Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Биология. Екология. Природни науки

cover image

Флора на Добруджа

Борис Китанов, Иван Пенев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Човешката холограма Нова ера в квантовата биология

Робин Кели

12,00 лв.

разгледай
cover image

Акулата - зъбите на смъртта

Ксавие Маниге

12,00 лв.

разгледай
cover image

Атлас клетка и тъкани

Е.Чакъров, Чудомир Начев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Обща биогеография

Благой Груев, Богдан Кузманов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Биология на убежденията

Брус Липтън

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 14,00 лв.

разгледай
cover image

Диалектика на природата

Фридрих Енгелс

10,00 лв.

разгледай
cover image

Научни куриози Запознаване с 2000 години откривателство

Сирил Ейдън

12,00 лв.

разгледай
cover image

Пробиотици - минало, настояще и бъдеще

проф. дбн Христо Чомаков

28,00 лв.

разгледай
cover image

Кратък курсъ по зоология за студенти отъ аргономо-лесовъдския и витеринарно-медицинския факултетъ

проф. Ст. Консуловъ

35,00 лв.

разгледай
cover image

Обща биология

проф. Ст. Консуловъ

35,00 лв.

разгледай
cover image

Кристаллография / Кристалография Избранные труды

Вернадский Владимир Иванович

30,00 лв.

разгледай
cover image

Палеонтология

Васил Цанков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Функционални храни, хранителни добавки, хранителни технологии

проф.д-р Божидар Попов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Практическо ръководство за упражнения по био механика

д-р Петър Богданов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Гръбначните животни

15,00 лв.

разгледай
cover image

Обща биогеография

Асен Асенов

29,00 лв.

разгледай
cover image

Микроводорасли Масово култивиране и приложение

ст.н.с. д-р Христо Дилов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Екология

доц. д-р Байко Байков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Лесопарковете в България

инж. Димитър Г.Филизов, инж. Костадин В.Костов, инж. Михаил Н.Михайлов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Whale nation

Heathcote Williams

20,00 лв.

разгледай
cover image

Земеустройствено проектиране

проф. инж. Мичо П.Мичев

29,00 лв.

разгледай
cover image

Проблеми на крайселищните гори и лесопаркове

инж. Б.Минчев, инж. Д.Филизов, Пею Пеев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Възпроизводство и опазване на горските екосистеми

Колектив

22,00 лв.

разгледай
cover image

Справочник по дендробиометрия

инж. Константин Ташков, инж. Рашко Рашков, Проф. д-р Симеон Недялков

18,00 лв.

разгледай
cover image

Гората и защитата на почвата

Станчо Керенски, Стефан Ангелов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Лесопаркове Учебник за техникумите по озеленяване

инж. Владимир Манолов, инж. Йордан Д.Трифонов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Материали за български ботаниченъ речникъ

А.Явашев, Б.Давидов

60,00 лв.

разгледай
cover image

Фотографски определител на пеперудите в Европа

Пол Стери

29,00 лв.

разгледай
cover image

Определител на дневните пеперуди в Природен парк "Витоша" Том 1-2

Стоян Бешков

39,00 лв.

разгледай
cover image

Наръчник на дивечовъда

д-р инж. Георги Стенин, инж. Стефан Байчев

19,00 лв.

разгледай
cover image

Флора на НР България Том 6

Колектив

цената зависи от състоянието на книгата
39,00 - 40,00 лв.

разгледай
cover image

Флора на НР България Том 8

Колектив

цената зависи от състоянието на книгата
39,00 - 40,00 лв.

разгледай
cover image

Флора на НР България Том 4

Колектив

40,00 лв.

разгледай
cover image

Флора на НР България Том 7

Колектив

40,00 лв.

разгледай
cover image

Флора на НР България Том 5

Колектив

40,00 лв.

разгледай
cover image

Пеперудите в България

Кр. Тулешков

30,00 лв.

разгледай
cover image

Инструкция за бонитиране на дивечовите местообитания в НРБ

Колектив

28,00 лв.

разгледай
cover image

Ловното стопанство на България

д-р инж. Георги Стенин

40,00 лв.

разгледай
cover image

Атлас на гнездящите птици в България Atlas of Breeding Birds in Bulgaria

Колектив

100,00 лв.

разгледай
cover image

Фауна на Югозападна България Част 1

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Птиците на балканския полуостров Полеви определител

доц. Симеон Симеонов, ст. н.с. Таню М.Мичев

50,00 лв.

разгледай
cover image

Земноводни

Л.Христов

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 13,00 лв.

разгледай
cover image

Зоология на гръбначните животни Кратък курс

Цоло Пешев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Бозайници

Георги Марков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Рибите в Черно море

Колектив

40,00 лв.

разгледай
cover image

Атлас на ендемичните растения в България

Колектив

120,00 лв.

разгледай
cover image

Зоологически речник Български-латински-руски-английски

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Валеология

Ангел Шишков, доц. д-р Иван Топузов, проф. Климент Бойчев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Фауна на Тракия, том 1, 2 и 3 Сборник от статии

Колектив

80,00 лв.

разгледай