Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Парламентарната реторика на българския преход

Оля Харизанова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Kanuni i Lekë Dukagjinit The code of Lekë Dukagjinit

Shtjefën Gjeçovi, Щетен Джеков

100,00 лв.

разгледай
cover image

История и теория на правото

Цеко Торбов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Търговско право

доц. д-р Борис Ланджев

18,00 лв.

разгледай
cover image

Брачен процес

д-р Атанас И.Борисов

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на гражданското право

доц. д-р. Георги Боянов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Фирмено право Учебник за професионалните гимназии по икономика и СОУ

Колектив, проф. д-р Георги Стефанов

8,00 лв.

разгледай
cover image

Финансово право

проф. Страшимир Кучев

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Семейно право на република България Второ основно преработено издание

проф. д-р Лиляна Ненова

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на правото Учебник за дистанционно обучение

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Интелектуалната собственост на индустриалната фирма

Борислав Борисов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Интелектуална собственост в културата Учебник за дистанционно обучение

д-р Владя Борисова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство по общо учение за държавата

проф. Стефан Баламезов

35,00 лв.

разгледай
cover image

Народностна държава и международно право

Георги П. Генов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Казуси по наказателно право - особена част

Лазар Груев, Ралица Илкова

20,00 лв.

разгледай
cover image

ЮНЕСКО Международноправни въпроси на статута и дейността на организацията

Емил Александров

20,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебни консулски и други договори На Народна Република България

Недялко Славов, Спиридон Илиев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Международноправна закрила на културните ценности и обекти

Емил Александров

25,00 лв.

разгледай
cover image

Бързо производство в гражданския процес

доц. д-р. Любен Корнезов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Актуални въпроси на касационното производство Тълкувателно решение № 1/2001 г. ОСГК ВКС с коментар от проф. д-р. Огнян Стамболиев

Гражданско съдопроизводство

7,00 лв.

разгледай
cover image

Доказването в исковото съдопроизводство

доц. д-р. Огнян Стамболиев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Актуални студии по вещно право

Асен Запрянов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Международна подсъдност - книга първа

Николай Ангелов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник с коментари Нормативни актове в областта на административноправното обслужване в българия

Андрей Бешковски, Маргарита Тончева, Петко Гамейски

20,00 лв.

разгледай
cover image

Облигационно право - книга 1 и 2 Общо учение за облигационното отношение

проф. Александър Кожухаров

15,00 лв.

разгледай
cover image

Кадастър имотен регистър устройство на територията Исторически поглед и анализ на новото българското законодателство

д-р. арх. Петко Еврев, инж. Константин Гегов, проф. д-р. Александър Джеров

25,00 лв.

разгледай
cover image

Разпит на свидетели в гражданското производство Коментар на нормативната уредба в ГПК и на практиката на ВС

проф. д-р. Цеко Цеков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Касационно обжалване

Благовест Пунев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Въззивно Производство

Любен Корнезов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Запазената част в наследството

проф. Петко Венедиков

12,00 лв.

разгледай
cover image

Българско наследствено право

Христо Тасев

7,00 лв.

разгледай
cover image

Делбата и нейните институти Съдебна практика, доктрина, разбор и обобщения

Александър Цонев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Военно наказателно право и съдопроизводство Лекции №69

д-р Никола Саранов

55,00 лв.

разгледай
cover image

Международни актове и договори за правна помощ Книга 1-2

Васил Велев, Васил Радуилски

35,00 лв.

разгледай
cover image

Трудове по международно право Том 5

Колектив

35,00 лв.

разгледай
cover image

Продажбата на търговско предприятие Гражданско- и търговскоправни аспекти

Венелина Павлова, Мариан Пашке

45,00 лв.

разгледай
cover image

Търговски закон I-IV част

Антоанета Тодорова

12,00 лв.

разгледай
cover image

Конфискацията при недействителните сделки

проф. д-р. Огнян Герджиков

цената зависи от състоянието на книгата
22,00 - 25,00 лв.

разгледай
cover image

Учение за конституцията

Борис Спасов

цената зависи от състоянието на книгата
8,00 - 10,00 лв.

разгледай
cover image

Административен процес

проф. Кино Лазаров

18,00 лв.

разгледай
cover image

Исково производство Съдебна делба

Соломон Розанис

цената зависи от състоянието на книгата
25,00 - 30,00 лв.

разгледай
cover image

Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения

Анелия Мингова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Международно частно право на НР България

проф. Владимир Кутиков

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 14,00 лв.

разгледай
cover image

Коментар на търговския закон. Книга 1: Чл. 1-112

Огнян Герджиков

цената зависи от състоянието на книгата
8,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Въпроси на съдебната делба

Христо Тасев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Търговски арбитражен съд при националната юридическа фондация

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Облигационно право Част първа: Общо учение за облигацията

Иван Апостолов

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Курс по търговско право - том 1

Колектив

6,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на Върховния съд на Република България Търговски закони, указ №56 за стопанската дейност, закон за кооперациите

Маргарита Златарева, Мирослав Мичев, Никола Младенов, Пенка Братанова

7,00 лв.

разгледай
cover image

Изпълнително производство Производство по новия ГПК

Диана Митева, Мариана Обретенова

20,00 лв.

разгледай