Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Наказателно право Обща част

Борислав Йотов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателно право на Народна република България Обща част

проф.д-р Иван Ненов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Принципът на суверенитета над въздушното пространство в съвременното международно право

проф.д-р Емил Константинов

70,00 лв.

разгледай
cover image

Юридически лица с нестопанска цел Правен режим

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Практическо ръководство по нотариалните и административни служби

Христо Колебинов

40,00 лв.

разгледай
cover image

Българско гражданско процесуално право

Живко Сталев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Българско застрахователно право

Поля Голева

25,00 лв.

разгледай
cover image

Търговско право Книга 1-2

проф. д-р Поля Галева

цената зависи от състоянието на книгата
40,00 - 70,00 лв.

разгледай
cover image

Международно частно право на НР България

проф. Владимир Кутиков

10,00 лв.

разгледай
cover image

A Theory of Justice

John Rawls

50,00 лв.

разгледай
cover image

Международноправен режим на химическото оръжие

Ангел Георгиев Анастасов

40,00 лв.

разгледай
cover image

Международно-правна закрила на авторски и сродни права

Цветана Каменова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Конституционно право Конституция на Република България и актове по прилагането й

к.ю.н. Снежана Ботушарова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Регионални конвенции за борба срещу тероризма

Ирена Илиева

30,00 лв.

разгледай
cover image

Германски граждански законник

Колектив

60,00 лв.

разгледай
cover image

Комментаръ на общите наредби и условия които се налагатъ на предприемачите По постройки на мостове и шоссета

Шарл Барри

80,00 лв.

разгледай
cover image

Международно-правни проблеми на борбата срещу международния тероризъм

Ирена Илиева

50,00 лв.

разгледай
cover image

Правно-публицистичен анализ на Ангорския договор (18 октомври 1925г.)

Борислав Йотов

35,00 лв.

разгледай
cover image

Административно право

проф. Кино Лазаров

20,00 лв.

разгледай
cover image

Нищожност на брачния договор

д-р Димитър Топузов

20,00 лв.

разгледай
cover image

История на политическите и правни учения От древността до буржоазните революции

Лъчезар Дачев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Международно публично право Обща част

доц. д-р Благой Видин

15,00 лв.

разгледай
cover image

Арбитражът в Международното Частно Право

проф. Иван Владимиров

10,00 лв.

разгледай
cover image

De Iure Publico. Студии по римско публично право.

Малина Новкиришка - Стоянова

30,00 лв.

разгледай
cover image

Търговско право Първа и трета част

Емил Златарев, проф. Веселин Христофоров

8,00 лв.

разгледай
cover image

Конституционализмът на България

Васил Цанков

30,00 лв.

разгледай
cover image

Македония и Одринско (1893-1903) Мемоаръ на вътрешната организация (фототипно)

Колектив

35,00 лв.

разгледай
cover image

Дипломацията

Хенри Кисинджър

25,00 лв.

разгледай
cover image

Между шпиони

Борис Григориев, Туре Форшберг

17,00 лв.

разгледай
cover image

Кодекс на труда Сборник трудови закони, укази, постановления наредби и др.

Хр. Терзиев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Обвинителенъ актъ противъ Тодор Иванчовъ, Д-ръ Василъ Радославовъ, Димитъръ Тончевъ, Михаилъ Теневъ

Колектив

120,00 лв.

разгледай
stars
препоръчано!
cover image

Императорите Орфици Орфизъм и ранно християнство iv-vi век

Роман Томов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Доказателствена сила на документа в гражданския процес

Параскев Радулов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Вливане и сливане на търговски дружества Глава 16 на Търговския Закон

Григор Григоров

35,00 лв.

разгледай
cover image

Морско търговско право

Стоян Сталев

35,00 лв.

разгледай
cover image

102 решения на ВАС по данъчни и митнически дела

Димитър Митев, Петър Кошничарски

10,00 лв.

разгледай
cover image

Реституцията - правни проблеми Коментар

Александър Джеров

20,00 лв.

разгледай
cover image

Спорове по закона за изобретенията и рационализациите и правилника за приложението му

Боян Йосифов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Приватизация Превръщане на държавна и общинска собственост в частна

проф. д-р Витали Таджер

15,00 лв.

разгледай
cover image

Данъчни производства

Здравко Славчев

35,00 лв.

разгледай
cover image

Специфични казуси по административни и данъчни дела

д-р Борислав Найденов

16,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебни решения Книга първа

Соломон Розанис

10,00 лв.

разгледай
cover image

Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани

Васил Гоцев

6,00 лв.

разгледай
cover image

Граждански процесуален кодекс Приложен коментар. Проблеми на правоприлагането. Анализ на съдебната практика

Колектив

70,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на търговското право Фирмено право

Огнян Герджиков

6,00 лв.

разгледай
cover image

Административнопроцесуален кодекс. Коментар

Георги Ангелов, д-р Богдан Йорданов, д-р Иван Тодоров, Константин Пенчев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Търговска несъстоятелност

проф. Иван В. Иванов

6,00 лв.

разгледай
cover image

Коментар на административнопроцесуалния кодекс

Александър Еленков, Проф. д-р Емилия Къндева, проф. Кино Лазаров

20,00 лв.

разгледай
cover image

Народни съвети Закони, укази, правилници, наредби, инструкции и др.

Илия Тимов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Осигурително право

Красимира Средкова

28,00 лв.

разгледай