Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Биология. Екология. Природни науки

cover image

Специална фитопатология Болести на културните растения в България

проф. Александър Христов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Фитопатология

доц. Лилия Белева, Кръстю Кръстев

14,00 лв.

разгледай
cover image

Морфологическо и агроботаническо проучване върху сортовия съставъ на срещащите се въ България полски и градински фасули

Любомир Градинаров

70,00 лв.

разгледай
cover image

Растителност на водоемите в България

Даки Йорданов, Христо Кочев

40,00 лв.

разгледай
cover image

Животните, обичащи ни повече от себе си

Юлия Глогова

5,00 лв.

разгледай
cover image

Земноводни

Л.Христов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Бозайниците в България Определител

Атила Седефчев, Васил Попов

55,00 лв.

разгледай
cover image

Фауна на България Кратък определител

Николай Боев, Цоло Пешев

35,00 лв.

разгледай
cover image

Международноправната регламентация по опазване чистотата на международните реки

Петко С. Стайнов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Душевна евгеника и образование

проф. д-р Михаил Герасков

30,00 лв.

разгледай
cover image

Империята на динозаврите

Вяра Минковска, Тодор Николов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Биология на възрастите

К.И.Пархон

20,00 лв.

разгледай
cover image

Физика

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Периферно и мозъчно кръвообращение при физически усилия

Виден Георгиев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Физиология на дървесните растения

доц. Николина Цветкова, проф. Димитър Коларов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Биология, технологии и болести по рибите Методи и технологии в рибовъдството. Втора част

д-р Николай Бояджиев

22,00 лв.

разгледай
cover image

Фитоценология

проф. Димитър П.Павлов

22,00 лв.

разгледай
cover image

Генетични основи на селекцията на селскостопанските животни

доц. Иван Венев, доц. Йова Василева, проф. д-р Цено Хинковски

20,00 лв.

разгледай
cover image

Сравнительная физиология животных Том 1-3

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Флора и растителност по пясъчните дюни в района на туристическия комплекс Слънчев Бряг

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Биология и болести по пчелите Учебник за техникумите по ветеринарна медицина

д-р Минко Пеловски, проф. д-р Георги Камбуров

15,00 лв.

разгледай
cover image

Газова хроматография

Н.Пецев, Хр. Димитров

35,00 лв.

разгледай
cover image

Растителна физиология и биотехнология

Йорданка Иванова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Обща биология

Б.Ботев, Р. Попиванов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Всичко за домашния терариум

Атанас Стаменов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Занимателная энтомология Научно-художественное издание

Н.Н. Плавильщиков

5,00 лв.

разгледай
cover image

Протозоология

проф. Васил Големански

10,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на екологията

Анелия Кенарова, Валентин Богоев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Пеперудите в България

Кр. Тулешков

50,00 лв.

разгледай
cover image

Катерицата в България

Георги Марков

50,00 лв.

разгледай
cover image

Физика с основи на биофизиката

проф. Виктор Врански, ст. преп. Радка Петрова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Специална фитопатология Болести по културните растения в България

проф. Александър Христов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Фитопатология

доц. Лилия Белева, Кръстю Кръстев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Лесоопазване

проф. д-р Димитър Стефанов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Ботаника

Димитър Делипавлов, Иван Колев, Михаил А.Христов, Стоян Димитров

10,00 лв.

разгледай
cover image

Биология на убежденията

Брус Липтън

12,00 лв.

разгледай
cover image

Природният и икономически потенциал на планините в България Том1: Природа и ресурси

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Опазване на природните ресурси

Оливър Оуен

12,00 лв.

разгледай
cover image

Ботаника

П.М.Жуковски

17,00 лв.

разгледай
cover image

Класификационна схема на типовете горски месторастения в НРБ

Колектив

22,00 лв.

разгледай
cover image

Ботаника Том1: Анатомия и морфология

Н.А.Комарницки, проф. В.Ф.Раздорски, проф. К.И.Майер, проф. Л.И.Курсанов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Палеонтоложки определител безгръбначни

Ангел Памукчиев, Виолета Чешмекджиева

25,00 лв.

разгледай
cover image

Определител на най-разпространените растения в България

Б.Ахтаров, Хр.Кантарджиев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Атлас по ботаника

Емануил Паламарев, Славчо Петров

15,00 лв.

разгледай
cover image

Учебник по ботаника Обща и приложна ботаника

Атанас Германов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Антропология Учебник за II кл. на народните прогимназии

д-р П. Недков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Аортна клапа и аорта

Колектив

50,00 лв.

разгледай
cover image

Съвременна фитотерапия

25,00 лв.

разгледай
cover image

Екзогенни промишлени минерали и скали

25,00 лв.

разгледай
cover image

Специална ентомология

И. Лечева, С. Григоров

25,00 лв.

разгледай