Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория География

cover image

Световен атлас Уникален атлас с лесен за използване CD-ROM. За работа вкъщи и училище

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Богатствата на земята Илюстрована стопанска география на света

д-р Юрий Семйонов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Земетресението Вранча - 1977 г. Последствия в НР България

Българска академия на науките

48,00 лв.

разгледай
cover image

Пътеводител уникални Родопи Guide for the unique Rhodopes

Петьо Николов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Народите в света: Техният произход, култура и самобитност Кратък справочник

Александър Димитров

40,00 лв.

разгледай
cover image

Практическа картография

Иван Чолеев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Планово изграждане на населени места Закони, укази, постановления, разпореждания, правилници, наредби и други

инж. Стефан Шиваров, Любомир Сокеров

20,00 лв.

разгледай
cover image

Учебник по палеонтология За студентите от специалностите: геология и проучване на полезните изкопаеми и инженерна геология и хидрогеология при минно-геоложкия институт

Б. Страшимиров

50,00 лв.

разгледай
cover image

Практическата работа по география

Веса Лазарова, Кирил Стойчев, Петър Петров

15,00 лв.

разгледай
cover image

Обща геоморфология

Диню Канев

35,00 лв.

разгледай
cover image

Обща хидрология

Петър Пенчев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на дистанционните методи в географските изследвания

Лазар М.Лаков

45,00 лв.

разгледай
cover image

Ямболската минерална вода

Михаил А. Пенев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Обща климатология

проф. Димитър Димитров

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 18,00 лв.

разгледай
cover image

Народните паркове и резерватите в България

Георги Георгиев

10,00 лв.

разгледай
cover image

История на Земята

Христо Пимпирев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Планините в България

Васил Николов, Марина Йорданова

18,00 лв.

разгледай
cover image

Бачковският манастир Пътеводител

Кирил Първанов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Невероятният град Велико Търново/ Veliko Turnovo the incredible town XXI век/ XXI century

Любен Босилков

22,00 лв.

разгледай
cover image

Неолитната култура "Чавдар"

Колектив

18,00 лв.

разгледай
cover image

Чипровци и манастирът "Св. Йоан Рилски"

Никола Николов, Петя Заркова

30,00 лв.

разгледай
cover image

Китай Събуждането на един гигант

Хенри Полсън

45,00 лв.

разгледай
cover image

Първите седем 7x8000 (2001 - 2016)

Боян Петров

цената зависи от състоянието на книгата
20,00 - 22,00 лв.

разгледай
cover image

Иновационното развитие на страните от Източна Азия Япония, Република Корея и Китай

Нако Стефанов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Метеорология за всеки

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Льосовата формация в България

Кръстьо Стоилов

35,00 лв.

разгледай
cover image

Речник на българските официални литостратиграфски единици (1882-1992)

Колектив

35,00 лв.

разгледай
cover image

Минерално суровинната база на България Постижения и задачи

Колектив

50,00 лв.

разгледай
cover image

Карст и карстови ландшафти Избрани трудове

проф. д-р. Ангел Велчев

45,00 лв.

разгледай
cover image

Трънски край Енциклопедичен пътеводител. Природни, културни и исторически забележителности

Димитър Тонин

22,00 лв.

разгледай
cover image

Знеполски похвали Локална религия и идентичност в западна България

Галина Вълчинова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Софийска област запад Енциклопедичен пътеводител на свещените места

Димитър Тонин

20,00 лв.

разгледай
cover image

Растителността на България Карта в М 1:600 000 с обяснителен текст

проф. Иван Бондев

50,00 лв.

разгледай
cover image

Политическа география на България

Тодор Христов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Балканидите геотектонско положение и развитие

Еким Бончев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Физическа география на континентите

Екатерина Благоева, Мартин Гловня

50,00 лв.

разгледай
cover image

Териториално и административно устройство - проблемни аспекти Лекционен курс

Соня Докова

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 17,00 лв.

разгледай
cover image

Опитът на проучвателното ядково сондиране за твърди полезни изкопаеми у нас

доц. Върбан Аризанов, доц. к.т.н. инж. Филип Маринов, инж. Стефан Радоев, к.т.н. инж. Стоян Иванов

45,00 лв.

разгледай
cover image

Минералогия, петрография и полезни изкопаеми част 2

В.Велчев, Г.Николаев, П.Пешев, Р.Рашков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Географията... вчера, днес, утре Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на проф. д-р Стефан Карастоянов

Десислава Полеганова, доц. д-р Мария Маноилова, проф. Петър Петров, Розалина Арсова

25,00 лв.

разгледай
cover image

Геология на урановите находища

С. Симов, Ф. Симова

35,00 лв.

разгледай
cover image

Геология и петрология на въглищата

П.Пешева-Сачкова

28,00 лв.

разгледай
cover image

Геодемография

Камен Петров, Соня Докова

12,00 лв.

разгледай
cover image

Пеша из Рим Пътеводител стъпка по стъпка

Кати Парла

18,00 лв.

разгледай
cover image

Добре дошли в Париж

Матей Карасимеонов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Народни паркове в България

Виктор И.Нощев, Искра В.Маждракова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Океанът, в който живеем

Николай Дамянов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Геоложки феномени в България

Здравко Илиев, Параскев Петров, Христо Чолаков

45,00 лв.

разгледай
cover image

Свирепа арена

Джо Таскър

цената зависи от състоянието на книгата
20,00 - 22,00 лв.

разгледай
cover image

Габрово и Габровско - антропогеографски очерк

П. Константинов

35,00 лв.

разгледай