Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Конституционно право

Стефан Стойчев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Финансово право

Страшимир Кучев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателно-изпълнително право

Здравко Трайков

18,00 лв.

разгледай
cover image

Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения

Анелия Мингова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на военното законодателство в Народна република България Учебно помагало за висшите военни учебни заведения

Рачо Рачев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Закон за задълженията и договорите Текст, мотиви и пълен предметен указател

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Известия на Икономическия и Правния институти Книга 3- 4

проф. Евг. Каменов, проф. Жак Натан, проф. Л. Василев, проф. Л. Радоилски

20,00 лв.

разгледай
cover image

Законъ соудный людьмъ Извори за историята на българското право

проф. Венелин Ганев

100,00 лв.

разгледай
cover image

Общо учение за едностранните междудържавно-правни сделки Годишник на Софийския университет

проф. Владимир Кутиков

25,00 лв.

разгледай
cover image

Договорът - практическо ръководство за търговски и граждански договори

Захари Торманов

38,00 лв.

разгледай
cover image

Упътвания за адвоката при водене на граждански и наказателни дела С предговор към българския превод от С. П. Велчев

Ричард Харис

60,00 лв.

разгледай
cover image

Закон на Константин Юстиниан Правно-историческо проучване. Софийски препис

проф. Михаил Андреев

60,00 лв.

разгледай
cover image

Коментар- ръководство По закона за засилване на държавните приходи

Никола Савов

35,00 лв.

разгледай
cover image

Систематичен курс по българско търговско право

Проф. Константин Кацаров

10,00 лв.

разгледай
cover image

Юридически факти в данъчното право

проф. д-р Иван Г. Стоянов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Авторско право: Международно и национално

Цветана Каменова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Актъ за учредяване и правилникъ

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Философия на правото учебно помагало

Георги Бойчев

5,00 лв.

разгледай
cover image

Конфликтът на интереси по българското право

Николай Николов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Облигационно право. Отделни видове облигационни отношения.

проф. Александър Кожухаров

15,00 лв.

разгледай
cover image

Облигационно право. Общо учение за облигационното отношение.

проф. Александър Кожухаров

20,00 лв.

разгледай
cover image

Данъчно право

Петко Стоянов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Трудове по обща теория на правото

Венелин Ганев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Учредителните договори на ЕО и ЕС Конституция на Европа подписана в Рим на 29 октомври 2004 г.

доц. Атанас Семов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Процесътъ за отмяна Същность и място въ системата на административното правосъдие

Ангел С. Ангелов

80,00 лв.

разгледай
cover image

Законъ за народното здраве

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Междудържавно право Въведение и обща часть

проф. Георги П. Генов

120,00 лв.

разгледай
cover image

Годишникъ на Софийския университетъ Юридически факултетъ

Колектив

70,00 лв.

разгледай
cover image

Годишникъ на Софийския университетъ Юридически факултетъ

Колектив

50,00 лв.

разгледай
cover image

Общо учение за държавата

Проф. Любомир Владикин

60,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на история на Славянско право

д-р Владислав Миладинов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Коментаръ на закона за обществените осигуровки Текстъ, разяснение, наша и чужда съдебна практика

Димитър Николов

150,00 лв.

разгледай
cover image

Старобългарски правни паметници Част 1

С.С.Бобчев

80,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на историята на българското право

д-р Владислав Миладинов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Бракъ и бракоразводъ По екзархийския уставъ и други наши законоположения - коментаръ

д-р Пр. Киранов, Мих. П. Геновски

50,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство по общата часть на българския наказателенъ законъ Том 1-2

Н.К. Ников

60,00 лв.

разгледай
cover image

История на старото българско държавно право Част първа. Устройство

Н.П. Благоев

35,00 лв.

разгледай
cover image

Философия и социология. Права Учебно пособие

К. К. Жоль

20,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник граждански закони

проф. Александър Кожухаров

10,00 лв.

разгледай
cover image

Лекции на Международната магистърска програма Право на ЕС Том 3: Основни права и недискриминация

доц. Атанас Семов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Лекции на Международната магистърска програма Право на ЕС Том 2: Актуални проблеми на ЕС

доц. Атанас Семов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Административно право на народна република България Специална част

акад. П.Стайнов, проф. А.С.Ангелов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателен процес на Народна република България

Стефан Павлов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателен процес на Народна Република България

Стефан Павлов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на Върховния съд на НР България Гражданска колегия 1971

Ради Стефанов, Христо Бамбалски, Христо Георгиев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Административен процес Учебно помагало

Кино Лазаров

10,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебната система на Европейския съюз и САЩ

Георги Георгиев, доц. Атанас Семов, Зорница Грекова, Христо Христев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Изпълнение на наказанията Сборник нормативни актове

Колектив

5,00 лв.

разгледай
cover image

Гражданската регистрация

Колектив

5,00 лв.

разгледай
cover image

Защита на потребителите Сборник нормативни актове

Колектив

5,00 лв.

разгледай