Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Учение за конституцията

Борис Спасов

8,00 лв.

разгледай
cover image

Договори за правна помощ, конвенции за двойното гражданство и други актове

Спиридон Цонков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Разузнавателна защита на конституционния ред в демократичната държава

Колектив

28,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на правото Увод в гражданското право. Вещно право. Облигационно право

проф. д-р Георги Стефанов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебният адвокат

Франсис Лий Бейли

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Осиновяването по българското семейно право

д-р Панчо Бешков

25,00 лв.

разгледай
cover image

Законодателство в областта на околната среда Том I, II, III, IV, V и VI

Колектив

220,00 лв.

разгледай
cover image

Търговско право Обща част. Видове търговци. Търговски сделки. Несъстоятелност

Емил Златарев, проф. Веселин Христофоров

цената зависи от състоянието на книгата
8,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на военното законодателство в Народна република България Учебно помагало за висшите военни учебни заведения

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Договорната система в строителството Правно положение на участниците. Организация на отношенията. Анализ на договорите. Книгите на ФИДИК.

д-р. Пенчо Милков

30,00 лв.

разгледай
cover image

Обществен посредник в България Първите три години

Евгений Дайнов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Елементарен курс по френско гражданско право том II - книга I-a и II-а задължения и договори

А. Капитан, Амброаз Колен

50,00 лв.

разгледай
cover image

Икономическа дипломация

проф. д-р. Георги Георгиев

18,00 лв.

разгледай
cover image

Продажби на недвижими имоти съ частни актове Коментаръ на закона отъ 9 априлъ 1943

д-р. Л. Василев, Ж. Сталев

40,00 лв.

разгледай
cover image

История на българската държава и право

проф. Димитър Ангелов, проф. Михаил Андреев

цената зависи от състоянието на книгата
14,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Финансово право Специална част

проф. Страшимир Кучев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебната власт в България

Димитър Токушев

цената зависи от състоянието на книгата
28,00 - 50,00 лв.

разгледай
cover image

Конституционен съд Юриспруденция 1991 - 1996

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Търговско право Отделни видове търговци / Отделни видове търговски сделки / Търговска несъстоятелност

проф. д-р Георги Стефанов

цената зависи от състоянието на книгата
18,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Аграрните институции в Османската империя през XVII-XVIII век

Евгений Радушев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Обща теория на правото

Доц. д-р Димитрина Милкова

25,00 лв.

разгледай
cover image

Феноменът "Футболно хулиганство" Теоретични аспекти

доц. Христо Иванов, д-р. Камен Пенков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Гражданско право Обща част

проф. д-р Мария Павлова

25,00 лв.

разгледай
cover image

Наследяване, завещание, делба

Соломон Розанис

цената зависи от състоянието на книгата
8,00 - 10,00 лв.

разгледай
cover image

Систематичен курс по българско търговско право

Проф. Константин Кацаров

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 19,00 лв.

разгледай
cover image

Облигационно право Част първа: Общо учение за облигацията

Иван Апостолов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Германски граждански законник

Колектив

цената зависи от състоянието на книгата
55,00 - 60,00 лв.

разгледай
cover image

За принудително възпитание на порочната и престъпна младеж

Владимир Н.Аврамов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Новите методи за борба с младежката запуснатост и престъпност Доклад върху непосредствени проучвания в Германия, Чехословакия и Австрия

Иван Иванов, Кирил Петков

28,00 лв.

разгледай
cover image

Устав на взаимноспомагателните каси на служителите при стопанските камари в страната

10,00 лв.

разгледай
cover image

Кооперацията и отечественофронтовската власт

Илия Бояджиев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Примерни договори По закона за задълженията за личен труд

Дарина Пеева Зиновиева

15,00 лв.

разгледай
cover image

1917-1942 двадесеть и петь години борба съ детската престъпность 1917-1942 двадесет и пет години борба с детската престъпност

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Престъпностьта у малолетните въ връзка съ днешните възпитателни фактори Престъпността у малолетните във връзка с днешните възпитателни фактори

Стефан Шопов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Престъпността на непълнолетните в София Комплексно изследване

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Съветско държавно право

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателно-процесуален кодекс

Колектив

8,00 лв.

разгледай
cover image

Практическо ръководство по международно частно право/ Practical guidence in private international law

Христо Бижев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Интелектуалната собственост - мощно средство за икономически растеж

Камил Идрис

14,00 лв.

разгледай
cover image

Прекратяване на трудовия договор

Кругер Милованов

7,00 лв.

разгледай
cover image

Специфични търговски сделки Критичен преглед на доктрината и съдебната практика

д-р Борислав Найденов

22,00 лв.

разгледай
cover image

Специфични казуси по граждански и търговски дела

д-р Борислав Найденов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Изкуството да се задават въпроси

Питър Мегарги Браун

цената зависи от състоянието на книгата
20,00 - 25,00 лв.

разгледай
cover image

Избрани съдебни речи, книга първа

А.Ф.Кони

25,00 лв.

разгледай
cover image

Библиотечно дело в България Сборник от нормативни документи 1878 - 2012

Александър Димчев, Анета Дончева

25,00 лв.

разгледай
cover image

Христоматия по парламентарна реторика - част 1 Сборник избрани парламентарни дебати от европейски страни, преведени и подготвени за печат от студенти по специалността "Право"

проф. д-р. Росица Йорданова

25,00 лв.

разгледай
cover image

Христоматия по парламентарна реторика - част 1 Сборник избрани парламентарни речи, преведени и подготвени за печат от студенти по специалността "Право"

проф. д-р. Росица Йорданова

25,00 лв.

разгледай
cover image

Кодекс за застраховането

Колектив

7,00 лв.

разгледай
cover image

Делови решения и сигурност на организацията

Румен Георгиев

12,00 лв.

разгледай
cover image

История на старозагорската адвокатура 1879-2009

Георги Туртуриков

30,00 лв.

разгледай