Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Македония и Одринско (1893-1903) Мемоаръ на вътрешната организация (фототипно)

Колектив, фототипно

35,00 лв.

разгледай
cover image

Дипломацията

Хенри Кисинджър

25,00 лв.

разгледай
cover image

Между шпиони

Борис Григориев, Туре Форшберг

17,00 лв.

разгледай
cover image

Кодекс на труда Сборник трудови закони, укази, постановления наредби и др.

Хр. Терзиев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Обвинителенъ актъ противъ Тодор Иванчовъ, Д-ръ Василъ Радославовъ, Димитъръ Тончевъ, Михаилъ Теневъ

Колектив

120,00 лв.

разгледай
stars
препоръчано!
cover image

Императорите Орфици Орфизъм и ранно християнство iv-vi век

Роман Томов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Доказателствена сила на документа в гражданския процес

Параскев Радулов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Вливане и сливане на търговски дружества Глава 16 на Търговския Закон

Григор Григоров

35,00 лв.

разгледай
cover image

Морско търговско право

Стоян Сталев

35,00 лв.

разгледай
cover image

102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела

Димитър Митев, Петър Кошничарски

10,00 лв.

разгледай
cover image

Реституцията - правни проблеми Коментар

Александър Джеров

20,00 лв.

разгледай
cover image

Спорове по закона за изобретенията и рационализациите и правилника за приложението му

Боян Йосифов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Приватизация Превръщане на държавна и общинска собственост в частна

проф. д-р Витали Таджер

15,00 лв.

разгледай
cover image

Данъчни производства

Здравко Славчев

35,00 лв.

разгледай
cover image

Специфични казуси по административни и данъчни дела

д-р Борислав Найденов

16,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебни решения Книга първа

Соломон Розанис

10,00 лв.

разгледай
cover image

Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани

Васил Гоцев

6,00 лв.

разгледай
cover image

Граждански процесуален кодекс Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика

Колектив

70,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на търговското право Фирмено право

Огнян Герджиков

6,00 лв.

разгледай
cover image

Административнопроцесуален кодекс. Коментар

Георги Ангелов, д-р Богдан Йорданов, д-р Иван Тодоров, Константин Пенчев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Търговска несъстоятелност

проф. Иван В. Иванов

6,00 лв.

разгледай
cover image

Коментар на административнопроцесуалния кодекс

Александър Еленков, Кино Лазаров, Проф. д-р Емилия Къндева

20,00 лв.

разгледай
cover image

Народни съвети Закони, укази, правилници, наредби, инструкции и др.

Илия Тимов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Осигурително право

Красимира Средкова

28,00 лв.

разгледай
cover image

Сделки с недвижими имоти Книга първа

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство по делата за развод Теория, съдебна практика, образци на искови молби

д-р Панчо Бешков

30,00 лв.

разгледай
cover image

Изисквания за законосъобразност на административните актове

Кино Лазаров

30,00 лв.

разгледай
cover image

Българско наследствено право

Христо Тасев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Колективни трудови спорове и правото на стачка

проф. Васил Мръчков

60,00 лв.

разгледай
cover image

Вещните сервитутни права

д-р Гергана Боянова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник текстове и документи на английски език по международно и търговско право

Лина Додова, Пенка Дамянова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Акции и способи за прехвърляне

Камелия Касабова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Извънреден труд

Красимира Средкова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Поземлени имоти Правна уредба при градоустройствени и технически изисквания

Асен Запрянов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебният адвокат

Франсис Лий Бейли

15,00 лв.

разгледай
cover image

Международно частно право Обща и специална част

проф. Иван В. Иванов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Римское право Понятия, термины, определения

Милан Бартошек

25,00 лв.

разгледай
cover image

Българско гражданско процесуално право

Живко Сталев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Кратък курс по българско конституционно право

Проф. Д-р С. Киров

25,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на правото на Народна Република България

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Сборникъ на действуващите военно-съдебни закони и правилници

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Федералистът Записките на Федералиста

Александър Хамилтън, Джеймс Мадисън, Джон Джей

40,00 лв.

разгледай
cover image

Коментар на търговския закон Том 1-4

д-р Петър Джидров

100,00 лв.

разгледай
cover image

Консултации по закона за пенсиите

Людмил Павлов, Филип Бозев

5,00 лв.

разгледай
cover image

Финансово право

проф. Страшимир Кучев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Конституционно право

Стефан Стойчев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения

Анелия Мингова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на военното законодателство в Народна република България Учебно помагало за висшите военни учебни заведения

Рачо Рачев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Закон за задълженията и договорите Текст, мотиви и пълен предметен указател

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Известия на Икономическия и Правния институти Книга 3- 4

проф. Евг. Каменов, проф. Жак Натан, проф. Л. Василев, проф. Л. Радоилски

20,00 лв.

разгледай