Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Образование. Педагогика

cover image

Наука със стил Писане на дипломен проект

Милена Цветкова

цената зависи от състоянието на книгата
18,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Колективната познавателна дейност и възпитанието на учениците

И.Б. Первин, М.Д. Виноградова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Детска литература за институтите за начални учители

Георги Веселинов, Жечо Атанасов, Надежда Ковачева, Симеон Янев, Тодор Янчев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Методика на възпитанието и обучението в детската градина

д-р. Ел. Тасева, П. Теохаров, С. Аврамова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство за семинарни упражнения по общи основи на педагогиката и дидактика

д-р. Елеонора Милева

28,00 лв.

разгледай
cover image

Учитель. Месечно педагогическо списание за учители и въспитатели Година първа 1893-94

Колектив

180,00 лв.

разгледай
cover image

Основно училище Месечно педагогическо списание за училищна практика и педагогическа литература

Колектив

100,00 лв.

разгледай
cover image

Учебник по пеене и методика на музикалното възпитание в детската градина За институтите за детски учителки

к.п.н. Цонка Шейтанова, Радка Кръчмарска, Савка Неделчева

10,00 лв.

разгледай
cover image

Ръчен труд Ръководство за нститутите за детски учителки

Димка Стоицева, Елена Христова, Иванка Шиварова, Цануша Петрова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Игри и танци за децата

Георги Андреев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Педагогика

Бончо Господинов, Вася Делибалтова, гл. ас. д-р Сийка Чавдарова-Костова

12,00 лв.

разгледай
cover image

Начални уроци по солфеж По системата на Трендафил Миланов за музикално възпитание и обучение по инструмент на деца от ранна възраст

Павлина Цонкова, Цанко Колев

50,00 лв.

разгледай
cover image

Диагностични аспекти във възпитателната работа

Мария К.Белова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Дидактически материали за обучението по педагогика. Част втора Сборник

Димитър А.Павлов, Жулиета Савова, Любен Попов, Пламен Денев, Руска Бабалова

25,00 лв.

разгледай
cover image

За психологията на ученика от началната училищна възраст

д-р. проф. Анна Люблинска

20,00 лв.

разгледай
cover image

Дидактика

Марин Андреев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Актуални проблеми на образователната наука по въпросите за сигурността

Димитър Йончев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на предучилищната педагогика

Колектив

14,00 лв.

разгледай
cover image

Педагогическа социология

Марин Андреев

30,00 лв.

разгледай
cover image

История на образованието и педагогическата мисъл в България Том втори - период на капиталистическо господство

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Всичко е език

Франсоаз Долто

8,00 лв.

разгледай
cover image

Сравнителна балетна педагогика Курс лекции

д-р Теодор Попов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Модели на педагогическо взаимодействие "семейство-детска градина"

Весела Гюрова, Димитър Гюров, Ирина Колева, Радослав Пенев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Възрожденски педагогически текстове

Марина Пиронкова, Стефан Стефанов

35,00 лв.

разгледай
cover image

Множеството интелигентности Нови хоризонти в теорията и практиката

Хауърд Гарднър

17,00 лв.

разгледай
cover image

Педагогика Учебник за средно общообразователно училище

доц. Емилия Василева, доц. Жулиета Савова, проф. Марин Андреев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Говориш ли правилно? Пишеш ли правилно?

Вяра Михайлова, Екатерина Котова

12,00 лв.

разгледай
cover image

История на Педагогическите учения и практики

Невена Филипова

25,00 лв.

разгледай
cover image

Влияние на алкохолната употреба върху семейството Алкохол-семейство

Георги Георгиев, Д. Коларова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Всяко дете е герой Важните уроци които не се учат в училище

Стела Даскалова

12,00 лв.

разгледай
cover image

Когато мама и татко работят много

Несия Ланиадо

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 13,00 лв.

разгледай
cover image

Структури на училищни системи: световен преглед Учебно пособие към лекционния курс по Сравнително образование на професор д.п.н. Николай Попов

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Първа национална школа по социални и педагогически проблеми на образователното дело

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Съвременни изисквания към учебника

Петър Петров

55,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство за малките и средните библиотеки

Л. Б. Хавкина

35,00 лв.

разгледай
cover image

Край на скуката в час! Как да вдъхновим децата да учат. 101 нестандартни решения за родители и учители

Рон Кларк

15,00 лв.

разгледай
cover image

Теория на възпитанието Очерци

Дечо Денев, Иван Иванов, Спаска Караиванова, Стефан Чернев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Интегралният подход в педагогическия процес

Петър Николов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Как се пише дипломна работа

Умберто Еко

цената зависи от състоянието на книгата
8,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Как децаата учат

Джон Холт

12,00 лв.

разгледай
cover image

Основни въпроси за обучението по пеене Част трета

проф. Иван Пеев

7,00 лв.

разгледай
cover image

Методическо ръководство по пиано

Джулия Ганева, Милена А.Куртева

12,00 лв.

разгледай
cover image

Ръководство за изследване на детето - част 2

Борис Минчев

55,00 лв.

разгледай
cover image

Национална конференция "Семейство, училище, общество в началото на XXI"

Колектив

12,00 лв.

разгледай
cover image

Детска психология Учебник за СОУ

Надежда Витанова

30,00 лв.

разгледай
cover image

Детска психология Учебник за институтите за детски учители

П. Николов, Ст. Жекова, Цв. Асенов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Педагогика на езика Наръчник по комуникативно преподаване и учене на английски език

Тодор Шопов

55,00 лв.

разгледай
cover image

Академични полета на социалната педагогика

Клавдия Сапунджиева

35,00 лв.

разгледай
cover image

Семейно възпитание

Пенка Костова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Равносметката 20 години Синдикат на българските учители

Миролюба Ячкова

30,00 лв.

разгледай