Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Образование. Педагогика

cover image

Въведение в публицистиката

Тодор Абазов

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 16,00 лв.

разгледай
cover image

Сърцето си отдавам на децата

Василий Сухомлински

15,00 лв.

разгледай
cover image

Да възпиташ син Как синът ни израства истински мъж

Джийни Елиъм, Дон Елиъм

25,00 лв.

разгледай
cover image

Български език и литература За VII клас на гимназиите

Георги Цанев, Емил Георгиев, Малчо Николов, Цветан Минков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Психолингвистични проблеми на ранното детство

Фидана Георгиева Даскалова

30,00 лв.

разгледай
cover image

Психологическа рехабилитация при нарушения в поведението в детската възраст

В. С. Манова-Томова, проф. Генчо Пирьов, Р. Д. Пенушлиева

20,00 лв.

разгледай
cover image

Възпитание на децата от ранната възраст в детските заведения

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Експериментално проучване на нова програма по физическо възпитание в детските градини и изследване на нейното въздействие върху психическото и морфофункционалното развитие на децата от предучилищна възраст Автореферат

Адриан Константинов Стоев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Развитие на играта през ранна детска възраст Автореферат

Юлия Стоянова Митева

12,00 лв.

разгледай
cover image

Какво и как да разказваме на децата от предучилищна възраст

В.М.Федяевская

18,00 лв.

разгледай
cover image

Интегрални структури в учебното съдържание на средното училище Хуманитарно направление

Колектив

27,00 лв.

разгледай
cover image

Обща, възрастова и педагогическа психология

Б. Петрова, М. Иванов, Р. Милкова, Ст. Иванов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Педагогика Учебник за педагогическите училища

Д. Минчев, Ив. Величков, проф. Жечо Атанасов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Личността на ученика от трудововъзпитателното училище

доц. Виолета Борисова

18,00 лв.

разгледай
cover image

Наръчник за работата на профилактичните детски заведения

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Соматопедия

Ивайло Петров, Стефан Мутафов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Умствено изостанали деца Специално педагогическо изследване

проф. Златко Добрев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Психология и педагогика на ранното детство Под редакцията на Райна Драгошинова

Василка С.Манова-Томова, Райна Д.Съртмаджиева, Райна Ц.Арнаудова, Юлия С.Митева

20,00 лв.

разгледай
cover image

Психодиагностика на ранното детство

Тотко Татьозов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Проблеми на дефектологическата диагностика

В. Боянова, Д. Георгиева, Зл. Добрев

18,00 лв.

разгледай
cover image

Диагностика на отклоненията в психическото развитие на детето

Иван Карагьозов

28,00 лв.

разгледай
cover image

Психология и педагогика на ранното детство Под редакцията на Райна Драгошинова

Василка С.Манова-Томова, Райна Д.Съртмаджиева, Райна Ц.Арнаудова, Юлия С.Митева

10,00 лв.

разгледай
cover image

Психологично изследване на детето в начална училищна възраст

Борис Минчев, Весела Банова, Иван Башовски, Невена Минчева

45,00 лв.

разгледай
cover image

Умствено изостанали деца Диагностика и подбор за специално образование в Гърция и България

Даниела Вардулаки

28,00 лв.

разгледай
cover image

Диагностициране на деца при насочването им към помощно училище

Яни Андреев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Пеене и музика Учебник за институтите за начални учители

Борис Ибришимов, Генчо Гайтанджиев, Георги Торбов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Деца и семейства през погледа на социалния педагог

доц. Виолета Борисова

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Нервнопсихичните разстройства в училищната възраст

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Възрастова и педагогическа психология

Людмил Кръстев, Наталия Александрова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Диагностика на отклоненията в психическото развитие на детето и юношата

Иван Карагьозов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Интелект и възпитание

гл. ас. д-р Сийка Чавдарова-Костова

цената зависи от състоянието на книгата
30,00 - 35,00 лв.

разгледай
cover image

Детска психология с дефектология

проф. Генчо Пирьов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Личността на детето

доц. Дина Т.Ботаева, проф. Генчо Пирьов

28,00 лв.

разгледай
cover image

Познавателната самостоятелност на учениците

д-р Исаак Я.Лернер, к.п.н.н.с. Петър Д.Петров

10,00 лв.

разгледай
cover image

Да растеш без родители

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Да растеш със или въпреки своите родители

Колектив

18,00 лв.

разгледай
cover image

Наркомании Наръчник за родители и учители

проф. д-р Тодор Станкушев

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Обществена среда и социално-педагогическа дейност

доц. Виолета Борисова

17,00 лв.

разгледай
cover image

Педагогическа психология

Димо Йорданов, д-р Петър Николов, Наталия Александрова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Детство и творчество

проф. Генчо Пирьов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Педагогическа и психологическа диагностика За изследване на деца и ученици от предучилищна и училищна възраст

доц. Дина Батоева, Ели Драголова

48,00 лв.

разгледай
cover image

Естетическото възпитание в детската градина

Л.Ф.Островска, Н.А.Ветлугина

10,00 лв.

разгледай
cover image

Система на обучението по писане и краснопис

Стойка Здравкова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Тестове за диагностика на психичното развитие на детето

Катя Гетова, Райна Захариева

цената зависи от състоянието на книгата
20,00 - 25,00 лв.

разгледай
cover image

Алтернативи за децата в риск

доц. Виолета Борисова

цената зависи от състоянието на книгата
48,00 - 50,00 лв.

разгледай
cover image

Опитната и изследователската работа на учителя

Георги Георгиев-Бижков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Оптимизиран двигателен режим в детските градини Научно-практическа конференция Варна 28-30.10.1987

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Ски-спорт Учебник за студенти от ВИФ "Георги Димитров"

Колектив

12,00 лв.

разгледай
cover image

Програма за възпитание на детето от две до седем годишна възраст

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Руската музикална култура през последните десетилетия на XX началото на XXI век Сборник с доклади от международна научнопрактическа конференция

доц. Лъчезар Каранлъков, проф. д-р Анда Палиева

15,00 лв.

разгледай