Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Езикознание. Литературознание

cover image

Българска граматика Комплект учебници за шести, седми и осми клас на общообразователните училища

Колектив

35,00 лв.

разгледай
cover image

Животът на класиката Литературни епохи и направления, творби, произведения и проблеми

Пламен Тотев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Напред и назад

Божидар Кунчев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Балканският контекст на старобългарската писмена култура (VIII - XII век)

Надежда Драгова

8,00 лв.

разгледай
cover image

Литературна критика

Гийом Аполинер

15,00 лв.

разгледай
cover image

Поетът Хораций в ролята на земевладелец Годишник на Софийския университет, Факултет по западни филологии. Том LXVI, 1, 1972

Руска Гандева

30,00 лв.

разгледай
cover image

Овидий и населението на антична Добруджа

Руска Гандева

55,00 лв.

разгледай
cover image

Сравнително литературознание (Изтокът и Западът)

Виктор Жирмунски

20,00 лв.

разгледай
cover image

Въпроси на литературата и естетиката

Михаил Бахтин

35,00 лв.

разгледай
cover image

Как се пишат стихове

Владимир Маяковски

15,00 лв.

разгледай
cover image

Теория на литературата

Г. Н. Поспелов

13,00 лв.

разгледай
cover image

Язык и сознание

д-р. А. Р. Лурия

30,00 лв.

разгледай
cover image

Поезия и медия Кино, радио и реклама у Вапцаров и поетите на 40-те години на XX век

Георги Господинов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Традиция. Литература. Действителност. Проблеми на старогръцката литература в световното литературознание

Богдан Богданов

цената зависи от състоянието на книгата
20,00 - 25,00 лв.

разгледай
cover image

Речник на омонимните и омографните словоформи в българския книжовен език

Боримир Кръстев, Емилия Павлова, Минка Делчева

15,00 лв.

разгледай
cover image

Помагало по българска морфология> Глагол

Петър Пашов, проф. Руселина Ницолова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Антропоними в родословните структури от село Коноп (Кулфаллар)

Хасан Якуб Хасан

12,00 лв.

разгледай
cover image

Литературные очерки (1883-1886 г.)

С.Я. Надсона

125,00 лв.

разгледай
cover image

Изкуството на разказвача Изпълнение на епически произведения

Пенчо Пенчев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Чети по-бързо! Ръководство за бързо четене (speed reading) на печатни и виртуални текстове

проф. д-р. Петър Иванов

22,00 лв.

разгледай
cover image

Българска граматика

Никола Костов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Българска граматика Звукословие, видословие, словосъчинение, правопис, ударение, произношение и сведения за историята на езика и на писмото

Петър Ст. Калканджиев

55,00 лв.

разгледай
cover image

Семиотика

Ю. С. Степанов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Въображение и свобода Английски романтици за литературата и изкуството

д-р. Любка Сариева

15,00 лв.

разгледай
cover image

Избрани литературно-критически статии

В. Г. Белински

20,00 лв.

разгледай
cover image

Мирогледът на Достоевски

Николай Бердяев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Лингвистиката между строгите науки и свободните изкуства

Иван Касабов

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 18,00 лв.

разгледай
cover image

Алтера академика - списание за философия, хуманитаристика и социални науки година III кн. 1(9) пролет 2009

Миглена Николчина

цената зависи от състоянието на книгата
7,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Редактиране на различни видове литература

Колектив

50,00 лв.

разгледай
cover image

Българска семасиология

Станьо Георгиев

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 14,00 лв.

разгледай
cover image

Ръкописните учебници на Добри Чинтулов

Дочо Леков

10,00 лв.

разгледай
cover image

Руска литературна класика. Том 1 Литературни анализи

Петко Троев

цената зависи от състоянието на книгата
14,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Как се общува на български? Български език като чужд

Ася Асенова, Весела Шушлина, Елена Хаджиева, Йорданка Велкова, Радка Влахова

25,00 лв.

разгледай
cover image

Българската литература и книжнина през XIII век Агиография, химнография, историко-летописни съчинения, белетристика, апокрифи, Из сборниците на 13. век, писма, грамоти, приписки, надписи

Колектив

35,00 лв.

разгледай
cover image

Книга на Николай Райнов

Велика Андрейчева

20,00 лв.

разгледай
cover image

Иван Вазов: Разбори

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Литературният мит Владимир Василев

Сава Василев

28,00 лв.

разгледай
cover image

Афоризми

Оскар Уайлд

14,00 лв.

разгледай
cover image

Литературни портрети

Дьорд Лукач

15,00 лв.

разгледай
cover image

Скокове през времето Иван Радоев - духовен опит и творчество

Росица Димчева

20,00 лв.

разгледай
cover image

Психология на литературното творчество

Михаил Арнаудов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Гласовете на българския диаболизъм

Сборник

15,00 лв.

разгледай
cover image

Българската стилистика до 50-те години на ХХ век

Венче Попова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Лекции по общо езикознание

Еухенио Косериу

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 18,00 лв.

разгледай
cover image

Стилистиката и езиковото обучение

Мирослав Янакиев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Въведение в новата българска литература

Тончо Жечев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Спомените на една Змеица

Соня Димитрова

50,00 лв.

разгледай
cover image

Битолски надпис на Иван Владислав - самодържец български Старобългарски паметник от 1015-1016 година

Василка Заимова, Йордан Заимов

цената зависи от състоянието на книгата
20,00 - 25,00 лв.

разгледай
cover image

Литература и образование

Колектив

18,00 лв.

разгледай
cover image

The literature on the wrong side of the blanket: левите космополити

Мая Минкова

35,00 лв.

разгледай