Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Конституционно право на Република България

Стефан Стойчев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Чекът в българското право

Ангел Калайджиев

10,00 лв.

разгледай
cover image

История государства и права том 1/История на държавата и правата том 1

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателен процес на Народна република България

Стефан Павлов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на Върховния съд на НР България Наказателна колегия 1965

Ив. Топалов, Ив. Трифонов, Неделчо Ралев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Морал, право и демокрация

Юрген Хабермас

цената зависи от състоянието на книгата
22,00 - 28,00 лв.

разгледай
cover image

Българско наследствено право Нова редакция: Георги Петканов, Симеон Тасев

Христо Тасев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Практическо ръководство по наказателен процес на НРБ

Костадин Кочев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Облигационно право Част първа: Общо учение за облигацията

Иван Апостолов

цената зависи от състоянието на книгата
14,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Тестове и казуси По Полицейско право и по Опазване на обществения ред

Момчил Давидов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Право на Европейския съюз

Орлин Борисов

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Давността в наказателното право

проф. д-р Антон Гиргинов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Разследване на ПТП Технически коментар за юриста

проф. д-р инж. Станимир Карапетков

45,00 лв.

разгледай
cover image

Изпълнително производство на НР България

доц. д-р Георги Мутафчиев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Правната система на социализма в две книги Книга 1: Понятие, структура, социални връзки

Колектив

цената зависи от състоянието на книгата
16,00 - 19,00 лв.

разгледай
cover image

Общо учение за държавата

Проф. Любомир Владикин

15,00 лв.

разгледай
cover image

Организация на демократичната държава

Любомир Владикин

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Версии при разследването

Евгения Коцева-Владимирова

45,00 лв.

разгледай
cover image

Судебные речи - известных русских юристов

Евгений М.Ворожейкин

20,00 лв.

разгледай
cover image

Семейно право на Народна република България

проф. д-р Лиляна Ненова

7,00 лв.

разгледай
cover image

Съсобственост

Петко Венедиков

12,00 лв.

разгледай
cover image

Справочник на адвоката и юрисконсулта. Бр. 1-12 / 1970 За нормативни актове, съдебна и арбитражна практика, информация и правна литература

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Справочник на адвоката и юрисконсулта. Бр. 1-12 / 1972 За нормативни актове, съдебна и арбитражна практика, информация и правна литература

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Справочник на адвоката и юрисконсулта. Бр. 1-12 / 1969 За нормативни актове, съдебна и арбитражна практика, информация и правна литература

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Справочник на адвоката и юрисконсулта. Бр. 1-6 / 1973 За нормативни актове, съдебна и арбитражна практика, информация и правна литература

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Граждански процес Изпълнително производство

доц. д-р Георги Мутафчиев

7,00 лв.

разгледай
cover image

Сравнително конституционно право

Иван Петков

12,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебният адвокат

Франсис Лий Бейли

12,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателен процес на Народна република България

Стефан Павлов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Консулските отношения на България 1879-2986

Мария Матеева

15,00 лв.

разгледай
import_contacts

Способ на извършване на престъплението

Никола Филчев

18,00 лв.

разгледай
cover image

Квалифицираните умишлени убийства

Петър Корнажев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Смъртно наказание - за или против Мораториума върху изпълнението на смъртните присъди

Борислав Йотов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Изпирането на пари по наказателното право

Пламен Панайотов

55,00 лв.

разгледай
cover image

Интелектуалната собственост на индустриалната фирма

Борислав Борисов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Лекции по търговско право - част 1 Лекции по търговска несъстоятелностъ - част 2

проф. Венелин Ганев

150,00 лв.

разгледай
cover image

Българско вещно право Лекции, четени отъ проф. д-ръ И.Фаденхехтъ

д-р И.Фаденхехт

150,00 лв.

разгледай
cover image

Интелектуална собственост в културата Учебник за дистанционно обучение

д-р Владя Борисова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Правата на човека в света днес Увод в изучаването на международната закрила на правата на човека

А.Х.Робъртсън, Дж.Г.Мерилс

15,00 лв.

разгледай
cover image

Учебник по обща теория на правото Част първа

проф. Венелин Ганев

цената зависи от състоянието на книгата
25,00 - 28,00 лв.

разгледай
cover image

История на старобългарското право Лекции и изследвания

С.С.Бобчев

60,00 лв.

разгледай
cover image

Заштита споменика културе/ Закон за защита паметниците на културата

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Телесните повреди по наказателния кодекс на НРБ

Иван Печилков

10,00 лв.

разгледай
cover image

Престъпления против личността

Никола Манчев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Реч за приемане на почетно звание/ Acceptance speech in respect of the award Докор хонорис кауза/ A doctorat honors causa

Кун Ленартс

15,00 лв.

разгледай
cover image

Имуществени отношения между съпрузите по семейния кодекс

Васил Гоцев

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 18,00 лв.

разгледай
cover image

Учебникъ по обща теория на правото Томъ II. Частъ първа: Правни субекти

проф. Венелин Ганев

50,00 лв.

разгледай
cover image

60 години от всеобщата декларация за правата на човека Дипломатически коментар

Иван Гарвалов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Право на убежище и статут на бежанец в Република България Сборник нормативни актове, документи и коментарни бележки

Колектив

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Съд или арбитраж при международните търговски спорове

Румен Петров

30,00 лв.

разгледай