Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Биология. Екология. Природни науки

cover image

Обща биогеография

Асен Асенов

29,00 лв.

разгледай
cover image

Микроводорасли Масово култивиране и приложение

ст.н.с. д-р Христо Дилов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Екология

доц. д-р Байко Байков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Лесопарковете в България

инж. Димитър Г.Филизов, инж. Костадин В.Костов, инж. Михаил Н.Михайлов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Whale nation

Heathcote Williams

20,00 лв.

разгледай
cover image

Земеустройствено проектиране

проф. инж. Мичо П.Мичев

29,00 лв.

разгледай
cover image

Проблеми на крайселищните гори и лесопаркове

инж. Б.Минчев, инж. Д.Филизов, Пею Пеев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Възпроизводство и опазване на горските екосистеми

Колектив

22,00 лв.

разгледай
cover image

Справочник по дендробиометрия

инж. Константин Ташков, инж. Рашко Рашков, Проф. д-р Симеон Недялков

18,00 лв.

разгледай
cover image

Горско растително райониране на НРБ

доц. Виктор Донов, инж. Кирил Петрунов, инж. Стефан Т.Масъров, проф. Боян Захариев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Гората и защитата на почвата

Станчо Керенски, Стефан Ангелов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Лесопаркове Учебник за техникумите по озеленяване

инж. Владимир Манолов, инж. Йордан Д.Трифонов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Материали за български ботаниченъ речникъ

А.Явашев, Б.Давидов

60,00 лв.

разгледай
cover image

Фотографски определител на пеперудите в Европа

Пол Стери

29,00 лв.

разгледай
cover image

Определител на дневните пеперуди в Природен парк "Витоша" Том 1-2

Стоян Бешков

39,00 лв.

разгледай
cover image

Наръчник на дивечовъда

д-р инж. Георги Стенин, инж. Стефан Байчев

19,00 лв.

разгледай
cover image

Флора на НР България Том 6

Колектив

цената зависи от състоянието на книгата
39,00 - 40,00 лв.

разгледай
cover image

Флора на НР България Том 8

Колектив

цената зависи от състоянието на книгата
39,00 - 40,00 лв.

разгледай
cover image

Флора на НР България Том 4

Колектив

40,00 лв.

разгледай
cover image

Флора на НР България Том 7

Колектив

40,00 лв.

разгледай
cover image

Флора на НР България Том 5

Колектив

40,00 лв.

разгледай
cover image

Флора на НР България Том 9

Колектив

50,00 лв.

разгледай
cover image

Пеперудите в България

Кр. Тулешков

30,00 лв.

разгледай
cover image

Инструкция за бонитиране на дивечовите местообитания в НРБ

Колектив

28,00 лв.

разгледай
cover image

Ловното стопанство на България

д-р инж. Георги Стенин

40,00 лв.

разгледай
cover image

Атлас на гнездящите птици в България Atlas of Breeding Birds in Bulgaria

Колектив

100,00 лв.

разгледай
cover image

Фауна на Югозападна България Част 1

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Птиците на балканския полуостров Полеви определител

доц. Симеон Симеонов, ст. н.с. Таню М.Мичев

50,00 лв.

разгледай
cover image

Земноводни

Л.Христов

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 13,00 лв.

разгледай
cover image

Зоология на гръбначните животни Кратък курс

Цоло Пешев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Бозайници

Георги Марков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Рибите в Черно море

Колектив

40,00 лв.

разгледай
cover image

Атлас на ендемичните растения в България

Колектив

120,00 лв.

разгледай
cover image

Зоологически речник Български-латински-руски-английски

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Валеология

Ангел Шишков, доц. д-р Иван Топузов, проф. Климент Бойчев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Фауна на Тракия, том 1, 2 и 3 Сборник от статии

Колектив

80,00 лв.

разгледай
cover image

Фауна на България, том 20 Aves, част 1

Димитър Нанкинов, доц. Симеон Симеонов, Таню Мичев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Фауна на България, том 27 Mammalia

Васил Попов, Даниело Пешев, Цоло Пешев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Биофизика Книга 1. Теоретическая биофизика

А.Б.Рубин

30,00 лв.

разгледай
cover image

Следи на шелфа

Александър Кондратов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Животът-малка биологична енциклопедия

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Шестото измиране Неестествена история

Елизабет Колбърт

20,00 лв.

разгледай
cover image

Специална фитопатология Болести на културните растения в България

проф. Александър Христов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Морфологическо и агроботаническо проучване върху сортовия съставъ на срещащите се въ България полски и градински фасули

Любомир Градинаров

70,00 лв.

разгледай
cover image

Растителност на водоемите в България

Даки Йорданов, Христо Кочев

40,00 лв.

разгледай
cover image

Животните, обичащи ни повече от себе си

Юлия Глогова

5,00 лв.

разгледай
cover image

Бозайниците в България Определител

Атила Седефчев, Васил Попов

55,00 лв.

разгледай
cover image

Фауна на България Кратък определител

Николай Боев, Цоло Пешев

35,00 лв.

разгледай
cover image

Международноправната регламентация по опазване чистотата на международните реки

Петко С. Стайнов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Душевна евгеника и образование

проф. д-р Михаил Герасков

30,00 лв.

разгледай