Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Доказателствена сила на документа в гражданския процес

Параскев Радулов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Вливане и сливане на търговски дружества Глава 16 на Търговския Закон

Григор Григоров

35,00 лв.

разгледай
cover image

Реституцията - правни проблеми Коментар

Александър Джеров

20,00 лв.

разгледай
cover image

Данъчни производства

Здравко Славчев

35,00 лв.

разгледай
cover image

Специфични казуси по административни и данъчни дела

д-р Борислав Найденов

16,00 лв.

разгледай
cover image

Отговорност на държавата за вреди, причинени на граждани

Васил Гоцев

6,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на търговското право Фирмено право

Огнян Герджиков

6,00 лв.

разгледай
cover image

Търговска несъстоятелност

проф. Иван В. Иванов

6,00 лв.

разгледай
cover image

Изисквания за законосъобразност на административните актове

проф. Кино Лазаров

30,00 лв.

разгледай
cover image

Колективни трудови спорове и правото на стачка

проф. Васил Мръчков

60,00 лв.

разгледай
cover image

Вещните сервитутни права

д-р Гергана Боянова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник текстове и документи на английски език по международно и търговско право

Лина Додова, Пенка Дамянова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Международно частно право Обща и специална част

проф. Иван В. Иванов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Римское право Понятия, термины, определения

Милан Бартошек

25,00 лв.

разгледай
cover image

Кратък курс по българско конституционно право

Проф. Д-р С. Киров

25,00 лв.

разгледай
cover image

Сборникъ на действуващите военно-съдебни закони и правилници

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Коментар на търговския закон Том 1-4

д-р Петър Джидров

100,00 лв.

разгледай
cover image

Консултации по закона за пенсиите

Людмил Павлов, Филип Бозев

5,00 лв.

разгледай
cover image

Известия на Икономическия и Правния институти Книга 3- 4

проф. Евг. Каменов, проф. Жак Натан, проф. Л. Василев, проф. Л. Радоилски

20,00 лв.

разгледай
cover image

Коментар- ръководство По закона за засилване на държавните приходи

Никола Савов

35,00 лв.

разгледай
cover image

Юридически факти в данъчното право

проф. д-р Иван Г. Стоянов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Актъ за учредяване и правилникъ

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Конфликтът на интереси по българското право

Николай Николов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Данъчно право

Петко Стоянов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Трудове по обща теория на правото

Венелин Ганев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Законъ за народното здраве

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Междудържавно право Въведение и обща часть

проф. Георги П. Генов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Коментаръ на закона за обществените осигуровки Текстъ, разяснение, наша и чужда съдебна практика

Димитър Николов

150,00 лв.

разгледай
cover image

Старобългарски правни паметници Част 1

С.С.Бобчев

80,00 лв.

разгледай
cover image

Философия и социология. Права Учебно пособие

К. К. Жоль

20,00 лв.

разгледай
cover image

Лекции на Международната магистърска програма Право на ЕС Том 3: Основни права и недискриминация

доц. Атанас Семов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Лекции на Международната магистърска програма Право на ЕС Том 2: Актуални проблеми на ЕС

доц. Атанас Семов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Административен процес Учебно помагало

проф. Кино Лазаров

10,00 лв.

разгледай
cover image

Изпълнение на наказанията Сборник нормативни актове

Колектив

5,00 лв.

разгледай
cover image

Гражданската регистрация

Колектив

5,00 лв.

разгледай
cover image

Защита на потребителите Сборник нормативни актове

Колектив

5,00 лв.

разгледай
cover image

Закон за съдебната власт Сборник нормативни актове

Колектив

5,00 лв.

разгледай
cover image

Правна уредба на общата авария в международното търговско мореплаване

Стоян Сталев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Европейската прокуратура и българското наказателно и наказателнопроцесуално право

Галина Тонева

15,00 лв.

разгледай
cover image

Правото на изслушване на задържаните имигранти Наръчник. Аналитичен доклад за България. Изследване на индивидуални случаи.

Валерия Иларева

30,00 лв.

разгледай
cover image

Юридически размисли бърху бъдещето на ЕС

проф. Жан-Дени Мутон

6,00 лв.

разгледай
cover image

Новият европейски пакт от март 2012 г. Договор за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз

доц. Атанас Семов

цената зависи от състоянието на книгата
6,00 - 8,00 лв.

разгледай
cover image

Съдът на ЕС и националната юрисдикция. Ролята на адвоката

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Преюдициалното запитване до Съда на Европейския съюз Предговор на Koen Lenaerts

д-р Александър Корнезов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Защитникът в наказателния процес на република България

Десислава Давидкова-Димитрова

12,00 лв.

разгледай
cover image

Европейска прокуратура

Иванка Которова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Взаимоотношенията между националния съд и съда на ЕС

доц. Атанас Семов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Споразумението в българския наказателен процес

Гергана Маринова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Субективната страна на престъплението

Стоян Стойков

10,00 лв.

разгледай
cover image

Отговорност на държавата за нарушаване на правото на ЕС

д-р Александър Корнезов

20,00 лв.

разгледай