Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Езикознание. Литературознание

cover image

Курс по творческо писане Стъпка по стъпка

Йосип Новакович

цената зависи от състоянието на книгата
65,00 - 70,00 лв.

разгледай
cover image

Речник на старобългарски думи в днешните български говори

Мария Мъжлекова

цената зависи от състоянието на книгата
18,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Българска възрожденска литература Проблеми, жанрове, творци. Том 1, 2

Дочо Леков

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Справочник на семиотичните термини

Добрин Н.Добрев, Елка Добрева

12,00 лв.

разгледай
cover image

Практическа българска граматика

Петър Пашов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Импресионизъм и превод Импресионистичният стил в австрийската литература и проблеми на превода

Ана Димова

19,00 лв.

разгледай
cover image

Курс по обща лингвистика

Фердинанд дьо Сосюр

30,00 лв.

разгледай
cover image

Езикът и човекът

Емил Бенвенист

20,00 лв.

разгледай
cover image

Българският синтаксис - познат и непознат Увод в курса по синтаксис на съвременния български език

Петя Бъркалова

12,00 лв.

разгледай
cover image

Константин Павлов в българската литература и култура Изследвания, статии, есета

Пламен Дойнов

8,00 лв.

разгледай
cover image

Алтера - списание за пол, език, култура март 2006 брой 3

Миглена Николчина

15,00 лв.

разгледай
cover image

Писател - творба - възприемател През българското възраждане

Дочо Леков

14,00 лв.

разгледай
cover image

Проблеми за Българския език в Македония

ст. н. с. Иван Кочев

22,00 лв.

разгледай
cover image

Речник-индекс на Презвитер Козма

Ангел Давидов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Обучението по литература (Из опита на учителите - т. III)

Искра Котова, Лилия Дъбова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Литература и възраждане

Колектив

14,00 лв.

разгледай
cover image

Невидимият салон

Цветан Стоянов

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Как да редактираме свой или несвой текст

Мирослав Янакиев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Между имената и думите Творби, срещи и прочити

Илиана Павлова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Диалогът в литературнообразователния дискурс в средното училище

Адриана Дамянова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Граматика на комуникацията Функционално описание на българския език с оглед на изучаването му от чужденци

Боримир Кръстев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Литературата - новият поглед Сборник за зрелостници и кандидат-студенти

Симеон Янев

14,00 лв.

разгледай
cover image

Цитиращият човек в художествената литература

Никола Георгиев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Местоименни въпросителни изречения в съвременния български език

Мери Лакова

15,00 лв.

разгледай
cover image

За литературното наследство на Христо Ботевъ

Михаил Димитров

35,00 лв.

разгледай
cover image

История на чешката литература Част първа и втора

Величко Тодоров, Иван Павлов

45,00 лв.

разгледай
cover image

Човешката участ в творчеството на Атанас Далчев, Александър Вутимски и Александър Геров

Божидар Кунчев

цената зависи от състоянието на книгата
8,00 - 10,00 лв.

разгледай
cover image

Българска семасиология

Станьо Георгиев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Културни проблеми на българското литературно развитие

Александър Панов

30,00 лв.

разгледай
cover image

MYTOS и ΤEXΝE Опит върху българската литература от миналия век

Сава Сивриев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Ние, говорещите хора

Калина Иванова, проф. Руселина Ницолова

25,00 лв.

разгледай
cover image

Нацията - копнежи и употреба Алеко Константинов в контекста на модерните теории за нацията

Паулина Т.Стойчева

10,00 лв.

разгледай
cover image

Тестове по български език за кандидат-студенти 32 обучаващи и проверовъчни теста

Мария Илиева

10,00 лв.

разгледай
cover image

Езиковата култура на българина

Михаил Виденов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Монофонична и полифонична реч

Радка Влахова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Модели за интерпретация на сложното изречение в българския език

Йовка Тишева

10,00 лв.

разгледай
cover image

Словообразувателна и семантична структура на деноминалните глаголи в съвременния български книжовен език

проф. Василка Радева

25,00 лв.

разгледай
cover image

Под знака на модерността

Албена Вачева

15,00 лв.

разгледай
cover image

Театърът на Йордан Радичков

Димитър Стайков

35,00 лв.

разгледай
cover image

Адмиративът в съвременния Български език

Красимира Алексова

30,00 лв.

разгледай
cover image

Граматика на старобългарския език Фонетика. Морфология. Синтаксис.

Колектив

22,00 лв.

разгледай
cover image

Творбата - безкраен диалог

Валери Стефанов

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Помагало по история на славянските литератури Част II Славянски модернизъм

Рачо Чавдаров

10,00 лв.

разгледай
cover image

Социални полета на литературата

Яни Милчаков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Литература и национална самооценка

доц. Бистра Ганчева

25,00 лв.

разгледай
cover image

Сематично - функционални особености на прилагателните имена в съвременния български книжовен език Върху материал от прилагателните за пространствен размер и за цвят

Елена Тодорова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Семиотика. Реторика. Стилистика

Цветан Тодоров

цената зависи от състоянието на книгата
20,00 - 22,00 лв.

разгледай
cover image

Семиостилистика

Гергана Дачева

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Антропология на патриархалния език По материали на Ябланския край

Николай Найденов

цената зависи от състоянието на книгата
18,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Свят и смисъл Сборник в чест на проф. Валери Стефанов

Колектив

20,00 лв.

разгледай