Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Нов старт за вашия бизнес

Робърт Крейвън

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Коментар на наказателния кодекс Обща част: Том 1-2

проф. д-р Антон Гиргинов

120,00 лв.

разгледай
cover image

Гражданско и търговско право на социалистическите държави

Божана Неделчева, проф. Веселин Христофоров

20,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна психиатрия Учебник за студенти по право

Георги Михаилов, Мая Стоименова, проф.д.м.н. Йордан Стоименов

40,00 лв.

разгледай
cover image

Свободата на печата в България Част 1-2: Изследвания върху законодателството (1865- 1944) г.

Рашо Рангелов

48,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателен процес на Народна Република България

Стефан Павлов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Морско право Учебник за техникумите по корабостроене и корабоплаване и ССУМОР

Владимир Досев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателен процес на Народна Република България

Стефан Павлов

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Конституция и основные законодательные акты федеративной народной республики Югославии

А.А.Ханов, А.М.Зубов

27,00 лв.

разгледай
cover image

Принцип ненападения в международном праве

Гиви В.Шармазанашвили

10,00 лв.

разгледай
cover image

Судоустройство и гражданский процесс капиталистических государств Часть вторая

А.Д.Кейлин

18,00 лв.

разгледай
cover image

Основы советского государства и права

Колектив

24,00 лв.

разгледай
cover image

Принцип непосредственности в советском уголовном процессе

В. Я.Лившиц

16,00 лв.

разгледай
cover image

Русские судебные ораторы в известных уголовных процессах XIX века

Колектив

28,00 лв.

разгледай
cover image

Современный международно-правовой режим Дуная

В. Д. Логунов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Советское гражданское право Том 2

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Гражданский процесс

В.П.Чапурским, З.И.Шкундиным, С.Н. Абрамовым

25,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник постановления, тълкувателни решения и решения на Върховния съд на Република България по приложение на Наказателния кодекс 1968-1990 Част 1: Обща част

Владимир Чавдаров

15,00 лв.

разгледай
cover image

Здравословни и безопасни условия на труд

Атанаска Миленкова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство по риторика и красноречие Курсъ за юнкерите отъ специалните классове при военното на Н.Ц.В. училище.

А. Тошев

60,00 лв.

разгледай
cover image

Международно частно право Субекти, имущество, задължения

Тодор Тодоров

12,00 лв.

разгледай
cover image

Президентът в българския конституционен модел

Пламен Киров

18,00 лв.

разгледай
cover image

Коментаръ на закона за задълженията и договорите Част 1

Д.И.Лиджи, д-р Н.Меворах, Леон Хархи

180,00 лв.

разгледай
cover image

Сборникъ на действуващите съдебни закони въ царството (1878-1937) Част II

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Морал, право, демокрация

Юрген Хабермас

25,00 лв.

разгледай
cover image

Сборникъ на действуващите съдебни закони въ царството (1878-1942) Част I

Колектив

60,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебно медицинска експертиза на живи лица Под редакцията на проф. Стойчо Раданов

Колектив

12,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на международното право Книга първа

Михаил Геновски

18,00 лв.

разгледай
cover image

Реакционният закон за защита на държавата като изключителен наказателен закон в България през периода 1924-1934

Фани Милкова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на Върховния съд на НР България Наказателна колегия 1975

Милчо Теодосиев, Неделчо Ралев, Христо Ганков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник нормативни актове за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Илия И.Бусаров

22,00 лв.

разгледай
cover image

Трудово право - 99 въпроса и отговора

Лилия Христовска, Мирела Веселинова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Международноправни проблеми на борбата срещу международния тероризъм

Ирена Илиева

12,00 лв.

разгледай
cover image

Държавно застраховане в СССР

Ф.В.Коншин

38,00 лв.

разгледай
cover image

Вина в советском уголовном праве

проф. Б.С.Утевский

25,00 лв.

разгледай
cover image

50 най-важни решения на съда на европейските общности С коментари на Жан Булюи и Роже-Мишел Шевалие

цената зависи от състоянието на книгата
18,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Устав на български червен кръст Комплект две книги

Колектив

19,00 лв.

разгледай
cover image

Въпроси на гражданския процес

Соломон Розанис

9,00 лв.

разгледай
cover image

Правната система на социализма в две книги Книга 1: Понятие, структура, социални връзки

Колектив

19,00 лв.

разгледай
cover image

Решения по трудовите дела на Върховния съд на Република България (1994-1995)г.

к.ю.н. Борис Михайлов

19,00 лв.

разгледай
cover image

Промените в наследственото право

доц. Цанка Цанкова

9,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство по нотариални действия във връзка със собствеността

Христо Омарбалиев

8,00 лв.

разгледай
cover image

Развитие на социалистическото право в България

Колектив

39,00 лв.

разгледай
cover image

Дружества на търговското право Устройство, представителство, искове

Соломон Розанис

9,00 лв.

разгледай
cover image

Вещно право на Република България Част 4: Владение

проф. д-р Витали Таджер

9,00 лв.

разгледай
cover image

Лизингът - финансов и правен аспект

д-р Борислав Найденов

9,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на правото Сборник казуси и тестове по гражданско и търговско право

ас. Христина Христова, ст.ас. Калин Костов, ст. ас. Христо Дочев

9,00 лв.

разгледай
cover image

Банково право

д-р Марио Бобатинов

9,00 лв.

разгледай
cover image

Практическо ръководство по нотариални производства

Добри Симеонов, Христо Омарбалиев, Цвятко Панчев

9,00 лв.

разгледай
cover image

Отговорността за евикция

Иван Русчев

29,00 лв.

разгледай