Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Българска литература

cover image

Сто медени ручея Пчеларски разкази

Колектив

5,00 лв.

разгледай
cover image

Стара българска литература Том пети: Естествознание

Анисава Милтенова

цената зависи от състоянието на книгата
22,00 - 30,00 лв.

разгледай
cover image

Повече тишина

Иван Методиев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Спорове по закона за изобретенията и рационализациите и правилника за приложението му

Боян Йосифов

цената зависи от състоянието на книгата
25,00 - 27,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство и калкулации в индустриалните предприятия - част 1 и 2 Отчетност и счетоводство

проф. Бойчо П. Бойчев

40,00 лв.

разгледай
cover image

Граматика на журналистиката Избрани четива за световния опит в журналистиката

Тодор Абазов

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 15,00 лв.

разгледай
cover image

Психотрониката - история, проблеми, перспективи

Кубрат Томов

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Обща теория на финансите

проф. д-р Надежда Николова

14,00 лв.

разгледай
cover image

Растениевъдство - том 4 Технически и тиквени култури

акад. Атанас Попов, акад. Кирил Павлов, акад. Павел Попов

30,00 лв.

разгледай
cover image

Международни актове и договори (1648 - 1918 г.)

доц. Слава Стефанова

50,00 лв.

разгледай
cover image

Медиа Общество социология на медиите и масовата комуникация

д-р. Катя Михайлова

85,00 лв.

разгледай
cover image

Измерения на българската медицина

Сборник

22,00 лв.

разгледай
cover image

Цветно семепроизводство

Надежда Николова

14,00 лв.

разгледай
cover image

Декоративно овощарство

Иван Желев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Голямата шахматна дъска Американското превъзходство и неговите геостратегически императиви

Збигнев Бжежински

цената зависи от състоянието на книгата
12,00 - 18,00 лв.

разгледай
cover image

Птици на тропиците

Симеон Д. Симеонов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Норми и разценки за изместване на временни и полупостоянни руднични жп линии (в сила от 1. VIII. 1968 г.) Корегирани с К=0.943 и тарифни ставки при петдневната работна седмица

Държавно минно предприятие "Марица-изток"

30,00 лв.

разгледай
cover image

Шопски летопис: Разкази и одумки

Дани Чакалова

цената зависи от състоянието на книгата
30,00 - 50,00 лв.

разгледай
cover image

Грешките на херметизма и езотеризма, шифърът на да Винчи и истината за Иисус Христос

Божидар Палюшев

40,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на Върховния съд на НР България Наказателна колегия 1971

Иван Войводов, Милчо Кръстев, Неделчо Ралев

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 18,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебна практика на Върховния съд на НР България Наказателна колегия 1968

Иван Войводов, Милчо Кръстев, Неделчо Ралев

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 18,00 лв.

разгледай
cover image

Семейният кодекс и реформата в семейното право

проф. д-р Лиляна Ненова

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Цветя за нашия дом

Г. Папазова, Р. Цанкова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Рози

проф. Васил Стайков

10,00 лв.

разгледай
cover image

Декоративни рози

Надежда Николова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Преходът - от комунизъм към посткомунизъм

Йордан Венедиков

30,00 лв.

разгледай
cover image

Цветарство Учебник за студентите от ВСИ "Васил Коларов" със специалност лозаро-градинарство

доц. Недялка Николова-Христова, проф. Васил Ангелиев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Зайцевъдство Учебник за студентите по зооиженерство

проф. д-р Надежда Дамянова

12,00 лв.

разгледай
cover image

Страници за българското масонство

проф. Митко Иванов

цената зависи от състоянието на книгата
8,00 - 10,00 лв.

разгледай
cover image

Декоративни рози

Иван Грошков, проф. Васил Ангелиев, Росица Бъчварова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Култивиране на кладница Практическо ръководство

гл. ас. д-р. Славчо Савев, доц. д-р. Стефан Мирчев, инж. Теодор Неделин

7,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на предприемачеството Учебно пособие

Венета Христова, Петър Кънев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Идеите за историята (ХХ век)

Желязко Стоянов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Палми Пътеводител за любителя

Диана Венкова, доц. Анелия Пенчева

15,00 лв.

разгледай
cover image

Растителността на България Карта в М 1:600 000 с обяснителен текст

проф. Иван Бондев

50,00 лв.

разгледай
cover image

История на българите С поправки и добавки от самия автор

Константин Иречек

15,00 лв.

разгледай
cover image

Цветарство Учебник за техникумите по зелено строителство

А. Чернев, В. Ангелиев, В. Краус, Д. Н. Дюлгеров

25,00 лв.

разгледай
cover image

Физиогномия

Александър Якимов

цената зависи от състоянието на книгата
18,00 - 20,00 лв.

разгледай
cover image

Стилистиката и езиковото обучение

Мирослав Янакиев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Въведение в новата българска литература

Тончо Жечев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Лесозащита Учебник за студентите от ВЛТИ

доц. инж. Георги Ганчев

цената зависи от състоянието на книгата
25,00 - 30,00 лв.

разгледай
cover image

Формиране на старобългарската култура VI - XI век

Станчо Ваклинов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на правото Учебно помагало. Гражданско право - обща част. Вещно право. Облигационно право. Търговско право.

ас. Милен Иванов, гл. ас. д-р. Христина Атанасова, ст. ас. Христо Дочев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Махалото Практическо ръководство Ментална редиестезия

Таня Тсиолакиду

22,00 лв.

разгледай
cover image

Просвета, год. II, кн. 1, септември 1936. Списание на Просветния съюз в България

Петър Мутафчиев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Апитерапия и основи на пчеларството Лечение с пчелни продукти

д-р Стоймир Младенов, инж.Миленко Радосавович

цената зависи от състоянието на книгата
28,00 - 30,00 лв.

разгледай
cover image

Педагогическо майсторство

Дечо Денев

цената зависи от състоянието на книгата
15,00 - 18,00 лв.

разгледай
cover image

Диагностика на възпитаността на учениците

Доно Василев

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Прекратяване на трудовия договор

Кругер Милованов

цената зависи от състоянието на книгата
7,00 - 8,00 лв.

разгледай
cover image

Защо сме такива? В търсене на българската културна идентичност

Иван Еленков, Румен Даскалов

30,00 лв.

разгледай