Този сайт използва "бисквитки" (cookies), които ни помагат да предоставим пълната фукнционалност на сайта и да подобрим нашата онлайн услуга. Продължавайки да разглеждате и използвате този сайт, Вие се съгласявате с използването на "бисквитки", съгласно нашата Политика за бисквитки.

Книги в категория Счетоводство. Данъци

cover image

Разследване на престъпления свързани с избягване на данъчни задължения

Иван Видолов

45,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство Том 1

Александър Колчев, Александър Митов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Двустранно фирмено счетоводство- практически курс Бизнескомбинации. Документиране и инвентаризация. Схеми за информационни връзки.

проф. Димитър Косев

28,00 лв.

разгледай
cover image

Практическо счетоводство том 1 Закон за счетоводството. Национални счетоводни стандарти. Национален сметкоплан.

Александър Митов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Sams Teach Yourself SAP R/3 in 24 Hours

Danielle Larocca

40,00 лв.

разгледай
cover image

Наръчник по счетоводство на малки и средни предприятия Сметкоплан/ Счетоводни стандарти/ Закон за счетоводството/ Закон за МСП

Даниела Дурина, Стоян Дурин

15,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводен анализ на фирмата. Част първа Управленско счетоводство

Доц. д-р Трифон Благоев Трифонов

цената зависи от състоянието на книгата
18,00 - 25,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство на селското стопанство земеделските кооперации и сдружения

доц. Екатерина Аверкович, д-р Георги Герганов, д-р Георги Проданов, д-р Димитър Радонов, д-р Миладин Славчев

30,00 лв.

разгледай
cover image

Защита на финансово-данъчната система от правонарушения

Румен Владимиров

10,00 лв.

разгледай
cover image

International Business Transactions/ Международни бизнес транзакции A Problem-oriented Coursebook (American Casebook)/ Проблемно ориентиран учебник (американски случай)

Колектив

180,00 лв.

разгледай
cover image

Систематичен курс по счетоводство

проф д-р Д. Добрев

18,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство на туристическото предприятие

доц. д-р Райна Начева

15,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство на едноличния търговец и на търговските дружества

доц. Дучка Добрева, доц. Екатерина Аверкович, доц. Йонка Йотова, ст.ас. Росица Симеонова

10,00 лв.

разгледай
cover image

Стратегическо счетоводно бюджетиране Управленски счетоводен анализ

доц. Трифон Трифонов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводна отчетност и анализ на баланса на транспортните организации Сборник от задачи

Стоян Дурин

15,00 лв.

разгледай
cover image

Банково счетоводство

Даниела Фесчиян, Снежана Башева, Стоян Стоянов

19,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на счетоводната отчетност и съдебно-счетоводните експертизи

проф. Александър П.Георгиев

20,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство в публичния сектор

Даниела Фесчиян, Камелия Савова, Стоян Стоянов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Курс по счетовдство на предприятието

проф. д-р Иван Душанов, Проф. д-р Марин Димитров

25,00 лв.

разгледай
cover image

Теория на счетоводството

Проф. д-р Марин Димитров, проф. д-р Мария Павлова

18,00 лв.

разгледай
cover image

Черно счетоводство във фирмите Разяснения. Предложения. Примери.

Стоян Гичев

10,00 лв.

разгледай
cover image

Данъчни хитрости Някои начини за по-малки данъци и осигуровки

Стоян Гичев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Данъчно признаване на разходите за фирмите

Стоян Гичев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Речник на счетоводните термини

Димитър Радонов

18,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство на фирмата

Доц. д-р Васил Божков, Доц. д-р Георги Илиев, Славка Петрова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на счетоводството

доц. д-р Любен Петров

10,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство Учебно помагало

проф. д-р Мария Павлова

15,00 лв.

разгледай
cover image

Социално осигуряване

доц. д-р Данаил Врачовски, доц. д-р Пламен Йорданов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Банково счетоводство

доц. д-р Даниела М.Фесчиян, доц. д-р Стоян Д.Стоянов, Снежана Башева

15,00 лв.

разгледай
cover image

Сборник задачи по счетоводство на банките

Колектив

10,00 лв.

разгледай
cover image

Курс по счетоводство на предприятието

Доц. д-р Георги Илиев, проф. д-р Иван Душанов, Проф. д-р Марин Димитров

10,00 лв.

разгледай
cover image

Курс по счетоводство на бюджетното предприятие

Димитър Косев, Костадин Рупов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Счетоводство на банките

проф. Коста Пергелов, Стоян Стоянов

10,00 лв.

разгледай
cover image

Нормативна уредба на счетоводството в България Практически примери и коментари

д-р Иван Златков

25,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на счетоводството

Колектив

12,00 лв.

разгледай
cover image

Богатство ми е свободата Спомени

Петър Шанданов

15,00 лв.

разгледай
cover image

The Interpretation of Financial Statements The Classic 1937 Edition

Benjamin Graham, Michael F. Price, Spencer B. Meredith

15,00 лв.

разгледай
cover image

Практическо ръководство по управленско счетоводство Трета част

доц. Трифон Трифонов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Основи на данъчното облагане

Румен Брусарски

15,00 лв.

разгледай
cover image

Обществено осигуряване въ случай на злополука у насъ и въ чужбина Сравнителенъ прегледъ

д-р В. Николчов

20,00 лв.

разгледай
cover image

Общественото осигуряване въ чужбина и у насъ

Димитър Николов

50,00 лв.

разгледай
cover image

Изчисляване на разходите в малките предприятия

Хермине Рицбергер

18,00 лв.

разгледай
cover image

Анализ на финансовите отчети

доц. д-р Росица Колева, Михаил Михайлов

25,00 лв.

разгледай
cover image

Мита и митническа политика

доц. д-р Величко Адамов, доц. д-р Пламен Пътев, Проф. д-р Ангел Ангелов

15,00 лв.

разгледай
cover image

Съдебно-счетоводни експертизи Учебник за дистанционно обучение

доц. д-р Михаил Дочев, ст. ас. Христо Дочев

15,00 лв.

разгледай
cover image

Курс по счетоводство на предприятието

проф. д-р Иван Душанов, Проф. д-р Марин Димитров

12,00 лв.

разгледай