Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Счетоводство. Данъци

cover image

Счетоводството на малкото предприятие

проф. д-р Иван Душанов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Данъци и данъчно облагане

Емил Калчев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на счетоводната отчетност и съдебно-счетоводните експертизи

проф. Александър П.Георгиев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Как сам да си бъдете счетоводител - 1-ва част

Стоян Гичев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство на банките

Лилия Рангелова, Румяна Пожаревска, Стоян Стоянов

8,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство на едноличния търговец

Димитър Косев

7,00 лв.

разгледай
cover image

Управленско счетоводство

Бойчинка Йонкова

25,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на счетоводството

Бойчинка Йонкова, Диана Петрова, Емилия Миланова, Румяна Пожаревска, Снежана Башева

12,00 лв.

разгледай
cover image

Новото данъчно законодателство през 2008 година Нормативен текст на данъчните закони. Коментар на промените в данъчното законодателство. Писма на НАП при МФ. Данъчни декларации.

Анета Георгиева, д-р. Любка Ценова, д-р. Людмила Мермерска, Ивайло Кондарев, Красимира Узунова, Николай Ризов, Цветана Янкова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Плоският данък 2008 г. Коментар на Закона за данъците върху доходите на физическите лица

Георги Конев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Курс по теория на счетоводството Учебник за дистанционно обурение

Доц. д-р Трифон Трифонов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Финансови начети Систематизирани решения на върховния съд на НРБ за 1953 - 1956 г.

Димитър Златинов, Никола Янев

цената зависи от състоянието на книгата
10,00 - 12,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство и калкулации в индустриалните предприятия - част 1 и 2 Отчетност и счетоводство

проф. Бойчо П. Бойчев

40,00 лв.

разгледай
cover image

Теория на счетоводството

доц. В. Гериловски

30,00 лв.

разгледай
cover image

Одит на финансовите отчети Учебно методическо пособие

Дамян Дамянов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство и анализ на баланса

проф. Коста Пергелов

цената зависи от състоянието на книгата
23,00 - 25,00 лв.

разгледай
cover image

Организация и технология на счетоводството в търговските дружества

гл. ас. Диана Крумова, доц. д-р. Росица Симеонова, доц. Екатерина Аверкович

20,00 лв.

разгледай
cover image

Управленско счетоводство Сборник от задачи, тестове и казуси

Колектив

20,00 лв.

разгледай
cover image

Закон за данък върху общия доход С пояснения и практика

Владимир Григоров

12,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебно-счетоводни експертизи Учебник за дистанционно обучение

доц. д-р Михаил Дочев, ст. ас. Христо Дочев

12,00 лв.

разгледай
cover image

Обществено осигуряване на членовете на ТКЗС

Лиляна Велчевска

10,00 лв.

разгледай
cover image

Адвокатската защита в пенсионното производство

Велемир Георгиев, Лука Василев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Взаимно осигуряване членовете на трудово-производителните кооперации Обезщетения, помощи и пенсии

Велемир Георгиев

17,00 лв.

разгледай
cover image

Данъчна система и данъчен контрол в Република България

доц. д-р Бисер Славков

12,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на счетоводството

доц. д-р Любен Петров

10,00 лв.

разгледай
cover image

Двустранно фирмено счетоводство Отчитане по обекти/ Практически курс

проф. Димитър Косев

28,00 лв.

разгледай
cover image

Справочник по счетоводна отчетност на стопанските организации

доц. Георги Тодоров, доц. Кальо Донев, доц. Никола Бакалов, Доц. Радослав Радев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Финансово право Специална част

проф. Страшимир Кучев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Теория на счетоводството

Проф. д-р Марин Димитров, проф. д-р Мария Павлова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство на застрахователите

Мариана Михайлова, Мая Начкова, Стоян Стоянов

12,00 лв.

разгледай
cover image

Банково счетоводство Учебно-методическо пособие

Валерий Александров, Венцислав Вечев, д-р Диана Ималова, д-р Румяна Маринова

28,00 лв.

разгледай
cover image

Разследване на престъпления свързани с избягване на данъчни задължения

Иван Видолов

45,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство Том 1

Александър Колчев, Александър Митов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Двустранно фирмено счетоводство- практически курс Бизнескомбинации. Документиране и инвентаризация. Схеми за информационни връзки.

проф. Димитър Косев

28,00 лв.

разгледай
cover image

Практическо счетоводство том 1 Закон за счетоводството. Национални счетоводни стандарти. Национален сметкоплан.

Александър Митов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Sams Teach Yourself SAP R/3 in 24 Hours

Danielle Larocca

40,00 лв.

разгледай
cover image

Наръчник по счетоводство на малки и средни предприятия Сметкоплан/ Счетоводни стандарти/ Закон за счетоводството/ Закон за МСП

Даниела Дурина, Стоян Дурин

15,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводен анализ на фирмата. Част първа Управленско счетоводство

Доц. д-р Трифон Трифонов

цената зависи от състоянието на книгата
18,00 - 25,00 лв.

разгледай
cover image

Защита на финансово-данъчната система от правонарушения

Румен Владимиров

10,00 лв.

разгледай
cover image

International Business Transactions/ Международни бизнес транзакции A Problem-oriented Coursebook (American Casebook)/ Проблемно ориентиран учебник (американски случай)

Колектив

180,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство на едноличния търговец и на търговските дружества

доц. Дучка Добрева, доц. Екатерина Аверкович, доц. Йонка Йотова, ст.ас. Росица Симеонова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Стратегическо счетоводно бюджетиране Управленски счетоводен анализ

доц. Трифон Трифонов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводна отчетност и анализ на баланса на транспортните организации Сборник от задачи

Стоян Дурин

15,00 лв.

разгледай
cover image

Банково счетоводство

Даниела Фесчиян, Снежана Башева, Стоян Стоянов

19,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство в публичния сектор

Даниела Фесчиян, Камелия Савова, Стоян Стоянов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Курс по счетовдство на предприятието

проф. д-р Иван Душанов, Проф. д-р Марин Димитров

25,00 лв.

разгледай
cover image

Данъчни хитрости Някои начини за по-малки данъци и осигуровки

Стоян Гичев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Данъчно признаване на разходите за фирмите

Стоян Гичев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Речник на счетоводните термини

Димитър Радонов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство на фирмата

Доц. д-р Васил Божков, Доц. д-р Георги Илиев, Славка Петрова

15,00 лв.

разгледай