Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Образование. Педагогика

cover image

Българско ски-училище Учебен план

25,00 лв.

разгледай
cover image

Проблеми на подбора на младите спортисти за спортните училища-интернати

35,00 лв.

разгледай
cover image

Методика на преподаването по волейбол Ръководство за студентите от НСА

Пенка Димитрова

25,00 лв.

разгледай
cover image

Функционални състояния Учебно помагало за студентите от НСА

Михаил Георгиев

35,00 лв.

разгледай
cover image

Физическата подготовка на спортиста

Кирил Аладжов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Периферно и мозъчно кръвообращение при физически усилия

Виден Георгиев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Ски-спорт Учебник за студенти от ВИФ "Георги Димитров"

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство за педагогическа практика по физическо възпитание

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Диалози за възпитанието Книга за родителите

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство за диагностика на интелектуалното развитие на деца от предучилищна възраст

Елена Георгиева, Ели Драголова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Психологически аспекти на словесното въздействие

Ева Илиева, Сава Джонев

28,00 лв.

разгледай
cover image

Педадогически технологии на взаимодействието в детската градина

Симо Иванов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Как да развием потенциала на детския мозък 12 революционни стратегии в помощ на родителите

Д-р Даниъл Сийгъл, Д-р Тина Пейн Брайсън

10,00 лв.

разгледай
cover image

Детето и окръжаващия го свят Съвети за интелектуалното възпитание на детето до 6-годишна възраст

Карлхайнц Зийк

6,00 лв.

разгледай
cover image

Българското училище и децата от турската етническа група

Оля Дейкова, Сюзан Чакър

25,00 лв.

разгледай
cover image

Игра и игрушка Пособие для воспитателя детского сада (пособие за възпитателя в детската градина)

Евгения Флерина

8,00 лв.

разгледай
cover image

Позитивно възпитание за децата в предучилищна възраст Как да отгледаме деца с творческо мислене, чувство за отговорност и добри маниери

Джейн Нелсън, Рослин Дафи, Черил Ъруин

15,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство за изследване на детето Част 1

Борис Минчев

цената зависи от състоянието на книгата
30,00 - 40,00 лв.

разгледай
cover image

История на учебното дело в България Учебник за педагогическите училища и учителските институти

Н. Ив. Ванковъ

20,00 лв.

разгледай
cover image

Възпитаване на въображението в сюжетно-ролевата игра

Елена Русинова

12,00 лв.

разгледай
cover image

Тестове за диагностика на психичното развитие на детето

Катя Гетова, Райна Захариева

25,00 лв.

разгледай
cover image

Диагностика на възпитаността на учениците

Доно Василев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Методически насоки за възпитателната работа в смесена възрастова група на детската градина

20,00 лв.

разгледай
cover image

Предучилищна педагогика Учебник - записки за 11 клас (2 степен) на ЕСПУ

Екатерина Попова, к.п.н. Стефка Алексиева

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Организация и съдържание на работата на помощник-възпитателя в детското заведение Учебно помагало за XI клас

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Психиатрия За студенти по специална педагогика

доц. д-р Райко Петров

12,00 лв.

разгледай
cover image

Велика дидактика

Ян Амос Коменски

35,00 лв.

разгледай
cover image

Педагогика

Ю. К. Бабански

20,00 лв.

разгледай
cover image

Пособия и игрища за телесно възпитание

Борислав Йорданов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на селското стопанство Учебник за учителските институти

Атанас Лаков, Иван Петров, Кирил Еников, Тодор Тодоров

10,00 лв.

разгледай
cover image

Екологично възпитание на децата от предучилищна възраст Енциклопедия за предучилищния педагог

Елка Янакиева

28,00 лв.

разгледай
cover image

Теория и методика на дидактическите текстове

проф. д-р Георги Бижков

25,00 лв.

разгледай
cover image

Обучение и психично формиране на личността Част 2

Атанас Ников

10,00 лв.

разгледай
cover image

500 съвета към преподавателя

Сали Браун, Фил Рейс

10,00 лв.

разгледай
cover image

Дидактични игри за 1-3 клас

Димитрина Гетова, Тома Боев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство за практическо обучение На студентите от педагогическите специалности

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Конструирането в опита на детето

Мария Баева

15,00 лв.

разгледай
cover image

Методи на възпитанието

Людмил Станоев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Подвижни и забавни игри За учениците от началния и средния курс

Венета Димитрова, Вера Добрева, Максим Матев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Образование в музея Състояние и перспективи в България

Иглика Мишкова

45,00 лв.

разгледай
cover image

Експериментална педагогика

Доно Василев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Методика на обучението по български език в началното училище

Стойка Здравкова

25,00 лв.

разгледай
cover image

Играта и играчката в живота на детето

Колектив

38,00 лв.

разгледай
cover image

Избрани страници из съчинения на писатели-педагози Педагогическа антология

18,00 лв.

разгледай
cover image

Книга за учителя на първа група в детската градина Част първа

15,00 лв.

разгледай
cover image

За писмената реч на учениците от началното училище Сборник статии

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

История на педагогиката Учебник за учителските институции

Жечо Атанасов, проф. Найден Чакъров

15,00 лв.

разгледай
cover image

Система на учебновъзпитателната работа в седми клас на ЕСПУ част 3

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Децата от предучилищна възраст и изкуството Книга за учителя

Лучия Ангелова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Диалогът в предучилищна възраст

Антоанета Абаджиева

20,00 лв.

разгледай