Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Теория на демокрацията, книга 1 и 2 Съвременната дискусия, Класическите проблеми

Джовани Сартори

46,00 лв.

разгледай
cover image

Решения по трудовите дела на върховния съд на Република България 1987-1994г.

к.ю.н. Борис Михайлов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Свободата на печата в България Част втора: Изследвания върху законодателството 1901-1944 г.

Рашо Рангелов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Решения и определения на Конституционния съд на Република България 2009 г.

Благовест Пунев, Красен Стойчев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Пракитческо ръководство по трудовия договор Библиография, законодателни текстове, доктрина, съдебна практика

Димитър Марков, Райко Ошанов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Система на българското вещно право

д-р И.Фаденхехт

100,00 лв.

разгледай
cover image

Конституции буржуазных государств Европы

Г. С. Гурвич

18,00 лв.

разгледай
cover image

Конституции государств Американского континента, том 3

Г. С. Гурвич

15,00 лв.

разгледай
cover image

Конституции государств Американского континента, 1 том

Г. С. Гурвич

12,00 лв.

разгледай
cover image

Делба Съдебна практика по Закона за гражданското съдопроизводство

Кр. Т. Цончев, Хр. Максимов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник на действуващите съдебни закони в царството (1878 - 1938) Част II

Министерство на правосъдието

20,00 лв.

разгледай
cover image

Гражданский кодекс

Министерство юстиции РСФСР

15,00 лв.

разгледай
cover image

Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР

Министерство юстиции РСФСР

15,00 лв.

разгледай
cover image

Гражданский процессуальный кодекс РСФСРМ

Министерство юстиции РСФСР

15,00 лв.

разгледай
cover image

Сборникъ на действуващите закони по министерството на търговията, промишлеността и труда

55,00 лв.

разгледай
cover image

Търговски договори на НРБ, том 2 Избрани договори за търговия и корабоплаване, спогодби за търговия и плащане, търговски спогодби, спогодби за икономическо, индустриално и техническо сътрудничество за периода 1944 - 1967 година

Йордан Ласков, Пенко М. Пенков, Трифон Бърнев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Търговски договори на България Избрани търговски договори, спогодби и други икономически споразумения на България от 1878 до 1944 година.

Пенко М. Пенков, Трифон Бърнев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Законът в правната система на НР България

проф. Борис Спасов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Относно понятията представителна система и представителни органи

проф. Борис Спасов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Сесиите на народните съвети

ст. ас. Никола Мулешков

12,00 лв.

разгледай
cover image

Избрани съдебни речи, книга трета В. Д. Спасович

В. Д. Спасович

15,00 лв.

разгледай
cover image

Вещно право

Александър Джеров

8,00 лв.

разгледай
cover image

Кратка история на индустриалната собственост в България - 60 години патентно ведомство

Анна Ненова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Метаморфози на реториката през XX век

Донка Александрова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Кратък преглед на преговорните глави

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство за участие в работата на институциите на Европейския съюз

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Международно частно право Обща и специална част

проф. Иван Владимиров

10,00 лв.

разгледай
cover image

Парламентарно право

проф. Борис Спасов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателни и устройствени закони

Иван Палазов, Любен Андрейчев, Мирчо Лазаров, Никола Киндеков, проф. д-р Иван Г. Стоянов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Тарифно класиране и произход на стоките съгласно митническото законодателство на ЕС

Атанас Симеонов

14,00 лв.

разгледай
cover image

Теория судебных доказательств в советском праве (теорията за съдебните доказателства в съветското право)

акад. А. Я. Вышинский

30,00 лв.

разгледай
cover image

Авторско право върху произведения на изобразителното изкуство

Емил Лозев

70,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика, книга IV, 1931, 1932 г. Решения и определения на Върх. кас. съд, Върх. адм. съд и Св. Синод по всички закони и правилници

Гендо Цукев

100,00 лв.

разгледай
cover image

Сборникъ на законите и правилниците Обнародвани в "Държавен вестник" през 1942 година, Второ полугодие

35,00 лв.

разгледай
cover image

Юридически речник

Жерар Корню

100,00 лв.

разгледай
cover image

Основни договори на европейския съюз Том 1 и 2

Велислав Леков, проф. Орлин Борисов

цената зависи от състоянието на книгата
30,00 - 35,00 лв.

разгледай
cover image

Конституции государств Ближнего и Среднего востока

И. Д. Левин

15,00 лв.

разгледай
cover image

Конституции государств Юго-восточной Азии и Тихого океана

15,00 лв.

разгледай
cover image

Конституционализмът на САЩ Конституции, законодателство, решения на Върховния съд на САЩ

Нено Неновски, Пламен Киров, проф. д-р Евгени Танчев

32,00 лв.

разгледай
cover image

Вмесванвто в междудържавното право и обществото на народите

Георги П. Генов

55,00 лв.

разгледай
cover image

Международните отношения в Далечния изток през и след Втората световна война

Слава Стефанова

18,00 лв.

разгледай
cover image

Правни основи на външната търговия на народна Република България

25,00 лв.

разгледай
cover image

Криминалистика Ключови понятия, доказателства и разследвания

Ангел Биков

30,00 лв.

разгледай
cover image

Трудово възнаграждение

Любомир Радоилски

30,00 лв.

разгледай
cover image

Помагало за изпита за придобиване на юридическа правоспособност

Цветелина Златева

10,00 лв.

разгледай
cover image

Женевските конвенции от 1949 г. за защита жертвите на войната

Петко М. Радойнов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Практически аспекти на вписванията

Людмила Тенева

40,00 лв.

разгледай
cover image

Международное право

А. Фердросс

50,00 лв.

разгледай
cover image

Наказателно право на Народна република България, част 1 Особена част

Проф. д-р Иван Ненов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Правото на Съвета на Европа Към общоевропейско правно пространство

Флоранс Беноа - Ромер, Хайнрих Клебес

18,00 лв.

разгледай