Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Учебникъ по обща теория на правото / Учебник по обща теория на правото Томъ II. Частъ първа: Правни субекти (том 2, част 1)

проф. Венелин Ганев

цената зависи от състоянието на книгата
50,00 - 55,00 лв.

разгледай
cover image

Патентно право в Република България

Георги Саракинов

цената зависи от състоянието на книгата
7,00 - 10,00 лв.

разгледай
cover image

Данъчно право Обща част. Данъчен процес

проф. д-р Иван Г. Стоянов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Судоходство, морское страхование и морское право - част 2 Заметки по основным вопросам

Совет економической взаимопомощи

цената зависи от състоянието на книгата
18,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Договори за придобиване на недвижими имоти между граждани

проф. Петко Венедиков

цената зависи от състоянието на книгата
7,00 - 10,00 лв.

разгледай
cover image

Конституционно право

проф. д. ф. н. Нора Ананиева

28,00 лв.

разгледай
cover image

История на българската феодална държава и право

проф. Михаил Андреев, Фани Милкова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Приватизация - касова, масова, работническо-мениджърска пулова и общинска Сборник нормативни актове

Благой Иванов

45,00 лв.

разгледай
cover image

Приватизация - касова, масова, работническо-мениджърска пулова и общинска Сборник нормативни актове

Благой Иванов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Наръчник по договаряне на работната заплата

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Турски извори за историята на правото в българските земи Том 1

Гълъб Гълъбов

80,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на върховния съд на република България Наказателни колегии 1992 и 1993 г.

Марин Петков, Никола Борисов, Петър Раймундов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на правото

Борис Ланджев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Въпроси на гражданскоправните имуществени отношения

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Актове подлежащи на преглед по реда на надзора по граждански дела

Б. Р. Яновски

15,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателен процес на Народна република България

Стефан Павлов

цената зависи от състоянието на книгата
20,00 - 25,00 лв.

разгледай
cover image

Правно положение на децата при развод между родителите

Л. Ненова-Лалова

цената зависи от състоянието на книгата
25,00 - 26,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателно-процесуален кодекс Текст, литература, съдебна практика

Д. Димитров, Н. Василев, Н. Русчев, Ст. Йохнев, Ст. Чучев

цената зависи от състоянието на книгата
20,00 - 24,00 лв.

разгледай
cover image

Наказуемост, наказателна отговорност и лични основания за освобождаване от наказателна отговорност

проф. д-р Веселин Каракашев

цената зависи от състоянието на книгата
22,00 - 25,00 лв.

разгледай
cover image

Методи, средства и организация на борбата с престъпността на непълнолетните

Тамара Хинова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Нормативни актове за младежта

Емилия Янева, Мария Пехливанова

18,00 лв.

разгледай
cover image

Надничен блок, таблица на заплатите и надниците на работниците и служителите във всички стопански клонове и производства в страната / Сборник на Общ съюз на българските кредитни и застрахователни предприятия (Устав, Закон и Правилник) Две книги в една подвързия

Колектив

35,00 лв.

разгледай
cover image

Сделки с недвижими имоти Комплект - книга 1-2

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Обществен посредник в България Първите три години

Евгений Дайнов

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 17,00 лв.

разгледай
cover image

История и теория на правото

Цеко Торбов

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателно право на република българия част 1 и 2 Обща част

проф.д-р Иван Ненов

цената зависи от състоянието на книгата
42,00 - 45,00 лв.

разгледай
cover image

Общественият ред и международното частно право

Йорданка Зидарова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Организация на разследването на престъпленията

Цеко Цеков

25,00 лв.

разгледай
cover image

Актуални въпроси на производството по несъстоятелност Приложен коментар. Анализ на съдебната практика

Бистра Николова, Диана Митева, Ралица Топчиева, Стефан Стефанов

40,00 лв.

разгледай
cover image

Римско частно право

проф. Михаил Андреев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Договор за банков кредит

д-р Марио Бобатинов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Как да се справим с обществените поръчки?

Александър Караоланов, Звезделина Божинова, Пламен Немчев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Прекариатът - новата опасна класа

Гай Стендинг

15,00 лв.

разгледай
cover image

Правото и правата като културен феномен

Тенчо Колев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Морал, право и демокрация

Юрген Хабермас

30,00 лв.

разгледай
cover image

Закон на Константин Юстиниан Правно-историческо проучване. Софийски препис

проф. Михаил Андреев

65,00 лв.

разгледай
cover image

Учение за държавата - том 4 Събрани съчинения

проф. д-р. Цеко Торбов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебни експертизи

Колектив

35,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на счетоводната отчетност и съдебно-счетоводните експертизи

проф. Александър П.Георгиев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебни експертизи Нормативна уредба, съдебна практика

Веселин Вучков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник от нормативни актове по безопасно използване на ядрената енергия - том 1 и 2

Колектив

95,00 лв.

разгледай
cover image

Право и модерност

Иво Христов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Закон на насилието Арести, следствия и съдебни процеси на български писатели

Никола Първанов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Законодателство на Народна република България 1944-1986 Справочник

Гергана Йолова, Любка Кискинова

12,00 лв.

разгледай
cover image

Годишникъ на Софийския университет/ Годишник на Софийския университет Том 17 (1920-1921 година). Юридически факултетъ

Колектив

120,00 лв.

разгледай
cover image

Адвокатът, конституцията, приложимото право С анотирана практика на Конститунционния съд

проф. Пенчо Пенев

45,00 лв.

разгледай
cover image

Международно публично право Обща част

доц. д-р Благой Видин

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на правото Учебник за професионалните гимназии по икономика

ас. Христина Христова, проф. д-р Георги Стефанов, ст.ас. Калин Костов, ст. ас. Христо Дочев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Антология на ораторската реч. Книга 1-3 III хил. пр.н.е. - средата на II хил. с.л.н.е.

проф. днф Величко Руменчев

180,00 лв.

разгледай
cover image

Речи

Изократ

25,00 лв.

разгледай