Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Актъ за учредяване и правилникъ

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Философия на правото учебно помагало

Георги Бойчев

5,00 лв.

разгледай
cover image

Конфликтът на интереси по българското право

Николай Николов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Облигационно право. Отделни видове облигационни отношения.

проф. Александър Кожухаров

15,00 лв.

разгледай
cover image

Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение.

проф. Александър Кожухаров

20,00 лв.

разгледай
cover image

Данъчно право

Петко Стоянов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Трудове по обща теория на правото

Венелин Ганев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Учредителните договори на ЕО и ЕС Конституция на Европа подписана в Рим на 29 октомври 2004 г.

доц. Атанас Семов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Процесътъ за отмяна Същность и място въ системата на административното правосъдие

Ангел С. Ангелов

80,00 лв.

разгледай
cover image

Законъ за народното здраве

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Междудържавно право Въведение и обща часть

проф. Георги П. Генов

120,00 лв.

разгледай
cover image

Годишникъ на Софийския университетъ Юридически факултетъ

Колектив

70,00 лв.

разгледай
cover image

Годишникъ на Софийския университетъ Юридически факултетъ

Колектив

50,00 лв.

разгледай
cover image

Общо учение за държавата

Проф. Любомир Владикин

60,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на история на Славянско право

д-р Владислав Миладинов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Коментаръ на закона за обществените осигуровки Текстъ, разяснение, наша и чужда съдебна практика

Димитър Николов

150,00 лв.

разгледай
cover image

Старобългарски правни паметници Част 1

С.С.Бобчев

80,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на историята на българското право

д-р Владислав Миладинов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Бракъ и бракоразводъ По екзархийския уставъ и други наши законоположения - коментаръ

д-р Пр. Киранов, Мих. П. Геновски

50,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство по общата часть на българския наказателенъ законъ Том 1-2

Н.К. Ников

60,00 лв.

разгледай
cover image

История на старото българско държавно право Част първа. Устройство

Н.П. Благоев

35,00 лв.

разгледай
cover image

Философия и социология. Права Учебно пособие

К. К. Жоль

20,00 лв.

разгледай
cover image

В помощ на задържания от полицията и на обвиняемия в досъдебното производство

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник граждански закони

проф. Александър Кожухаров

10,00 лв.

разгледай
cover image

Лекции на Международната магистърска програма Право на ЕС Том 3: Основни права и недискриминация

доц. Атанас Семов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Лекции на Международната магистърска програма Право на ЕС Том 2: Актуални проблеми на ЕС

доц. Атанас Семов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Правна система на ЕС Фундаментална доктрина за европейската интеграция

доц. Атанас Семов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Административно право на народна република България Специална част

акад. П.Стайнов, проф. А.С.Ангелов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателен процес на Народна република България

Стефан Павлов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателен процес на Народна Република България

Стефан Павлов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на Върховния съд на НР България Гражданска колегия 1971

Ради Стефанов, Христо Бамбалски, Христо Георгиев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Административен процес Учебно помагало

Кино Лазаров

10,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебната система на Европейския съюз и САЩ

Георги Георгиев, доц. Атанас Семов, Зорница Грекова, Христо Христев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Изпълнение на наказанията Сборник нормативни актове

Колектив

5,00 лв.

разгледай
cover image

Гражданската регистрация

Колектив

5,00 лв.

разгледай
cover image

Защита на потребителите Сборник нормативни актове

Колектив

5,00 лв.

разгледай
cover image

Закон за съдебната власт Сборник нормативни актове

Колектив

5,00 лв.

разгледай
cover image

Съвременното международно правораздаване Том 2 и приложение към него

доц. Атанас Семов

28,00 лв.

разгледай
cover image

Правна уредба на общата авария в международното търговско мореплаване

Стоян Сталев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Европейската прокуратура и българското наказателно и наказателнопроцесуално право

Галина Тонева

15,00 лв.

разгледай
cover image

Правото на изслушване на задържаните имигранти Наръчник. Аналитичен доклад за България. Изследване на индивидуални случаи.

Валерия Иларева

30,00 лв.

разгледай
cover image

Какво трябва да знаем за Европейския съюз Наръчник за работа с европейските институции и прилагането на Правото на ЕС

доц. Атанас Семов

16,00 лв.

разгледай
cover image

Юридически размисли бърху бъдещето на ЕС

проф. Жан-Дени Мутон

6,00 лв.

разгледай
cover image

Правата и задълженията на адвоката в практиката на ЕСПЧ

Колектив

16,00 лв.

разгледай
cover image

Новият европейски пакт от март 2012 г. Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз

доц. Атанас Семов

цената зависи от състоянието на книгата
6,00 - 8,00 лв.

разгледай
cover image

Съдът на ЕС и националната юрисдикция. Ролята на адвоката

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз Предговор на Koen Lenaerts

д-р Александър Корнезов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Защитникът в наказателния процес на република България

Десислава Давидкова-Димитрова

12,00 лв.

разгледай
cover image

Европейска прокуратура

Иванка Которова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Взаимоотношенията между националния съд и съда на ЕС

доц. Атанас Семов

18,00 лв.

разгледай