Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Учредителните договори на ЕО и ЕС Конституция на Европа подписана в Рим на 29 октомври 2004 г.

доц. Атанас Семов

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Международни договори на България, том 3

Маргарит Ганев

35,00 лв.

разгледай
cover image

Международни договори на България, том 1 Двустранни договори

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

История на международните отношения XVIII - XX в. Исторически и правни аспекти

Надя Бояджиева

25,00 лв.

разгледай
cover image

Европейската заповед за арест и съдебната практика

Д-р Павлина Панова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Трудови и осигурителни права на безработния

Красимира Средкова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Вопросы межднародного права и международной политики

акад. А.Я.Вишински, Вышинский

цената зависи от състоянието на книгата
20,00 - 50,00 лв.

разгледай
cover image

Советское государственное право

22,00 лв.

разгледай
cover image

Вопросьи международного права и международной политики

акад. А.Я.Вишински

25,00 лв.

разгледай
cover image

Българско наказателно-процесуално право, том 1

проф. д-р Н. Саранов

100,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник на закони и правилници по лично и семейно право

15,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник на закони по облигационно право

15,00 лв.

разгледай
cover image

Советское гражданское право том 1

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Проблема доказьiвания в советском гражданском процессе

К.С.Юдельсон

20,00 лв.

разгледай
cover image

Закон за лицата и семейството Текстове и съдебна практика

Мико Хинов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Субектьi гражданского права

С.Н.Братусъ

25,00 лв.

разгледай
cover image

История на международното право От древността до края на XVIII век

Проф. Е.А.Коровин

25,00 лв.

разгледай
cover image

Брачният режим на чужденците в НР България според новия закон за лицата и семейството

проф. Владимир Кутиков

30,00 лв.

разгледай
cover image

Проблеми на международното частно право в новия кодекс на търговското мореплаване на народна Република България

проф. Владимир Кутиков

35,00 лв.

разгледай
cover image

Теоретични основи на наказателното законотворчество

Никола Филчев

40,00 лв.

разгледай
cover image

Международно-правни проблеми на борбата срещу международния тероризъм

Ирена Илиева

цената зависи от състоянието на книгата
50,00 - 55,00 лв.

разгледай
cover image

Кратко ръководство по европейската конвенция за правата на човека

15,00 лв.

разгледай
cover image

Нови обекти на интелектуална собственост

Борислав Борисов, Мария Маркова

30,00 лв.

разгледай
cover image

Лицензионна търговия с обекти на интелектуална собственост

Борислав Борисов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Записки по римско право

Петко Венедиков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Българско наследствено право Нова редакция: Георги Петканов, Симеон Тасев

Христо Тасев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Консулско право

проф. д-р Димитър Машев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Облигационно право Отделни видове облигационни отношения

проф. Александър Кожухаров

15,00 лв.

разгледай
cover image

Коментар на наказателния кодекс Обща част, том 2

Здравко Трайков, проф. д-р Антон Гиргинов

55,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство за прилагане на Концевнцията за правата на детето

100,00 лв.

разгледай
cover image

Основни права на човека

проф. д-р Евгени Танчев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Девет лекции по история на етиката

Недялка Видева

30,00 лв.

разгледай
cover image

Коментар на Кодекса на труда

Атанас Василев, Красимира Средкова, проф. Васил Мръчков

35,00 лв.

разгледай
cover image

Административно правосъдие Фототипно издание

Петко Стайнов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателно право Обща част

Борислав Йотов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Принципът на суверенитета над въздушното пространство в съвременното международно право

проф.д-р Емил Константинов

70,00 лв.

разгледай
cover image

Юридически лица с нестопанска цел Правен режим

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Практическо ръководство по нотариалните и административни служби

Христо Колебинов

40,00 лв.

разгледай
cover image

Българско гражданско процесуално право

Живко Сталев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Търговско право Книга 1-2

Поля Голева

цената зависи от състоянието на книгата
40,00 - 70,00 лв.

разгледай
cover image

A Theory of Justice

John Rawls

50,00 лв.

разгледай
cover image

Международноправен режим на химическото оръжие

Ангел Георгиев Анастасов

40,00 лв.

разгледай
cover image

Международно-правна закрила на авторски и сродни права

Цветана Каменова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Конституционно право Конституция на Република България и актове по прилагането й

к.ю.н. Снежана Ботушарова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Регионални конвенции за борба срещу тероризма

Ирена Илиева

30,00 лв.

разгледай
cover image

Комментаръ на общите наредби и условия които се налагатъ на предприемачите По постройки на мостове и шоссета

Шарл Барри

80,00 лв.

разгледай
cover image

Правно-публицистичен анализ на Ангорския договор (18 октомври 1925г.)

Борислав Йотов

35,00 лв.

разгледай
cover image

Нищожност на брачния договор

д-р Димитър Топузов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Арбитражът в Международното Частно Право

проф. Иван Владимиров

10,00 лв.

разгледай
cover image

Търговско право Първа и трета част

Веселин Христофоров, Емил Златарев

8,00 лв.

разгледай