конституции, издадени в Сердика

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Законът Законът е Отрицания. Законът е Справедливост. Законът е сила.

Фредерик Бастиа

12,00 лв.

разгледай
cover image

Международна харта за правата на човека 40-годишнина на Всеобщата декларация за правата на човека 1948-1988

Колектив

5,00 лв.

разгледай
cover image

Международно публично право Обща част

доц. д-р Благой Видин

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 25,00 лв.

разгледай
cover image

Граждански процесуален кодекс и други нормативни актове по граждански процес

Дамян Дамянов, Сава Ц.Манчев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателен кодекс.Наказателно-процесуален кодекс. Закон за изпълнение на наказанията

Колектив

5,00 лв.

разгледай
cover image

Психичните увреждания и промените на съзнанието като "телесна павреда"

доц. д-р Иван Рачев, проф.д.м.н. Йордан Стоименов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Борбата съ престъпниците Криминалистични и наказателно-процесуални изследвания. Книга 1

д-р Никола Саранов

90,00 лв.

разгледай
cover image

Културата по правата на детето Шанс и предизвикателство за учителите

Вяра Гюрова

25,00 лв.

разгледай
cover image

Социално законодателство Исторически преглед (XVIII-XX век)

Албена Чавдарова

18,00 лв.

разгледай
cover image

Учебник по обща теория на правото Том 1

проф. Венелин Ганев

40,00 лв.

разгледай
cover image

Изобретателско и патентно дело и патентна информация

Димитър А.Славейков, инж. Славейко И.Мерджанов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Авторско право: Международно и национално

Цветана Каменова

цената зависи от състоянието на книгата
18,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Търговско право

Георги Стефанов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Курс по обща теория на правото: Увод Методология на правото

проф. Венелин Ганев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Българско застрахователно право

Поля Голева

цената зависи от състоянието на книгата
25,00 - 28,00 лв.

разгледай
cover image

Семейно право на република България Второ основно преработено издание

проф. д-р Лиляна Ненова

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 18,00 лв.

разгледай
cover image

Съвременни частноправни проблеми

проф. д-р Витали Таджер

12,00 лв.

разгледай
cover image

Закон за авторското право. Тарифи за авторски, изпълнителски и други възнаграждения за творчески труд

Евтим К.Петров

5,00 лв.

разгледай
cover image

Издателски договори за литературни произведения

Ангел Манчев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Организация на демократичната държава

Любомир Владикин

15,00 лв.

разгледай
cover image

Как да придобия законно второ гражданство Как да получим втори паспорт

Колектив

8,00 лв.

разгледай