Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Образование. Педагогика

cover image

Играта и играчката в живота на детето

Колектив

38,00 лв.

разгледай
cover image

Избрани страници из съчинения на писатели-педагози Педагогическа антология

18,00 лв.

разгледай
cover image

Книга за учителя на първа група в детската градина Част първа

15,00 лв.

разгледай
cover image

За писмената реч на учениците от началното училище Сборник статии

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

История на педагогиката Учебник за учителските институции

Жечо Атанасов, проф. Найден Чакъров

15,00 лв.

разгледай
cover image

Система на учебновъзпитателната работа в седми клас на ЕСПУ част 3

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Децата от предучилищна възраст и изкуството Книга за учителя

Лучия Ангелова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Диалогът в предучилищна възраст

Антоанета Абаджиева

20,00 лв.

разгледай
cover image

Дипломната работа не е лесна работа

проф. д-р Георги Бижков

15,00 лв.

разгледай
cover image

Комплексни функции на играчката

Колектив

35,00 лв.

разгледай
cover image

Детето и светът - между езика и речта

Божидар Ангелов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Общоразвиващите упражнения във всекидневието на децата Методическо ръководство

Мария Ганева, Татяна Сурчева

15,00 лв.

разгледай
cover image

Играта и нравственото формиране на детската личност Психолого-педагогическо изследване

доц. д-р Елка Петрова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Учение за активното образование Година втора. Книга 1

д-р П.М. Нойков

48,00 лв.

разгледай
cover image

Играта Социална система

Надежда Витанова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Сборникъ отъ теми и планове за съчинения въ средните училища и гимназиите

Ст. Костов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Методология и методи на педагогическите изследвания Учебник

проф. д-р Георги Бижков

40,00 лв.

разгледай
cover image

Обща теория и практика на пантомимата в четири тома Том 3: Мълчаливите птици

Александър Илиев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Реформаторска педагогика История и съвременност

проф. д-р Георги Бижков

25,00 лв.

разгледай
cover image

Методика на възпитателната дейност Първа книга

проф. Емилия Рангелова

18,00 лв.

разгледай
cover image

Запознаване с околната действителност в детската градина

Боряна Бонева, Мария Баракова, Синто Юлзари

15,00 лв.

разгледай
cover image

Играта на децата от предучилищна възраст

Милка Якова, Надежда Витанова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Методологически основи на дидактиката

Иван Марев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Избранные педагогические труды

Ю.К. Бабанский

20,00 лв.

разгледай
cover image

Обучение и психично формиране на личността

проф.д-р Атанас Стефанов Ников

15,00 лв.

разгледай
cover image

Всичко за пренаталното възпитание В помощ на детето, което ще се роди и на семейната двойка

Мари-Андре Бертен

25,00 лв.

разгледай
cover image

Педагогическото взаимодействие Опит за комплексен анализ

проф. Найден Чакъров

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Избрани педагогически произведения

К. Д. Ушински

15,00 лв.

разгледай
cover image

Превантивна и корекционно-възпитателна дейност с деца и младежи в съвременни условия

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Педагогически технологии за превантивна и корекционно-възпитателна работа с учениците Книга II

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Дидактика

Петър Петров

25,00 лв.

разгледай
cover image

Интелект и възпитание

гл. ас. д-р Сийка Чавдарова-Костова

35,00 лв.

разгледай
cover image

Децата гледат от нас Защо децата подражават на родителите си или не искат да приличат на тях

Сал Сивиър

30,00 лв.

разгледай
cover image

Теория на възпитанието

проф. Емилия Рангелова, проф. Жечо Атанасов, проф. Любен Димитров

25,00 лв.

разгледай
cover image

Педагогическа диагностика

проф. д-р Георги Бижков

40,00 лв.

разгледай
cover image

Педагогическа диагностика

Колектив

50,00 лв.

разгледай
cover image

Занимателни и изследователски езикови игри и задачи За IV-IX клас на ЕСПУ

Господин Делев

5,00 лв.

разгледай
cover image

Мислене и език в говорното развитие на децата

Дечо Денев

35,00 лв.

разгледай
cover image

Дидактика

Петър Петров

20,00 лв.

разгледай
cover image

Превод и културен трансфер Сборник в чест на доцент Анна Лилова

Ренета Килева - Стаменова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Военноморските сили на България 1879-2006

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

История уйгурской державы Голубые тюрки

Касым Масими

20,00 лв.

разгледай
cover image

Писменное объединение "Уйгур" История уйгурской державы

Касым Масими

20,00 лв.

разгледай
cover image

Театърът: Изживяно и изстрадано Лекции на Анастас Михайлов по актьорско майсторство

Анастас Михайлов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Съставът по художествено слово

Любомир Абаджиев

5,00 лв.

разгледай
cover image

Шестгодишният ученик

д-р Петър Николов, Цветан Асенов

7,00 лв.

разгледай
cover image

Материали за обучение на учащите се от пионерските лагери и средношколските бригади по безопасността на движението

Борис Петров

5,00 лв.

разгледай
cover image

Втори клас Четене Ръководство за учителя

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Изучаване на правилата за безопасно движение в 4, 5, 6 и 7 клас Методически насоки

Кръстю Бонков, Цанко Цонев

5,00 лв.

разгледай
cover image

Система на учебно-възпитателната работа в шести клас на ЕСПУ Част 2

Искра Котова, Милена Васева, Невена Матеева, Цветана Стамболиева

6,00 лв.

разгледай