Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Медицина

cover image

Медицината

Олег Хинков

55,00 лв.

разгледай
cover image

Здравноосигурителни системи Съвременни и бъдещи перспективи за развитие

Тони Веков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Фармакология и токсикология Кратко ръководство за аптекарски ученици и помощници, за студенти - медици и фелшери

Данаил Димитров

85,00 лв.

разгледай
cover image

Общодостъпен лечебник С много фигури

В. В. Рахманов

250,00 лв.

разгледай
cover image

Развитието на аптечния въпрос в Австрия Принос към уреждането на аптечното дело у нас

Х. Н. Карастоянов

200,00 лв.

разгледай
cover image

Фармацевтически преглед Списание на българските фармацевти - брой 1/12, от юли 1899г. до юни 1900г.

Харалампий Карастоянов

500,00 лв.

разгледай
cover image

Фармакопея - част 1 Галенови препарати

Андрей Колар, Петър Данков

350,00 лв.

разгледай
cover image

Психози Разпознаване, Лечение, Преодоляване

проф. д-р Михаел Щарк

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Ортодонтия 2000

Николай Р. Леви

60,00 лв.

разгледай
cover image

Особености при патентоването на лекарства

Иван Иванов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Психиатрия в медицинската практика

Д. Голдберг, С. Бенджамин, Ф. Крийд

30,00 лв.

разгледай
cover image

Вътрешни болести том 1 Пропедевтика на вътрешните болести

Христо Маринов, Чудомир Начев

45,00 лв.

разгледай
cover image

Частна епизоотология и зоопрофилактика Учебник за студентите по ветеринарна медицина

Гиргин Гиргинов, гл. ас. Тодор Илиев, проф. д-р Емил Йовчев, Рашко Арсов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Lingua Latina Medicinalis/ Медицински латински език

В. Николова, И. Колева

30,00 лв.

разгледай
cover image

Кожни прояви при вътрешни болести

проф. д-р В. Х. Андреев, проф. д-р. Н. Б. Златков

45,00 лв.

разгледай
cover image

Медицинска деонтология и медицинско право

доц. д-р Петко Лисаев

40,00 лв.

разгледай
cover image

Глобалната кофеинизация Истината за най-разпространените легални наркомании. Медицински справочник

проф. д.ик.н. Димитър Иванов

цената зависи от състоянието на книгата
40,00 - 48,00 лв.

разгледай
cover image

Оперативная хирургия/ Оперативна хирургия Под общей редакцией проф. И. Литтманна/ Под общата редакция на проф. И. Литман

Колектив

150,00 лв.

разгледай
cover image

Наръчник на бъбречно болното дете

доц. д-р Д.Близнакова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Библия на витамините

Ърл Миндъл

20,00 лв.

разгледай
cover image

Радиестезия: Част 1, 2 Енциклопедия

Мария Мандаджиева

100,00 лв.

разгледай
cover image

Компендиум по история на фармацията

Валентина Б.Петкова

25,00 лв.

разгледай
cover image

Диагноза и лечение на безсъзнателните състояния

Александър Монов

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Физическо развитие на деца и подрастващи в България на границата между XX и XXI век/ Physical development of children and youths in Bulgaria on the borderline between 20th and 21st century

д-р Йордан Йорданов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Практическо ръководство за лечение на пациенти с шизофрения на Американската психиатрична асоциация

Колектив

25,00 лв.

разгледай
cover image

Генетика Проблеми, постижения, перспективи

проф. Генчо Генчев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Диагностични указания и насоки за третиране на психичните разстройства в общата практика МКБ-10 глава V Версия за общата практика

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Психични и поведенчески разстройства Клинични описания и диагностични указания. Таблици за прекодиране между МКБ-10 и МКБ-9

Колектив

30,00 лв.

разгледай
cover image

Психопатология Курс лекции за студенти по психология

доц. д-р Коста Заимов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Медицинска етика

Людмила Гатева, Маргарита Митова, Цекомир Воденичаров

18,00 лв.

разгледай
cover image

Урологична диагностика

доц. Александър Лилов, проф. д-р Тодор Патрашков

24,00 лв.

разгледай
cover image

Микро-биологично изследване на млякото млечните продукти

Проф. д–р б.н. Христо Чомаков

цената зависи от състоянието на книгата
18,00 - 30,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна медицина Учебник за студенти по медицина

проф. д-р. Стойчо Раданов, проф. Иван Г.Попвасилев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Живот с изкуствена става

доц. д-р Панайот Танчев, проф. д-р Петер Матцен

8,00 лв.

разгледай
cover image

Биолокация - приложна радиестезия, том 2 Многомерна медицина. Система за самодиагностика и самоизцеление на човека

Людмила Пучко

цената зависи от състоянието на книгата
50,00 - 75,00 лв.

разгледай
cover image

Библиотека "Назадъ къмъ природата" и списание "Природенъ лекаръ" (Назад към природата, Природен лекар) Различни броеве, подвързани в едно книжно тяло

д-р Кирил Йорданов

85,00 лв.

разгледай
cover image

Учебник по фармакология за стоматолози За студенти, специализанти и докторанти

проф. д-р Надка Бояджиева

25,00 лв.

разгледай
cover image

Да се научим да живеем с болестта рак Книга-наръчник за пациенти болни от рак и техните близки

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Nova Terminologia Medica Polyglotta et Eponymica / Нова медицинска полиглотна и епонимна терминология на седем езика На седем езика: Latinum, български, русский, english, français, deutsch, Español

Петя Г.Арнаудова

100,00 лв.

разгледай
cover image

Разходи, качество и резултати в здравеопазването Книга на термините на ISPOR

Колектив

60,00 лв.

разгледай
cover image

Histoire de la médecine/ История на медицината Nouvelle encyclopédie de la médecine/ Нова енциклопедия на медицината

Колектив

35,00 лв.

разгледай
cover image

Лечебна физкултура при домашни условия

Георги Д.Каранешев, Любомир А.Тодоров

7,00 лв.

разгледай
cover image

Атлас по анатомия

д-р. Адолфо Касан

30,00 лв.

разгледай
cover image

Компендиум Учебна програма за придобиване на образувателна степен Магистър по Дентална Медицина.Лекционен курс за студентите по дентална медицина 5 и 6 семестър

доц. д-р. Лидия Катрова

25,00 лв.

разгледай
cover image

Инфекциозни болести Учебник

доц. д-р. Майда Тихолова

65,00 лв.

разгледай
cover image

Физиология на човека Учебник за студенти по фармация

доц. А. Логофетов, доц. Л. Митова

40,00 лв.

разгледай
cover image

Цитология обща хистология обща ембриология

проф. д-р. Вл. Овчаров, проф. д-р. Цв. Такева

30,00 лв.

разгледай
cover image

Топографска анатомия Учебник за студенти по медицина и стоматология с 130 фигури в текста

проф. В. Ванков, проф. К. Ичев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Паразитология Учебник за медицинските университети

акад. Радой Попиванов, доц. д-р. Иван Буланов, доц. д-р. Илия Ватев, доц. д-р. Цветана Маринова, проф. Ботю Ботев, проф. Мария Цонева-Манева

12,00 лв.

разгледай
cover image

Дерматология и венерология Учебник за студенти по медицина и стоматология

проф. д-р. Н. Б. Златков, проф. д-р. Н. К. Цанков

55,00 лв.

разгледай