Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Кадастър имотен регистър устройство на територията Исторически поглед и анализ на новото българското законодателство

д-р. арх. Петко Еврев, инж. Константин Гегов, проф. д-р. Александър Джеров

25,00 лв.

разгледай
cover image

Разпит на свидетели в гражданското производство Коментар на нормативната уредба в ГПК и на практиката на ВС

проф. д-р. Цеко Цеков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Касационно обжалване

Благовест Пунев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Въззивно Производство

Любен Корнезов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Запазената част в наследството

проф. Петко Венедиков

12,00 лв.

разгледай
cover image

Българско наследствено право

Христо Тасев

7,00 лв.

разгледай
cover image

Делбата и нейните институти Съдебна практика, доктрина, разбор и обобщения

Александър Цонев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Военно наказателно право и съдопроизводство Лекции №69

д-р Никола Саранов

55,00 лв.

разгледай
cover image

Международни актове и договори за правна помощ Книга 1-2

Васил Велев, Васил Радуилски

35,00 лв.

разгледай
cover image

Трудове по международно право Том 5

Колектив

35,00 лв.

разгледай
cover image

Продажбата на търговско предприятие Гражданско- и търговскоправни аспекти

Венелина Павлова, Мариан Пашке

45,00 лв.

разгледай
cover image

Търговски закон I-IV част

Антоанета Тодорова

12,00 лв.

разгледай
cover image

Конфискацията при недействителните сделки

проф. д-р. Огнян Герджиков

цената зависи от състоянието на книгата
22,00 - 25,00 лв.

разгледай
cover image

Учение за конституцията

Борис Спасов

цената зависи от състоянието на книгата
8,00 - 10,00 лв.

разгледай
cover image

Административен процес

проф. Кино Лазаров

18,00 лв.

разгледай
cover image

Исково производство Съдебна делба

Соломон Розанис

цената зависи от състоянието на книгата
25,00 - 30,00 лв.

разгледай
cover image

Въззивно и касационно обжалване на съдебните решения

Анелия Мингова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Международно частно право на НР България

проф. Владимир Кутиков

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 14,00 лв.

разгледай
cover image

Коментар на търговския закон. Книга 1: Чл. 1-112

Огнян Герджиков

цената зависи от състоянието на книгата
8,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Въпроси на съдебната делба

Христо Тасев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Търговски арбитражен съд при националната юридическа фондация

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Курс по търговско право - том 1

Колектив

6,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на Върховния съд на Република България Търговски закони, указ №56 за стопанската дейност, закон за кооперациите

Маргарита Златарева, Мирослав Мичев, Никола Младенов, Пенка Братанова

7,00 лв.

разгледай
cover image

Изпълнително производство Производство по новия ГПК

Диана Митева, Мариана Обретенова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Деликтно право

проф. д-р. Поля Голева

14,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна делба Текст съдебна практика (1954 - 1994)

Давид Леви, Илчо Табаков

12,00 лв.

разгледай
cover image

Граждански процес Изпълнително производство

доц. д-р Георги Мутафчиев

7,00 лв.

разгледай
cover image

Оспорване на административни актове

Дончо Хрусанов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Вещното право на строеж

Соломон Розанис

цената зависи от състоянието на книгата
20,00 - 30,00 лв.

разгледай
cover image

Законът за устройство на територията Коментиран, критически анализиран и популярно интерпретиран

проф. Владимир Петров

25,00 лв.

разгледай
cover image

Записът на заповед и менителницата

проф. д-р Мария Павлова

14,00 лв.

разгледай
cover image

Вещно право Учебен курс

доц. д-р. Георги Боянов

7,00 лв.

разгледай
cover image

Неоснователно обогатяване според българското облигационно право

Чудомир Големинов

35,00 лв.

разгледай
cover image

Предварителни договори

Соломон Розанис

28,00 лв.

разгледай
cover image

Законът на знамето и неговото приложение в търговското мореплаване

Стоян Сталев

цената зависи от състоянието на книгата
35,00 - 40,00 лв.

разгледай
cover image

Поземлени имоти Правна уредба при градоустройствени и технически изисквания

Асен Запрянов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Българско наследствено право Нова редакция: Георги Петканов, Симеон Тасев

Христо Тасев

цената зависи от състоянието на книгата
8,00 - 10,00 лв.

разгледай
cover image

Застраховане

Проф. д-р Христо Драганов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Охранителни производства Съдебна практика на Върховния съд на Република България

Колектив

7,00 лв.

разгледай
cover image

Отговорността за евикция

Иван Русчев

22,00 лв.

разгледай
cover image

Гражданско право на НРБ Обща част: Дял II

проф. д-р Витали Таджер

10,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебният адвокат

Франсис Лий Бейли

15,00 лв.

разгледай
cover image

Административнопроцесуален кодекс. Коментар

Георги Ангелов, д-р Богдан Йорданов, д-р Иван Тодоров, Константин Пенчев

цената зависи от състоянието на книгата
50,00 - 55,00 лв.

разгледай
cover image

Семейно право Търкувателен справочник

проф. д-р Лиляна Ненова

7,00 лв.

разгледай
cover image

Решения на Върховния съд на Република България по Търговския закон 1991-1995 г

к.ю.н. Борис Михайлов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Европейско право Помагало

Кристиян Цакер

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Кадастър, имотен регистър и устройство на територията

Александър Джеров, Константин Гегов, Петко Еврев

45,00 лв.

разгледай
cover image

Плоският данък 2008 г. Коментар на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Георги Конев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Търговски сделки Обща част

Соломон Розанис

12,00 лв.

разгледай
cover image

Коментар по търговските дела на Върховния съд на Република България (1994-1996 г.)

д-р Марио Бобатинов

10,00 лв.

разгледай