Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Обща теория на правото

Жан Луи Бержел

40,00 лв.

разгледай
cover image

Нормативни актове, указания и материали по изобретателството и рационализаторството в НР България

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник нормативни документи за изобретателството и рационализаторството

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Консулски конвенции на Народна република България с други държави

Георги Янчев, Костадин Гендов, Сашо Хаджихристов, Славка Войнова

100,00 лв.

разгледай
cover image

История на българската феодална държава и право

проф. Михаил Андреев, Фани Милкова

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 17,00 лв.

разгледай
cover image

Спомени

Петко Венедиков

35,00 лв.

разгледай
cover image

За недействителния брак Критика на един анахронизъм

д-р. Нисим Меворах

100,00 лв.

разгледай
cover image

Данъчно право Обща част. Специална част. Данъчен процес. Казуси по данъчно право и данъчен процес

проф. д-р Иван Г. Стоянов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателно право: Особена част Престъпления против собствеността

Александър Стойнов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Ключ пояснение на закона за еднократния данък върху имуществата и облагането на банкнотите и боновете

Хр. Богатинов, Цеко Цеков

25,00 лв.

разгледай
cover image

Гражданско право обща част том втори

проф. д-р Мария Павлова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Осиновяването - въпроси и отговори

Албена Пенчева, Пенчо Вълков, Явор Вълков

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Възражение на неизпълнен договор и право на задържане

Траян Конов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Закон за наследството Извлечения от нормативни актове, свързани с наследството

Димитър Д.Янакиев

6,00 лв.

разгледай
cover image

Нов старт за вашия бизнес

Робърт Крейвън

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Европейският съюз: История, институции, политики

доц. д-р Юлия Захариева, Ингрид Шикова, Красимир Николов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Тълкувателно решение № 1/2000 г. на ВКС относно спорни въпроси на въззивното производство

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Запазената част в наследството

Петко Венедиков

12,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на върховния съд на Република България по закона за задълженията и договорите (1993-1995)

к.ю.н. Борис Михайлов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Въпроси на съдебната делба

Христо Тасев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство по административно право и административен процес Семинарни дискусии, казуси, съдебна практика

Дарина Зиновиева

20,00 лв.

разгледай
cover image

Въпроси на апелативното обжалване по граждански дела

Анелия Мингова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Закон за наследството Съдебна практика

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Учебникъ по обща теория на правото / Учебник по обща теория на правото Томъ II. Частъ първа: Правни субекти (том 2, част 1)

проф. Венелин Ганев

цената зависи от състоянието на книгата
50,00 - 55,00 лв.

разгледай
cover image

Патентно право в Република България

Георги Саракинов

цената зависи от състоянието на книгата
7,00 - 10,00 лв.

разгледай
cover image

Данъчно право Обща част. Данъчен процес

проф. д-р Иван Г. Стоянов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Судоходство, морское страхование и морское право - част 2 Заметки по основным вопросам

Совет економической взаимопомощи

цената зависи от състоянието на книгата
18,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Договори за придобиване на недвижими имоти между граждани

проф. Петко Венедиков

цената зависи от състоянието на книгата
7,00 - 10,00 лв.

разгледай
cover image

Конституционно право

проф. д. ф. н. Нора Ананиева

28,00 лв.

разгледай
cover image

Приватизация - касова, масова, работническо-мениджърска пулова и общинска Сборник нормативни актове

Благой Иванов

45,00 лв.

разгледай
cover image

Приватизация - касова, масова, работническо-мениджърска пулова и общинска Сборник нормативни актове

Благой Иванов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Наръчник по договаряне на работната заплата

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Турски извори за историята на правото в българските земи Том 1

Гълъб Гълъбов

80,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на върховния съд на република България Наказателни колегии 1992 и 1993 г.

Марин Петков, Никола Борисов, Петър Раймундов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на правото

Борис Ланджев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Въпроси на гражданскоправните имуществени отношения

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Актове подлежащи на преглед по реда на надзора по граждански дела

Б. Р. Яновски

15,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателен процес на Народна република България

Стефан Павлов

цената зависи от състоянието на книгата
20,00 - 25,00 лв.

разгледай
cover image

Правно положение на децата при развод между родителите

Л. Ненова-Лалова

цената зависи от състоянието на книгата
25,00 - 26,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателно-процесуален кодекс Текст, литература, съдебна практика

Д. Димитров, Н. Василев, Н. Русчев, Ст. Йохнев, Ст. Чучев

цената зависи от състоянието на книгата
20,00 - 24,00 лв.

разгледай
cover image

Наказуемост, наказателна отговорност и лични основания за освобождаване от наказателна отговорност

проф. д-р Веселин Каракашев

цената зависи от състоянието на книгата
22,00 - 25,00 лв.

разгледай
cover image

Методи, средства и организация на борбата с престъпността на непълнолетните

Тамара Хинова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Нормативни актове за младежта

Емилия Янева, Мария Пехливанова

18,00 лв.

разгледай
cover image

Надничен блок, таблица на заплатите и надниците на работниците и служителите във всички стопански клонове и производства в страната / Сборник на Общ съюз на българските кредитни и застрахователни предприятия (Устав, Закон и Правилник) Две книги в една подвързия

Колектив

35,00 лв.

разгледай
cover image

Сделки с недвижими имоти Комплект - книга 1-2

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Обществен посредник в България Първите три години

Евгений Дайнов

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 17,00 лв.

разгледай
cover image

История и теория на правото

Цеко Торбов

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателно право на република българия част 1 и 2 Обща част

проф.д-р Иван Ненов

цената зависи от състоянието на книгата
42,00 - 45,00 лв.

разгледай
cover image

Римско частно право

проф. Михаил Андреев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Договор за банков кредит

д-р Марио Бобатинов

15,00 лв.

разгледай