Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Право

cover image

Курс по обща теория на правото: Увод Методология на правото

проф. Венелин Ганев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Българско застрахователно право

Поля Голева

цената зависи от състоянието на книгата
25,00 - 28,00 лв.

разгледай
cover image

Съвременни частноправни проблеми

проф. д-р Витали Таджер

12,00 лв.

разгледай
cover image

Издателски договори за литературни произведения

Ангел Манчев

25,00 лв.

разгледай
cover image

Как да придобия законно второ гражданство Как да получим втори паспорт

Колектив

8,00 лв.

разгледай
cover image

Съд на Европейските общности Избрани решения. Том 1-2

Албена Димитрова

55,00 лв.

разгледай
cover image

Право на международния транспорт

проф. Иван Владимиров

15,00 лв.

разгледай
cover image

Международно-правна закрила на инвестициите

Цветана Каменова

12,00 лв.

разгледай
cover image

Социална политика и администрация

Светлинка Христова, Христо Христов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Примерни външнотърговски договори

Колектив

15,00 лв.

разгледай
cover image

Интелектуална собственост Промишлен дизайн

Борислав Борисов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Мерки срещу финансирането на тероризма Международна и национална уредба

Чавдар Стоянов

16,00 лв.

разгледай
cover image

Международно публично и международно наказателно право Статии

Чавдар Стоянов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Защита на правото на издръжка

Йончо Пеков

20,00 лв.

разгледай
cover image

Договорът - практическо ръководство за търговски и граждански договори

Захари Торманов

55,00 лв.

разгледай
cover image

Една програма за управление

Атанас Яранов

55,00 лв.

разгледай
cover image

Договорът за организирано туристическо пътуване

Захари Турманов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Решения и определения на Върховния касационен съд, наказателни отделения, и на Върховния административен съд, том 1. Януарий, февруарий и мартъ /януари, февруари и март

Министерство на правосъдието

20,00 лв.

разгледай
cover image

Европейско и национално антидискриминационно правно регулиране Учебно помагало

Емилия Друмева, Ирена Илиева, Цветана Каменова

цената зависи от състоянието на книгата
52,00 - 55,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник законов России (Сборник закони на Русия) С последними изменениями и дополнениями

Лукьянов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Консулски функции в семейните правоотношения

Йорданка Зидарова

цената зависи от състоянието на книгата
28,00 - 30,00 лв.

разгледай
cover image

Някои правни аспекти на проблема за разоръжаването

Слава Стефанова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Правомощия на Народното събрание в международните отношения

Димо Попов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Паспорти, адресна регистрация, жителство Сборник от закони, укази, правилници, наредби, инструкции и други

Христо Маринов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Конституционно право

Емилия Друмева

40,00 лв.

разгледай
cover image

История на дипломацията, 1 том

В. П. Потемкин

25,00 лв.

разгледай
cover image

Данъчно право Обща част. Данъчен процес

проф. д-р Иван Г. Стоянов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Международни договори на България Актуализация на том 1

Маргарит Ганев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Конституционно право

Емилия Друмева

45,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник източници на международното частно право, том 1

Николай Натов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Конституционно право

Емилия Друмева

40,00 лв.

разгледай
cover image

Международноправни и конституционно-правни аспекти на кипърския въпрос

Златко Димитров

50,00 лв.

разгледай
cover image

Недействителност на административните актове

проф. Кино Лазаров

15,00 лв.

разгледай
cover image

Обективно съединяване на искове в гражданския процес

Огнян Стамболиев

40,00 лв.

разгледай
cover image

Курс по обща теория на правото Увод. Методология на правото

Венелин Ганев

18,00 лв.

разгледай
cover image

Закрилата на децата Международни актове в гражданскоправната област

25,00 лв.

разгледай
cover image

Обезщетяване на пострадали при пътнотранспортни произшествия

Поля Голева

30,00 лв.

разгледай
cover image

Правна защита на потребителите

Чудомир Големинов

цената зависи от състоянието на книгата
20,00 - 28,00 лв.

разгледай
cover image

Трудове по международно право Том шести

50,00 лв.

разгледай
cover image

Практика на арбитражния съд при българската търговско-промишлена палата 1985-1988г.

Константин Попов

25,00 лв.

разгледай
cover image

История на дипломацията Томъ първи

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Българското гражданство Материалноправни и процесуални аспекти

Веселин Цанков

55,00 лв.

разгледай
cover image

Унифиране на международното частно право

Цветана Каменова

20,00 лв.

разгледай
cover image

Екстрадацията и европейската заповед за арест

Гергана Маринова

50,00 лв.

разгледай
cover image

Арбитраж по частноправни спорове

Живко Сталев

50,00 лв.

разгледай
cover image

Международноправната регламентация по опазване чистотата на международните реки

Петко С. Стайнов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Сближаване на българското законодателство с правото на европейската общност Трудове, том 1 (1998)

Колектив

40,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебната власт в България

Димитър Токушев

50,00 лв.

разгледай
cover image

Облигационно право Отделни видове облигационни отношения

проф. Александър Кожухаров

15,00 лв.

разгледай
cover image

Облигационно право Общо учение за облигационното отношение

проф. Александър Кожухаров

10,00 лв.

разгледай