Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Езикознание. Литературознание

cover image

Творбата - място в света

Валери Стефанов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Творбата - безкраен диалог

Валери Стефанов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Учебник по морфосинтаксис

Кирил Радев Сенсей

25,00 лв.

разгледай
cover image

Библията и българската литература

проф. д-р Иван Радев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Учебен наръчник за културен говор и речник на 2500 думи, които най-често се произнасян неправилно Как (не) трябва да говори всеки ученик, всеки студент, всеки образован българин

Боримир Кръстев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Йордан Радичков Биобиблиография 1929 - 2004

Мария Младенова, Светла Девкова, Силвия Найденова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Петър Берон Изследвания и материали

М. М. Гечев

28,00 лв.

разгледай
cover image

Хрониката на Жофруа дьо Вилардуен: Завладяването на Цариград

Проф. Всеволод Николаев

80,00 лв.

разгледай
cover image

Плагиатството като литературен проблем Опит за порицаващо оправдание

Ноеми Стоичкова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Френска граматика Фонетика, морфология, синтаксис

Д-р Петър Христофоров

10,00 лв.

разгледай
cover image

Критическо наследство на българския модернизъм 1 - 4 том

Колектив от Институт за литература в БАН

65,00 лв.

разгледай
cover image

Българска лексикология

Тодор Бояджиев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Тюркологията днес Предизвикателства и перспективи

Ирина Саръиванова, Милена Йорданова

16,00 лв.

разгледай
cover image

Стрелецът с око и половина

Бенедикт Лившиц

12,00 лв.

разгледай
cover image

Песента за Роланда според оксфордския ръкопис Digby 23 Увод, текст и превод, с 12 факсимилета, бележки, речник и показалец на собствените лични и местни имена

проф. Тома Ст. Томов

45,00 лв.

разгледай
cover image

Латински поети: Вегилий, Хораций, Тибулъ Част втора: обяснителни бележки

12,00 лв.

разгледай
cover image

Българските писатели и политическият живот в България 1944 - 1970 г.

Владимир Мигев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Литературознанието като възможност за избор Сборник в чест на Рая Кунчева

50,00 лв.

разгледай
cover image

Статуите на мисълта/The Statues of Thought В чест на професор Иван Малденов

Колектив

50,00 лв.

разгледай
cover image

Речник на старобългарски думи в днешните български говори

Мария Мъжлекова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Българска диалектология

Стойко Стойков

30,00 лв.

разгледай
cover image

Съпоставително езикознание Теория и методология

Андрей Данчев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Българско стихознание

Мирослав Янакиев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Пътят на Достоевски

16,00 лв.

разгледай
cover image

Романи - семиотични прочити

Ивайло Знеполски

20,00 лв.

разгледай
cover image

Вълшебният свят на романтизма

Донка Илинова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Поетика на сюжета и жанра

Олга Фрейденберг

цената зависи от състоянието на книгата
18,00 - 30,00 лв.

разгледай
cover image

Първи възрожденци

акад. Петър Динеков

15,00 лв.

разгледай
cover image

От Паисий да Раковски Статии по българското възраждане

проф. Иван Шишманов

9,00 лв.

разгледай
cover image

Блуждаеща естестика Българските символисти за символизма

Стоян Илиев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Прабългарският език в европейските езици

Борислав Иванов Иванов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Българска художествена проза

Петър Пондев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Балканские древности

18,00 лв.

разгледай
cover image

Балканские чтения - 1 Симпозиум по структуре текста

20,00 лв.

разгледай
cover image

Балканские чтения - 2 Симпозиум по структуре текста

20,00 лв.

разгледай
cover image

Идентификация по езика Въз основа на съвременната българска реч

Михаил Виденов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Диглосията С оглед на българската езикова ситуация

Михаил Виденов

40,00 лв.

разгледай
cover image

Поетика на старобългарската литература Основни принципи и проблеми

Красимир Станчев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Културната мисия на кръга "Мисъл"

Мирослава Кортенска

20,00 лв.

разгледай
cover image

Студии за езика на философията на ума

Ноам Чомски

90,00 лв.

разгледай
cover image

Изъ старата българска книжнина Книга 2: Книжовни и исторически паметници отъ второто българско царство

Иван Дуйчев

65,00 лв.

разгледай
cover image

Речник по семиотика Dictionary of Semiotics A-Z

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Детето и светът - между езика и речта

Божидар Ангелов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Творчеството е любов

Анастасия Първанова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Морфология на български книжовен език

Станьо Георгиев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Национеизъм и сугестия

Александър Войнов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Кратка история на българската литература

Светлозар Игов

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

The Noun A Contrastive English - Bulgarian Study

Jana Molhova

18,00 лв.

разгледай
cover image

Introducing language awareness

Leo Van Lier

15,00 лв.

разгледай
cover image

Хора от Темза. Английският роман през ХХ век

Кристин Жордис

15,00 лв.

разгледай