Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Биология. Екология. Природни науки

cover image

Хомеопатично лечение за всички

д-р Мариян Иванов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Семеен наръчник по хомеопатия

Ален Орвийор

10,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на храненето

Т. Ташев

50,00 лв.

разгледай
cover image

Клинична хомеопатична материя медика

Иван Несторов

35,00 лв.

разгледай
cover image

Българска билка Билки. Гъби

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Мечките

Ради Царев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Мозъкът, това си ти

Дейвид Игълман

15,00 лв.

разгледай
cover image

Атлас по зоология Гръбначни животни

доц. Симеон Симеонов, Цоло Пешев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Функционални храни, хранителни добавки, хранителни технологии

проф.д-р Божидар Попов

цената зависи от състоянието на книгата
20,00 - 25,00 лв.

разгледай
cover image

Хората от водното стопанство Биографичен справочник

Колектив

12,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство за липидорегулаторите в клиничната практика - минало, настояще и бъдеще

Колектив, Людмила Г. Владимирова-Китова

30,00 лв.

разгледай
cover image

Нашите лекарствени растения - част 1 и 2 98 черно-бели и 57 цветни рисунки към текста. 176 черно-бели и 50 цветни рисунки към текста

д-р фарм. Нено Стоянов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Тялото Наръчник за употреба

Бил Брайсън

25,00 лв.

разгледай
cover image

Откривателят на природата Новият свят на Александър фон Хумболт

Андреа Улф

28,00 лв.

разгледай
cover image

Себичният ген

Ричард Докинс

25,00 лв.

разгледай
cover image

Приготвяне сбирки по естествознание

Ангел Ангелов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Зоология За учителските институти

Г. Козаров, Г. Паспалев, Д. Божков, Ив. Василев, П. Михайлова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Пътеводител в науката Биологически науки

Айзък Азимов

цената зависи от състоянието на книгата
18,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Делюзията Бог

Ричард Докинс

25,00 лв.

разгледай
cover image

Човекът

Илия Карагеоргиев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Методика на обучението по ботаника

В. А. Корчагина, В. Н. Беляева, В. Н. Фьодорова, С. А. Кивотов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Практическо ръководство по систематика на растенията

Д. Воденичаров, Д. Йорданов, Ст. Вълев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Зоология на гръбначните животни

проф. д-р. Г. В. Паспалев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на селското стопанство Учебник за студентите по биология

д-р. Здравко Стефанов Гунчев

15,00 лв.

разгледай
cover image

От черничевия лист до копринената нишка - книга 2, година X

Крум Дончев

8,00 лв.

разгледай
cover image

Водоплаващите птици Важен резерв за уве личаване на месодобива

Райко Дончев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Фауна на България. Гръбначни. Кратък определител

Николай Боев, Цоло Пешев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Микробиология

проф. Стоян Влахов

40,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство по генетика

Колектив

26,00 лв.

разгледай
cover image

Соломоновият пръстен Езикът на животните

Конрад Лоренц

12,00 лв.

разгледай
cover image

Биологията в помощ на човека Сборник от статии - първа част

Анастасия Кюлджиева, Емилия Жабленова, Илия Яков

7,00 лв.

разгледай
cover image

Земноводни

Л.Христов

12,00 лв.

разгледай
cover image

The origin of species/ Произходът на видовете Complete and fully illustrated/ Пълно и изцяло илюстрирано

Charles Darwin

15,00 лв.

разгледай
cover image

Геология и минералогия Ръководство за упражнения по геология с петрография

Красимира Станева

12,00 лв.

разгледай
cover image

Произходът на човека и половият отбор С 78 рисунки в текста

Чарлз Дарвин

30,00 лв.

разгледай
cover image

Животът на вълците

Жерар Менатори

25,00 лв.

разгледай
cover image

Птиците на природен парк Витоша

Иван Христов, Петър Шурулинков

40,00 лв.

разгледай
cover image

Биология Учебник за студенти по медицина и стоматология

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Пеперудите в България, включени в НАТУРА 2000 Ръководство за полево определяне

Стоян Бешков

55,00 лв.

разгледай
cover image

Геномът Автобиография на един биологичен вид в 23 глави

Мат Ридли

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Физиология на човека и животните

Атанас Сл. Тачев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Анатомия, морфология и систематика на безгръбначните животни

проф. Павел Ангелов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Наркотичните вещества - произход и употреба

Анета Йовкова, Даниела Йовкова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Промишлена технология за производство на мицел от висши гъби

д-р. Атанас К. Торев

45,00 лв.

разгледай
cover image

Симбиотични закваски от термофилни бактерии за производство на млечнокисели продукти

д-р.б.н. Наталия Корольова, к.б.н. инж. Мария Кондратенко

55,00 лв.

разгледай
cover image

Методи, алгоритми и устройства за измерване и контрол в биотехнологията

доц. инж. Александър Нейков, инж. Георги Вълевски, инж. Коста Джамбазис, инж. Крум Радонов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство за изучаване режима на подземните води

Колектив

70,00 лв.

разгледай
cover image

Рискът от наводнения ГИС моделиране на промените в околната среда за оценка на риска от наводнения

Марияна Николова, Стоян Недков

28,00 лв.

разгледай
cover image

Определител на растенията в България

Д. Граматиков, проф. Д. Делипавлов, проф. Д. Терзийски, проф. И. Ковачев, проф. И. Чешмеджиев, проф. М. Попова

150,00 лв.

разгледай
cover image

Обша хидрогеология и минерални води

Ив. Ж. Стоянов, Хр. Ст. Антонов

50,00 лв.

разгледай