Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Левски пред съда на портата

д-р Огняна Маждракова-Чавдарова, проф. Дойно Дойнов

70,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебни експертизи Особена част

Анастас Стоянов, Йонко Кунчев, проф.д.м.н. Йордан Стоименов, проф. д-р Петър Цанков

25,00 лв.

разгледай
cover image

История на българската държава и право Извори (680-1944)

доц. д-р. Гълъбина Петрова, проф. Петър Петров

20,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебни експертизи Нормативна уредба, съдебна практика

Веселин Вучков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Вещно право

Александър Джеров

8,00 лв.

разгледай
cover image

Философия на правото учебно помагало

Георги Бойчев

цената зависи от състоянието на книгата
5,00 - 7,00 лв.

разгледай
cover image

Кратка история на индустриалната собственост в България - 60 години патентно ведомство

Анна Ненова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Метаморфози на реториката през XX век

Донка Александрова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Плагиатството като литературен проблем Опит за порицаващо оправдание

Ноеми Стоичкова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Кратък преглед на преговорните глави

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство за участие в работата на институциите на Европейския съюз

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Международно частно право Обща и специална част

проф. Иван Владимиров

10,00 лв.

разгледай
cover image

Парламентарно право

проф. Борис Спасов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Търговски закон I-IV част

Антоанета Тодорова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателни и устройствени закони

Иван Палазов, Любен Андрейчев, Мирчо Лазаров, Никола Киндеков, проф. д-р Иван Г. Стоянов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Тарифно класиране и произход на стоките съгласно митническото законодателство на ЕС

Атанас Симеонов

14,00 лв.

разгледай
cover image

Теория судебных доказательств в советском праве (теорията за съдебните доказателства в съветското право)

акад. А. Я. Вышинский

30,00 лв.

разгледай
cover image

Авторско право върху произведения на изобразителното изкуство

Емил Лозев

70,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика, книга IV, 1931, 1932 г. Решения и определения на Върх. кас. съд, Върх. адм. съд и Св. Синод по всички закони и правилници

Гендо Цукев

100,00 лв.

разгледай
cover image

Сборникъ на законите и правилниците Обнародвани в "Държавен вестник" през 1942 година, Второ полугодие

35,00 лв.

разгледай
cover image

Юридически речник

Жерар Корню

100,00 лв.

разгледай
cover image

Основни договори на европейския съюз Том 1 и 2

Велислав Леков, проф. Орлин Борисов

цената зависи от състоянието на книгата
30,00 - 35,00 лв.

разгледай
cover image

Вопросы теории государства и права Въпроси по теория на държавата и правото

акад. А.Я.Вишински, акад. А. Я. Вышинский

20,00 лв.

разгледай
cover image

Конституции государств Ближнего и Среднего востока

И. Д. Левин

15,00 лв.

разгледай
cover image

Конституции государств Юго-восточной Азии и Тихого океана

15,00 лв.

разгледай
cover image

Конституционализмът на САЩ Конституции, законодателство, решения на Върховния съд на САЩ

Нено Неновски, Пламен Киров, проф. д-р Евгени Танчев

32,00 лв.

разгледай
cover image

Същността на конституцията

Фердинанд Ласал

25,00 лв.

разгледай
cover image

Вмесванвто в междудържавното право и обществото на народите

Георги П. Генов

55,00 лв.

разгледай
cover image

Международните отношения в Далечния изток през и след Втората световна война

Слава Стефанова

18,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на държавата и правото на НРБ Част втора

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Правни основи на външната търговия на народна Република България

25,00 лв.

разгледай
cover image

Криминалистика Ключови понятия, доказателства и разследвания

Ангел Биков

30,00 лв.

разгледай
cover image

Трудово възнаграждение

Любомир Радоилски

30,00 лв.

разгледай
cover image

Помагало за изпита за придобиване на юридическа правоспособност

Цветелина Златева

10,00 лв.

разгледай
cover image

Женевските конвенции от 1949 г. за защита жертвите на войната

Петко М. Радойнов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Виенската конвенция за международна продажба на стоки Кратък коментар

Живко Сталев

40,00 лв.

разгледай
cover image

Правна защита на потребителите

Чудомир Големинов

28,00 лв.

разгледай
cover image

Практически аспекти на вписванията

Людмила Тенева

40,00 лв.

разгледай
cover image

Сборникъ на дейстуващите съдебни закони въ царството (1878 - 1936) Сборник на действащите съдебни закони

30,00 лв.

разгледай
cover image

Международное право

А. Фердросс

50,00 лв.

разгледай
cover image

Избрани съчинения в три тома, том 2 Несъстоятелност

Доц. д-р Валентина Попова

30,00 лв.

разгледай
cover image

Ново вещно право

Петко Венедиков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателно право на Народна република България, част 1 Особена част

Проф. д-р Иван Ненов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Право на Европейския съюз

Орлин Борисов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Правото на Съвета на Европа Към общоевропейско правно пространство

Флоранс Беноа - Ромер, Хайнрих Клебес

18,00 лв.

разгледай
cover image

Сравнителна публична администрация Държавно управление и администрация в други страни

Ивона Спиридонова - Хект, Проф. д-р Емилия Къндева

20,00 лв.

разгледай
cover image

Учредителните договори на ЕО и ЕС Конституция на Европа подписана в Рим на 29 октомври 2004 г.

доц. Атанас Семов

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Морско застрахователно и презастрахователно право

Поля Голева

25,00 лв.

разгледай
cover image

Международни договори на България, том 3

Маргарит Ганев

35,00 лв.

разгледай
cover image

Международни договори на България, том 1 Двустранни договори

Колектив

20,00 лв.

разгледай